× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Algyői Egyesített Szociális Intézmény

SZÉKHELYE: 6750 ALGYŐ, PIAC TÉR 17.

TEL/FAX: 62/267-048

E-MAIL: i.n.o@algyo.hu

INTÉZMÉNYVEZETŐ: JANKOVICSNÉ VERES KATALIN

SZAKFELADATOK:

 • CSALÁD –ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
 • SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
 • IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA
 • HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
 • BÖLCSŐDE
 • VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

 

 1. Család –és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím: 6750 Algyő, Piac tér 17.

Tel/Fax: 62/765-980

Családsegítők

Vassné Búza Katalin

Tel: 20/554-8512

Bikádi Anna

Tel: 20/425-9077

E-mail: csagyesz.algyo@gmail.com

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv és a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-ben meghatározott feladatokat látja el.

Pszichológiai tanácsadás (előzetes bejelentkezés szükséges)

Jogi tanácsadás (minden hónap második kedd: 10-11 óráig)

A szolgáltatások térítés mentesek.

 

 1. Szociális étkeztetés

Cím: 6750 Algyő, Piac tér 17.

Tel/Fax: 62/267-048

E-mail: i.n.o@algyo.hu

Nappali ellátás vezető: Kovácsné Losoncz Magdolna

Engedélyezett létszám: 100 fő.

Elsősorban időskorú, szociális helyzetükből adódóan rászoruló személyek számára biztosított napi egyszeri meleg ebéd.

Az étkezésért az ellátást szabályozó önkormányzati rendeletben leírtaknak megfelelően kell térítési díjat fizetni.

Igénybejelentés: A nappali ellátás vezetőnél helyben

 

 1. Idősek nappali ellátása

Cím: 6750 Algyő, Piac tér 17.

Tel/Fax: 62/267-048

E-mail: i.n.o@algyo.hu

Nappali ellátás vezető: Kovácsné Losoncz Magdolna

Engedélyezett létszám: 30 fő.

Időskorúak napközbeni ellátása: háromszori étkezés, egész napos gondozónői felügyelet, programok, foglalkozások szervezése, hetente orvosi ellátás, gyógytorna biztosított.

A klub szolgáltatásai az étkezést kivéve térítésmentesek.

Igénybejelentés: A nappali ellátás vezetőjénél

 

 1. Házi segítségnyújtás

Cím: 6750 Algyő, Piac tér 17.

Tel: 06/20 773 81 12

E-mail: hsg.algyo@gmail.com

Házi segítségnyújtás csoportvezető: Szabó Éva Franciska

Házi segítségnyújtás keretében a településünkön élő, otthonukban ápolásra, ellátásra szoruló embereknek nyújtunk segítséget.

Ápolási, gondozási feladatok: fürdetés, mosdatás, haj-körömápolás, mobilizálás, ruházat rendben tartása, gyógyszerelés, gyógyszer íratás és kiváltás, étkezésnél segítségnyújtás, mosogatás, bevásárlás (5 kg-ig), pszichés gondozás, szociális ügyek intézése.

Térítési díj jövedelemfüggő.

Szolgáltatás igényelhető: Szabó Éva Franciska

 

 1. Bölcsőde

Bóbita Bölcsőde

Cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 15.

Tel: 62/517-368

Mobil: 06/20 358 92 11

E-mail: bobitabolcsode@algyo.hu

Szakmai vezető: Gyömbér Kornélia

Engedélyezett létszám: 36 fő.

Célunk a bölcsőde szolgáltatását igénybevevők számára a szakszerű, minőségi ellátás biztosítása. Szeretetteljes, biztonságot nyújtó, érzelmekben gazdag bölcsődei élet megszervezése, ahol a szakszerű nevelés-gondozás családias, derűs, nyugodt légkörben zajlik, biztosítva a gyermek fejlődéséhez szükséges változatos feltételeket. 

 

 1. Védőnői Szolgálat

Cím: 6750 Algyő, Egészségház u. 42.

Tel: 62/267-234

Védőnők:

Fehérné Kollár Ilona

Tel: 06/20 554 85 70

Kertész Ibolya

Tel: 06/30 308 51 65

E-mail: eszi.vedonok@gmail.com

A település közigazgatási területén élő kismamák terhesgondozása, állapotuk figyelemmel kísérése, valamint a 0-tól 16 éves korosztály komplex ellátása tartozik a védőnői feladatok közé.

×