Hírek önkormányzat Turisztika Közérdekű információk Események

Önkormányzat

Algyői egyesített szociális intézmény

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2004.05.01. napjától létrehozta az Egyesített Szociális Intézményt, mely egyesíti a korábbi Idősek Napközi Otthonát, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot, valamint a Védőnői Szolgálatot. Az újonnan épült bölcsödében 2007.09.03.-tól várjuk a kicsi gyermekeket.

 

Az intézmény székhelye:

Algyői Egyesített Szociális Intézmény

Cím: 6750 Algyő, Piac tér 17.

Tel/Fax: (62) 267-048

AESZI Család -és Gyermekjóléti Szolgálat

Intézményvezető: Jankovicsné Veres Katalin

Cím: 6750 Algyő, Piac tér 17.

Tel/Fax: (62) 765-980

Családsegítők

Vassné Búza Katalin

Tel: 20/554-8512

Bikádi Anna

Tel: 20/425-9077

 

Telephelyei:

Bóbita Bölcsöde 

Cím: 6750.Algyő, Kastélykert u. 15.

Tel.:(62)-517-368

Fax:(62)-517-367

ESZI Védőnői Szolgálata

6750.Algyő, Egészségház u.42.

Tel.:(62)-267-234 

Az intézmény integrált szervezeti formában összefogja a település szociális és egészségügyi alap-és szakosított ellátásait, összesen hat szakfeladatot.

 

Az intézmény székhelyén négy szakfeladatot lát el:

1. Étkeztetés:

Engedélyezett létszám: 50 fő.

Elsősorban időskorú, szociális helyzetükből adódóan rászoruló személyek számára biztosított napi egyszeri meleg ebéd.

Az étkezésért az ellátást szabályozó önkormányzati rendeletben leírtaknak megfelelően kell térítési díjat fizetni.

Igénybejelentés: a klubvezetőnél, helyben.

 

2. Nappali ellátás ( Idősek klubja ):

Engedélyezett létszám: 30 fő.

Időskorúak napközbeni ellátása: háromszori étkezés, egész napos gondozónői felügyelet, programok, foglalkozások szervezése, hetente orvosi ellátás, gyógytorna biztosított.

A klub szolgáltatásai az étkezést kivéve térítésmentesek.

Igénybejelentés: a klubvezetőnél, helyben.

 

3. Családsegítés:

A nagyközség területén élő családok problémáinak kezelésében és megoldásában nyújtanak segítséget a családgondozók.

Kiemelt prevenciós feladatuk a gyermekek védelme.

 

4. Gyermekjóléti szolgáltatás:

A gyermekek testi-, értelmi-, érzelmi-, és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult veszélyhelyzet megszüntetése, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése.

 

Az intézmény telephelyein a következő két szakfeladatot látja el:

1. Bóbita Bölcsöde:

 

2. Védőnői szolgálat:

A település közigazgatási területén élő kismamák terhesgondozása, állapotuk figyelemmel kísérése, valamint a 0-tól 16 éves korosztály komplex ellátása tartozik a védőnői feladatok közé.

 

AZ INTÉZMÉNY ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

Székhelyén:

Idősek Napközi Otthona

Algyő, Piac tér 17. Tel.: 267-048

Hétfőtől péntekig: 09-15 óráig, 15 óra után telefonos időpont egyeztetés alapján

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Algyő, Piac tér 17. Tel.: 267-866

Hétfőtől csütörtökig: 8-15 óráig, pénteken: 8-10 óráig

 

Telephelyein:

Bóbita Bölcsöde

Algyő, Kastélykert u.15. Tel.:(62)-517-368

Hétfőtől csütörtökig: 08-15 óráig, pénteken: 8-10 óráig

 

Védőnői szolgálat

Algyő, Egészségház u.42. Tel.: 267-234

Védőnői tanácsadás: kedd 13-15 óráig

Védőnői fogadóóra: csütörtökön 9-10 óráig

Terhes tanácsadás: Szeged, Vasas Sz.P.u.1-3.

Hétfőtől csütörtökig: 8-13 óráig, pénteken: 8-11 óráig  

Vissza az előző oldalra