× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Bölcsödei ellátás

Bölcsödei ellátás
Név: Algyői Egyesített Szociális Intézmény –Bóbita Bölcsőde
Fenntartó: Algyő Nagyközség Önkormányzata
Székhelye:

6750 Algyő, Piac tér 17.
Idősek Napközi Otthona
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Telephelyei:

6750 Algyő, Egészségház u.42.
Védőnői Szolgálat
6750 Algyő, Kastélykert u.15.
Bóbita Bölcsőde

Elérhetőség:

62/517-368
06-20- 3589-211
Email: bobitabolcsode@algyo.hu
Fenntartó: Algyő Nagyközség Önkormányzata
Intézményvezető: Jankovicsné Veres Katalin
Szakmai vezető: Gyömbér Kornélia

A bölcsődénk alapfilozófiája, bölcsődekép
A bölcsődei nevelőmunka a családnevelésre épül, azt kiegészítve szolgálja a
gyermek fejlődését.
A gyermek harmonikus fejlődése-fejlesztése szempontjából fontos, hogy a két közeg
együttműködjön, nevelő, szocializáló tevékenységét összehangolja. A bölcsőde az
első intézmény, amellyel a család kapcsolatba kerül. Megalapoz egy nyílt demokratikus
elveken alapuló együttműködést. Bölcsődénkben a nevelés-gondozás családias, derűs,
nyugodt légkörben folyik.
Bölcsődénkben megjelenik a környezettudatos nevelés, az egészséges szemléletformálás.
Lehetőséget biztosítunk a szülőknek, hogy gyermekük bölcsődei életébe beleláthassanak ezzel
csökkentve az elválásból fakadó feszültségeket.

Célunk
A bölcsőde szolgáltatását igénybevevők számára a szakszerű, minőségi ellátás biztosítása.
Szeretetteljes, biztonságot nyújtó, érzelmekben gazdag bölcsődei élet megszervezése, ahol a
szakszerű nevelés-gondozás családias, derűs, nyugodt légkörben zajlik, biztosítva a gyermek
fejlődéséhez szükséges változatos feltételeket. Ezáltal segítve a 0-3-éves korú gyermekek
szülei részére a munkába állás lehetőségét.
Az ellátási terület
Algyő Nagyközség közigazgatási területe.
Nyitva tartás

6.00 órától -17.00 óráig

Szükség esetén rugalmas nyitva tartást tudunk biztosítani.

A bölcsőde nyitvatartási idejét a fenntartó határozza meg, figyelembe véve a bölcsődébe járó
gyermekek szüleinek munkakezdését és befejezését, valamint a bölcsődéből a munkahelyre,
illetve a visszautazás időtartamát. Így a bölcsőde minimum nyitvatartási ideje 11 óra. Egy
gyermeknapi gondozása az alapellátás idejében a tizenegy órát nem haladhatja meg. 
Tárgyi feltételek
Bölcsődénk megfelelő tárgyi feltételeket biztosít a kisgyermekek neveléséhez-gondozásához.
Az intézményünk 3 csoportszobával rendelkezik. Minden csoportszobához saját fürdőszoba
kapcsolódik. A gyermekek gondozását és önállósodását segítő berendezési tárgyak és
eszközök a gyermekek méretéhez igazodnak.
Játszókert
A játszókert biztosítja a kisgyermekek szabadban történő nagymozgásos tevékenységeit.
Burkolt és füves terület váltja egymást. Felszerelése egy nagyméretű fedett homokozó.
Gyermek permetező biztosítja a nyári melegben a felfrissülést a gyermeke részére. A többi
játék mobil és napi rendszerességgel kerülnek ki az udvarra.
A csoportszobák létszámának alakulása
1. 24 hónapos kortól 36 hónapos korig
Csoport létszám: 14 fő
2. 18 hónapos kortól 23 hónapos korig
Csoport létszám: 12 fő
3. 20 hetes kortól 18 hónapos korig
Csoport létszám: 10 fő
A bölcsőde jól megközelíthető, autóval, busszal. A megfelelő parkolás biztosított. A Tisza
közelsége, lehetőséget ad a friss levegőn történő nagy sétákhoz.
Étkeztetés
Kiemelkedő jellemzője a bölcsődének a helyben főzés. Saját főzőkonyha 70 adag készítésére
ad lehetőséget. A gyermekek részére, négyszeri étkezést biztosít az intézmény. Naponta
háromszor kapnak zöldséget-gyümölcsöt, nyers formában. Az ebéd, modern
konyhatechnológiai eljárásokkal készül.
Személyi feltételek- a kisgyermeknevelők szakképzettek
Bölcsődénk biztosítja a saját kisgyermeknevelői rendszert. Egy csoportszobában, két
szakember látja el a nevelői és gondozói feladatokat.
Az intézményben megvalósul az édesanyával történő kéthetes beszoktatás.
Rendezvényeink:
- Mikulás várás
- Luca nap- családi rendezvény
- Farsangi mulatság
- Gyermeknap
- Bölcsődék napja- Nyílt nap
Játszócsoportos foglakozás működik intézményünkben

Minden hónap utolsó keddjén 16.30-18.00 óra között, várják a kisgyermeknevelők, a
kisgyermekes szülőket és gyermekeiket közös játékra. A foglakozáson, nem csak a bölcsődei
szolgáltatást igénybe vevő családok vehetnek részt.

×