× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Tájékoztató a jelzőrendszerről

|
2022. szeptember 28. | Oktatás

A család- és gyermekjóléti szolgálat feladata a helyi szintű észlelő- és jelzőrendszer működtetése. E tevékenysége során a különböző szakmai fórumok (esetkonferencia, szakmaközi megbeszélés, éves tanácskozás) összehívása mellett, felhívja a jelzőrendszer tagjainak figyelmét jelzési kötelezettségük írásban történő teljesítésére. Az írásban történő jelzéstől azonnali beavatkozást igénylő krízishelyzet esetén lehet eltekinteni, azonban a jelzést utólagosan írásos formában ebben az esetben is pótolni kell.

A jelzések folyamata, tartalma, módja

A jelzőrendszeri tagok a veszélyeztető tényezők észlelése esetén saját eszközeik segítségével törekednek a káros hatások megelőzésére, ellensúlyozására. Amennyiben azt tapasztalják, hogy a gyermek családban történő egészséges fejlődése érdekében külső segítségre van szükség, jelzéssel élnek a család- és gyermekjóléti szolgálat felé, illetve hatósági intézkedést kezdeményeznek a probléma súlyosságának függvényében.

A jelzőrendszer tagjának, amennyiben gyanúja merül fel, a jelzést úgy kell megszövegeznie, hogy abból a gyanú alapja, oka kiderüljön, azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyermek veszélyeztetésének mértéke és súlyossága ekkor még nem minden esetben megítélhető. Azt természetesen tartalmaznia kell a jelzésnek, ha a gyermek érdekében azonnali beavatkozás szükséges.

A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató problémajelző adatlapjának használata megkönnyíti a vélt vagy valós indítékok, problémák feltérképezését, a gyermekvédelmi intézkedés(ek) megindításának indokoltságának vagy indokolatlanságának megállapítását.

Fontos elem a jelzés megtételének megfontolása közben, hogy a titokvédelem, a gyermek adatainak védelme ne élvezzen elsőbbséget a jelzést tevő tudatában a gyermek veszélyeztetésének, bántalmazásának stb. gyanúja esetén, hanem a veszélyeztető okok elhárítása és a gyermek alapvető jogainak védelme legyen a fókuszban (lásd adatkezelés, titoktartás alóli mentesség). A jelzést tevő személynek vagy intézményi felelősnek azt is fel kell tüntetnie a jelzésében, hogy a gyanú felmerülését követően, személy szerint ő, vagy az általa képviselt intézmény milyen lépéseket tett már meg, illetve miket tenne vagy javasolna.

Amennyiben a gyermek érdekében azonnali intézkedés szükséges, arra a jelző rendszeri tagnak haladéktalanul külön is fel kell hívnia a figyelmet.

A jelzésnek lényegre törőnek, problémára fókuszáltnak kell lennie, minden esetben tartalmaznia kell:

  • az érintett gyermek(ek) legfontosabb adatait (név, születési idő, hely, anyja neve, családtagok felsorolása, állandó lakóhely, tényleges tartózkodási hely),
  • a jelzést tevő intézmény megnevezését, címét, a jelzést tevő személy nevét és elérhetőségét,
  • a probléma rövid leírását, a jelzést tevő által a gyermek és családja életében, életkörülményeiben észlelt veszélyeztető okok részletezését, megjelenésének időpontját, időtartamát, a felmerülésének gyakoriságát,
  • a jelzést tevő személy vagy intézmény az általa feltárt veszélyeztető okok megszüntetése érdekében eddig megtett intézkedéseit, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében esetleges javaslatait.

A jelzés írásban bármilyen formátumban megküldhető, a család- és gyermekjóléti szolgálat köteles azt elfogadni.

Súlyos bántalmazás vagy életet veszélyeztető helyzet, sérülés észlelése esetén - akár saját családjában nevelkedő, akár a Gyvt. alapján átmeneti gondozásban részesülő, ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett, vagy gyermekvédelmi szakszolgáltatással érintett gyermekről van szó - valamennyi jelzőrendszeri tag, a gyermekvédelmi gondoskodásban dolgozó személy kötelessége hatósági intézkedést kezdeményezni, azaz értesíteni kell a gyámhivatalt és/vagy a rendőrséget.

Vassné Búza Katalin és Kiss Ilona-családsegítők

 

További hírek

Molnár Áron polgármester és Dr. Füzesy István alpolgármester üzleti reggelit szervezett algyői cégvezetőknek. A találkozó célja Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2023-as költségvetésének ismertetése, a célok és a leendő fejlesztések prezentálása volt, illetve a vállalkozásokkal történő párbeszéd erősítése.

2023. március 23. | Gazdaság Bővebben

Algyőn két helyszín, vállalkozás, a Levendula Szálloda és a Vámos cukrászda szerezte meg a kerékpárosbarát szolgáltató címet. Ezen a két helyen a kerékpárosok számára összekészített szerszámokkal, eszközökkel teli láda áll majd a biciklisek rendelkezésére, amelyekkel orvosolhatóak lesznek a tekerés közben felmerülő problémák.

2023. március 22. | Egészség, életmód Bővebben

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Osztálya CS-I01/00747-2/2023. sz. határozata alapján Algyő Nagyközség közigazgatási területére 2023. április 1. – 2023. április 21-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el!

2023. március 21. | Gazdaság Bővebben

Március 11-én rendezték meg Veszprémben az év egyik legnagyobb hazai ITF Taekwon-do eseményét, a 2023. évi Gyermek, Serdülő, Ifjúsági és Felnőtt Magyar Bajnokságot. A rendezvényre az ország minden tájáról, 36 klub 351 versenyzője nevezett.

2023. március 21. | Sport Bővebben

A február 25-én tartott Sportbál keretein belül adták át az Algyő Jó Tanulója–Jó Sportolója kitüntetéseket, amelyet mind a sportban, mind a tanulásban eredményesen szereplő fiatalok kaptak meg.

2023. március 14. | Sport Bővebben

×