× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Pályázatot a Gyevikult NKft. ügyvezető igazgatói álláshely betöltésére

|
2022. november 29. | Önkormányzat

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gyevikult NKft. ügyvezető igazgatói álláshely betöltésére. 

Az NKft. Algyő Nagyközség Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló szervezet.

Az ügyvezető feladata:

 • A vezető a jogszabályok, a Társaság Alapító Okirata, szabályzatai, valamint Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület határozataiban meghatározott feladatok szerint irányítja a Társaságot;
 • A vezető köteles az általa irányított Társaság Alapító Okiratban, valamint a közhasznú tevékenység folytatására az Alapítóval kötött szerződésben meghatározott feladatok szerint biztosítani a Társaság sikeres és eredményes működését;
 • Munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett;
 • Az üzleti stratégia és az éves üzleti terv kidolgozása, a végrehajtás megszervezése és ellenőrzése;
 • Mindazon feladatok ellátására, amelyeket az Alapító utasítja.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú szakirányú végzettség;
 • Magyar állampolgárság;
 • Büntetlen előélet;
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 • Minimum 3 éves vezetői gyakorlat.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki: 

 • legalább 3 éves, referenciákkal igazolt szakmai gyakorlattal;
 • hasonló területen működő gazdasági társaságban szerzett vezetői gyakorlattal rendelkezik;
 • egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer.

Elvárt kompetenciák:

 • felelősségteljes, önálló munkavégzés;
 • kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség;
 • megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

A pályázathoz csatolni kell:

 • Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai és vezetési program;
 • A pályázó részletes szakmai önéletrajza;
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • Vezetői gyakorlatról szóló hiteles igazolás;
 • Nyilatkozatot arra vonatkozó, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk-ban foglalt összeférhetetlenségi okok;
 • Nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez;
 • Írásbeli nyilatkozat, amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri.

A megbízás 2023. február 1. napjától 2028. január 31. napjáig tölthető be. Bérezés megegyezés szerint (a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt kérjük a pályázatban megjelölni). 

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat bizottság hallgatja meg, s javaslatuk alapján a képviselő-testület dönt a pályázat elbírálásáról.
A pályázatokat a Képviselő-testület a 2023. évi januári soros Képviselő-testületi ülésen (2023. január 19.) bírálja el. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. 

A pályázat benyújtásának helye és ideje: 

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, 2023. január 10. napján 12:00 óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalba (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani, "Gyevikult NKft. ügyvezetői pályázat" megjelöléssel.

 

További hírek

A Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2022.” című pályázat által Algyőn járdaépítési program valósulhatott meg.

2023. február 01. | Önkormányzat Bővebben

Értesítjük Önöket, hogy 2023. február 1-én az Algyő, Géza utca –Kastélykert utca sarkán, az ivóvízhálózaton tolózár csomópont csere miatt, az alábbi ingatlanokban időszakos vízhiány lesz a következő helyeken...

2023. január 31. | Gazdaság Bővebben

Az algyői Tisza-part két népszerű vendéglátó egységének és az Algyői Műjégpálya büféjének üzemeltetésére keres bérlőt a Gyeviép Nkft. 

2023. január 30. | Gazdaság Bővebben

Értesítjük Önöket, hogy ivóvízhálózat hibaelhárítási munkák miatt időszakos vízhiányra kell felkészülni 2023. január 30-án (hétfő) 8:30 – 14:00 óráig.

2023. január 27. | Gazdaság Bővebben

Pályázati hirdetmény Algyő, Tiszavirág utcában található „beépítetlen terület” megnevezésű, 1/1 részben Algyő Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése.

2023. január 20. | Önkormányzat Bővebben

×