× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Pályázatot a Gyevikult NKft. ügyvezető igazgatói álláshely betöltésére

|
2022. november 29. | Önkormányzat

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gyevikult NKft. ügyvezető igazgatói álláshely betöltésére. 

Az NKft. Algyő Nagyközség Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló szervezet.

Az ügyvezető feladata:

 • A vezető a jogszabályok, a Társaság Alapító Okirata, szabályzatai, valamint Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület határozataiban meghatározott feladatok szerint irányítja a Társaságot;
 • A vezető köteles az általa irányított Társaság Alapító Okiratban, valamint a közhasznú tevékenység folytatására az Alapítóval kötött szerződésben meghatározott feladatok szerint biztosítani a Társaság sikeres és eredményes működését;
 • Munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett;
 • Az üzleti stratégia és az éves üzleti terv kidolgozása, a végrehajtás megszervezése és ellenőrzése;
 • Mindazon feladatok ellátására, amelyeket az Alapító utasítja.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú szakirányú végzettség;
 • Magyar állampolgárság;
 • Büntetlen előélet;
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 • Minimum 3 éves vezetői gyakorlat.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki: 

 • legalább 3 éves, referenciákkal igazolt szakmai gyakorlattal;
 • hasonló területen működő gazdasági társaságban szerzett vezetői gyakorlattal rendelkezik;
 • egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer.

Elvárt kompetenciák:

 • felelősségteljes, önálló munkavégzés;
 • kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség;
 • megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

A pályázathoz csatolni kell:

 • Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai és vezetési program;
 • A pályázó részletes szakmai önéletrajza;
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • Vezetői gyakorlatról szóló hiteles igazolás;
 • Nyilatkozatot arra vonatkozó, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk-ban foglalt összeférhetetlenségi okok;
 • Nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez;
 • Írásbeli nyilatkozat, amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri.

A megbízás 2023. február 1. napjától 2028. január 31. napjáig tölthető be. Bérezés megegyezés szerint (a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt kérjük a pályázatban megjelölni). 

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat bizottság hallgatja meg, s javaslatuk alapján a képviselő-testület dönt a pályázat elbírálásáról.
A pályázatokat a Képviselő-testület a 2023. évi januári soros Képviselő-testületi ülésen (2023. január 19.) bírálja el. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. 

A pályázat benyújtásának helye és ideje: 

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, 2023. január 10. napján 12:00 óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalba (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani, "Gyevikult NKft. ügyvezetői pályázat" megjelöléssel.

 

További hírek

Az elmúlt hétvégén rendezték meg Hatvanban, a XXI. ITF Taekwon-do Nemzetek Kupáját. A versenyre, 8 ország több mint 300 sportolója nevezett. A harcművészek küzdelem és formagyakorlat kategóriákban mérhették össze tudásukat. Az Algyői Sportkör ITF Taekwon-do Szakosztálya 3 fővel képviseltette magát, akik 2 éremmel térhettek haza.

2023. május 31. | Sport Bővebben

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2023. május hó 31. napján tartott ülésén, a 148/2023. (V.31.) Kt, határozatával megállapította, hogy az Algyő Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek koncessziós szerződés keretében történő üzemeltetésére a Szegedi Vízmű Zrt részéről benyújtott pályázat érvényes, a pályázati eljárás eredményes.

2023. május 31. | Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Egészségház u. 42. I. emelet 4. szám alatt megüresedő költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására, 2023. július 01-től.

2023. május 30. | Önkormányzat Bővebben

Az „Esély Otthon az algyői fiataloknak" (EFOP-1.2.11-16-2017-00045) elnevezésű pályázat keretében az Algyő, Kosárfonó utca 16. szám alatti ingatlanban 13 lakás került kialakításra. Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet 11 lakásingatlan kedvezményes használatára.

2023. május 30. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Búvár u. 9. fsz. 2. szám alatt megüresedő költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására, 2023. július 01-től.

2023. május 30. | Önkormányzat Bővebben

×