× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Pályázati hirdetmény

|
2024. január 30. | Önkormányzat

Algyő Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Algyő, belterület, 1771/106 helyrajzi számú, kivett raktár, udvar megjelölésű, összesen 2.953 m2 alapterületű ingatlanon található 735,59 m2-es, egyszintes raktárcsarnok egészben történő, határozatlan idejű hasznosítására.

 1. A pályázat kiírója: Algyő Nagyközség Önkormányzata
  Kiíró címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
  Kiíró telefonszáma: +36 62 517517
  Elektronikus elérhetősége: ph@algyo.hu
  KRID azonosító: 553094979

 2. A pályázat célja és fajtája:
  1. A pályázat célja: Algyő, belterület, 1771/106 helyrajzi számú, kivett raktár, udvar megjelölésű, összesen 2.953 m2 alapterületű ingatlanon található 735,59 m2-es, egyszintes raktárcsarnok legmagasabb bérleti díj mellett történő hasznosítása.
  2. Versenyeztetés fajtája: ajánlattételi eljárás.
 1.  
 2. Pályázat tárgya és ennek jellemzői:
 1. A pályázat tárgya: Algyő, belterület, 1771/106 helyrajzi számú, kivett raktár, udvar megjelölésű, összesen 2.953 m2 alapterületű ingatlanon található 735,59 m2-es, egyszintes raktárcsarnok.
 2. Az ingatlan általános jellemzői:
  • Az ingatlan Algyő Nagyközség központjától délnyugati irányba, kb. 1,0 km távolságra, a Sport és a Sirály utca sarkán helyezkedik el. Megközelítése aszfalt burkolatú utcákon keresztül lehetséges, tömegközlekedési eszközök közül autóbusszal érhető el, parkolás az ingatlan Sport utca felőli előkertjében kialakított, méretezett beton aljzatra rakott térkő burkolatú területen lehetséges.
  • Az ingatlan környezetében családi lakóházak, a Borbála Fürdő és az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, közvetlen szomszédságában beépítetlen telephely, a 47-es számú főút, valamint véderdő található.
  • Az ingatlan a 47-es számú főútról közvetlenül nem közelíthető meg.
  • Az ingatlan teljes közművesítettséggel rendelkezik, a vezetékes víz-, gáz- és elektromos energiaellátás mellett a szennyvízcsatorna-hálózat is kiépített. Az elektromos energiaellátás 3x63 A áramerősségben áll rendelkezésre.
  • Az irodák split rendszerű klímaberendezéssel felszereltek, a tetőszerkezeten 25 kW-os napelem rendszer települt, az épület riasztóval, kamerarendszerrel felszerelt.
  • Algyő Nagyközség Képviselő-testületének a település építési szabályzatáról (AÉSZ) szóló 30/2007. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az ingatlant Gksz (kereskedelmi, szolgáltató terület) jelű gazdasági övezetbe sorolja.
  • Az ingatlan egy része (a mellékelt tervlapon vastag zöld vonallal jelölve) beleesik a MOL Nyrt., több mint 800 méterre lévő üzeme 3 szintű veszélyességi övezetének középső- és szélső zónájába, mely a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló jogszabály alapján került kijelölésre és az ezirányú tevékenységeket korlátozhatja.
 3. Az ingatlan műszaki jellemzői:
  • Az ingatlan téglalapot formázó, ötszög alakú, ÉNy-DK hossztengelyű, két utcafrontra nyitott saroktelekkel rendelkezik, melyet ÉK felől a szomszédos Algyő, belterület 1771/105 hrsz-ú beépítetlen fejlesztési terület határol.
  • Az ingatlan telekhatárai három oldalon előre gyártott vasbeton oszlopok közé helyezett egyedi festett vasbeton elemes kerítéssel kerítettek, melyen a bejárást a Sport utca felől kialakított lemezelt tolókapu biztosítja.
  • Az ingatlan beépítetlen részei füvesítettek, nortonkútról működő öntözőrendszerrel kiépítettek, az előkertben megközelítőleg 400 m2 területen nagy teherbírású díszkő burkolat, az épület mögött 300 m2 dilatált beton térburkolat található.
  • Az ingatlanon szabadonálló beépítési móddal rendelkező, 2002. évben, könnyűszerkezetes, fémvázas technológiával készült, 735,59 m2-es, egyszintes raktárcsarnok található.
  • Az ingatlan belső kialakítása tekintve raktárakból, egymásba nyíló iroda, illetve női-, férfi vizesblokkból és zuhanyzóval is felszerelt öltözőből, valamint hűtőkamrából tevődik össze.
   Területkiosztás:
   • átvevő 185,35 m2
   • raktár I. 299,49 m2
   • raktár II. 137,40 m2
   • kézi raktár 52,09 m2
   • iroda I. 18,85 m2
   • iroda II. 18,73 m2
   • közlekedő 4,75 m2
   • vizesblokk 8,47 m2
   • öltöző 10,46 m2
    Összesen 735,59 m2

Az ingatlan jellemzőivel kapcsolatban bővebb felvilágosítás az Algyői Polgármesteri Hivatalban kérhető.

d. Jogi feltételek:

  • A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki összességében (bérleti díj és folytatni kívánt tevékenység) a legkedvezőbb ajánlatot teszi.
  • A Polgármesteri Hivatal a beérkezett pályázatokat minősíti, rangsorolja, majd dönt a bérlő személyéről.
   A minősítés és az elbírálás során előnyt élvez azon pályázó:
   • a) aki az induló bérleti díj összegére a legmagasabb ajánlatot tette,
   • b) akinek a tevékenysége a helyiség, illetve az ingatlan profilkötöttségének megfelel.
  • Amennyiben a pályázati feltételeknek megfelelő és a bérleti díj összegére kettő, vagy annál több azonos ajánlatot tartalmazó pályázat érkezik, a Polgármester a nyertes pályázó személyéről a jegyző és a pályázók jelenlétében licitálásos eljárás útján dönt.
  • A pályázat nyertesével a bérleti szerződést a döntést követő 30 napon belül meg kell kötni, e határidő jogvesztő.
  • A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépés esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő pályázóval köt szerződést, a visszalépésről az Algyői Polgármesteri Hivatal küld értesítést. A szerződéskötésre fennálló határidő az értesítés kézhez vételétől kezdődik.
  • A Polgármester döntése ellen közigazgatási úton fellebbezni nem lehet.
 •  

  4. Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

 1. A pályáztatás tárgyát képező 735,59 m2-es, egyszintes raktárcsarnok megállapított legalacsonyabb bérleti díja: 1.300,- Ft/m2 (a díj mentes az adó alól a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel)
 2. A pályázók a 4.a.) ponttal megegyező, vagy attól magasabb bérleti díjra tehetnek javaslatot.

  5. Az ingatlanon folytatni kívánt tevékenységre vonatkozó kikötések és feltételek:

 • Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint a Gksz jelű, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató célú és raktárépületek elhelyezésére szolgál.
 • Az ingatlan lakóövezetben történő elhelyezkedése és a pihenés, kikapcsolódás célját szolgáló Borbála Fürdő szomszédságára tekintettel a szabad- és munkaszüneti napokon, továbbá az ünnepnapokon történő munkavégzés nem megengedett.

  6. Egyéb információk:

A pályázati hirdetmény megjelenésének ideje: 2024. január 30. napja
Az ajánlatok megtételéhez rendelkezésre álló idő: 2024. január 30. napjától 2024. február 26. napján 12 óráig
A pályázatok elbírálásának ideje: 2024. február 27. napja
Az ajánlatok benyújtásának módja:

  • postai úton: Algyő Nagyközség Önkormányzata 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. címre
  • Elektronikus levélként: ph@algyo.hu e-mail címre
  • Hivatal kapun keresztül: az Önkormányzat KRID azonosítója: 553094979
 • Adatkezelés: Az Önkormányzat a beérkezett pályázati dokumentációk tartalmát üzleti titokként kezeli, harmadik fél részére nem teszi megismerhetővé.

  7. További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Algyői Polgármesteri Hivatal
Berényi András Üzemeltetési és Fejlesztési csoportvezető
6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Az ingatlan 2024. február 7. és 2024. február 14. napján 15-17 óra között, előzetes bejelentkezést követően személyesen megtekinthető.
E-mail:  berenyi.andras@algyo.hu
Telefon: +36 20 4490616 ; +3662517517,
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-12.00; Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00 óra között; Péntek: 8.00-12.00.

 

További hírek

Tájékoztatom a Tisztelt Algyőieket, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 2024. július 22. napjától 2024. augusztus 25. napjáig az Algyői Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz.

2024. július 16. | Önkormányzat Bővebben

Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény Házi Gondozói Szolgálata pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony keretében házi gondozó munkakör betöltésére.

2024. július 15. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Algyő belterület 1647 hrsz. alatti ingatlanon található nettó 22 m2 alapterületű felépítmény és 9,04 m2 nagyságú terasz határozatlan idejű hasznosítására.

2024. július 09. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Algyő, belterület 996 hrsz., a valóságban Algyő, Kastélykert utca 62. szám alatti üzlethelyiség (jelenleg Kínai üzlet) 2024. október 1. napjával kezdődő határozott/határozatlan idejű hasznosítására vonatkozóan.

2024. július 09. | Önkormányzat Bővebben

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából a Szerocor Konzorcium földi kémiai szúnyoggyérítést végez Algyő Nagyközség belterületén. A szúnyoggyérítés 2024. július 08-án a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre.

2024. július 05. | Gazdaság Bővebben

×