× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Pályázat gondozói munkakör betöltésére

|
2022. március 22. | Gazdaság

Algyői Egyesített Szociális Intézmény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Házi Gondozói Szolgálat gondozói munkakör betöltésére.

 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye: Algyő Nagyközség területe
 • A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Házi segítségnyújtás keretein belül a jogszabályban előírt ápolási, gondozási feladatok ellátása.
 • Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, gondozói képesítés;
 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség;
 • Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. április 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jankovicsné Veres Katalin nyújt, a +36 62 267048-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Algyői Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (6750 Algyő, Piac tér 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18-124/2022, valamint a munkakör megnevezését: gondozó.
 • Személyesen: Algyői Egyesített Szociális Intézmény 6750 Piac tér 17.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 8.

 

További hírek

Tájékoztatom a Tisztelt Algyőieket, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 2024. július 22. napjától 2024. augusztus 25. napjáig az Algyői Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz.

2024. július 16. | Önkormányzat Bővebben

Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény Házi Gondozói Szolgálata pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony keretében házi gondozó munkakör betöltésére.

2024. július 15. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Algyő belterület 1647 hrsz. alatti ingatlanon található nettó 22 m2 alapterületű felépítmény és 9,04 m2 nagyságú terasz határozatlan idejű hasznosítására.

2024. július 09. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Algyő, belterület 996 hrsz., a valóságban Algyő, Kastélykert utca 62. szám alatti üzlethelyiség (jelenleg Kínai üzlet) 2024. október 1. napjával kezdődő határozott/határozatlan idejű hasznosítására vonatkozóan.

2024. július 09. | Önkormányzat Bővebben

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából a Szerocor Konzorcium földi kémiai szúnyoggyérítést végez Algyő Nagyközség belterületén. A szúnyoggyérítés 2024. július 08-án a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre.

2024. július 05. | Gazdaság Bővebben

×