× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Pályázat a Gyevikult NKft. ügyvezető igazgatói álláshely betöltésére

|
2023. augusztus 11. | Önkormányzat

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gyevikult NKft. ügyvezető igazgatói álláshely betöltésére. 

A Gyevikult NKft. Algyő Nagyközség Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló, kulturális és közművelődési feladatokat ellátó gazdasági társaság.

Az ügyvezető feladata:

 • A vezető a kulturális tárgyú jogszabályokban, a társaság Alapító Okiratában és szabályzataiban, valamint Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete határozataiban meghatározott feladatok szerint irányítja a társaságot.
 • A vezető köteles az általa irányított társaság Alapító Okiratában-, valamint a közhasznú tevékenység folytatására az Alapítóval kötött szerződésben meghatározott feladatok szerint biztosítani a társaság sikeres és eredményes működését.
 • Munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottai felett.
 • Az üzleti stratégia és az éves üzleti terv kidolgozása, a végrehajtás megszervezése és ellenőrzése.
 • Mindazon feladatok ellátása, amelyekre az Alapító utasítja.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • Felsőfokú szakirányú végzettség.
 • Magyar állampolgárság.
 • Büntetlen előélet.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 • Minimum 3 éves vezetői gyakorlat.
 • A 39/2020 (X.30.) EMMI rendelet 4. §. (1) bekezdése szerinti képzés igazolt elvégzése.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül:

 • Legalább 3 éves, referenciákkal igazolt szakmai gyakorlat.
 • Hasonló területen működő gazdasági társaságban szerzett vezetői gyakorlat.
 • Egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • Felelősségteljes, önálló munkavégzés.
 • Kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség.
 • Megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

A pályázathoz csatolni kell:

 • Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai és vezetési program.
 • A pályázó részletes szakmai önéletrajza.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata.
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • Vezetői gyakorlatról szóló hiteles igazolás.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk-ban meghatározott összeférhetetlenségi okok.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők és döntéshozók részére pályázata tartalmának megismeréséhez.
 • Írásbeli nyilatkozat, amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri.

A jogviszony időtartama: A vezetői megbízás határozott, 5 éves időtartamú, amely 2023. október 1. napjától 2028. szeptember 30. napjáig tölthető be. 

A munkaviszony határozatlan idejű, a vezetői megbízatást követően a Gyevikult NKft. a pályázót kulturális munkakörben tovább foglalkoztatja.

Javadalmazás: bérezés megegyezés szerint (a munkabérre és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt kérjük a pályázatban megjelölni), béren kívüli juttatás a Gyevikult NKft. javadalmazási szabályzata alapján.

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat szakmai bizottság hallgatja meg és javaslata alapján Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a pályázat elbírálásáról.
A pályázatokat a Képviselő-testület a 2023. évi szeptember havi soros képviselő-testületi ülésen (2023. szeptember 21.) bírálja el. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. 

A pályázat benyújtásának helye és ideje: A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, 2023. szeptember 11. napján 12:00 óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalban (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) személyesen vagy postai úton kell benyújtani, "Gyevikult NKft. ügyvezetői pályázat" megjelöléssel.

A pályázati kiírás közzétételének helye: www.algyo.hu , www.gyevikult.hu

A pályázati kiírás közzétételének ideje: 2023. augusztus 11.

 

További hírek

Azokat a családokat várják a Bóbita Bölcsődébe április 17-én és 18-án, akik a 2024/25-ös nevelési évben bölcsődei szolgáltatást szeretnének igénybe venni. Délelőtt 9 és délután 3 óra között van mód a beiratkozásra a Tiszavirág utca 44. szám alatti intézményben.

2024. április 17. | Oktatás Bővebben

Algyő területén biológiai szúnyoggyérítést végzett a Szemp-Air Kft. 2024. április 16-án (kedden) a nappali órákban.

2024. április 16. | Gazdaság Bővebben

Átadásra került 2024. április 12-én a felújított Komp utca. A szabadstrandra és a kikötőbe tartó forgalom növekedése miatt nagy szükség volt az út javítására.

2024. április 16. | Önkormányzat Bővebben

Dr. Molnár Mária csecsemő és gyermekorvos két új telefonos applikációt ismertetne meg a lakossággal.

2024. április 16. | Egészség, életmód Bővebben

A Helyi Választási Iroda (Algyői Polgármesteri Hivatal, 6750 Algyő Kastélykert u. 40.) 2024. április 20. napján (szombat) 8.00 és 16.00 óra között az egyéni listás (képviselő) jelölt, a polgármester jelölt és a nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt részére ajánlóív igénylés és kiadás céljából ügyeletet tart.

2024. április 16. | Önkormányzat Bővebben

×