× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Pályázat a Gyevikult NKft. ügyvezető igazgatói álláshely betöltésére

|
2023. augusztus 11. | Önkormányzat

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gyevikult NKft. ügyvezető igazgatói álláshely betöltésére. 

A Gyevikult NKft. Algyő Nagyközség Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló, kulturális és közművelődési feladatokat ellátó gazdasági társaság.

Az ügyvezető feladata:

 • A vezető a kulturális tárgyú jogszabályokban, a társaság Alapító Okiratában és szabályzataiban, valamint Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete határozataiban meghatározott feladatok szerint irányítja a társaságot.
 • A vezető köteles az általa irányított társaság Alapító Okiratában-, valamint a közhasznú tevékenység folytatására az Alapítóval kötött szerződésben meghatározott feladatok szerint biztosítani a társaság sikeres és eredményes működését.
 • Munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottai felett.
 • Az üzleti stratégia és az éves üzleti terv kidolgozása, a végrehajtás megszervezése és ellenőrzése.
 • Mindazon feladatok ellátása, amelyekre az Alapító utasítja.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • Felsőfokú szakirányú végzettség.
 • Magyar állampolgárság.
 • Büntetlen előélet.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 • Minimum 3 éves vezetői gyakorlat.
 • A 39/2020 (X.30.) EMMI rendelet 4. §. (1) bekezdése szerinti képzés igazolt elvégzése.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül:

 • Legalább 3 éves, referenciákkal igazolt szakmai gyakorlat.
 • Hasonló területen működő gazdasági társaságban szerzett vezetői gyakorlat.
 • Egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • Felelősségteljes, önálló munkavégzés.
 • Kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség.
 • Megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

A pályázathoz csatolni kell:

 • Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai és vezetési program.
 • A pályázó részletes szakmai önéletrajza.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata.
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • Vezetői gyakorlatról szóló hiteles igazolás.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk-ban meghatározott összeférhetetlenségi okok.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők és döntéshozók részére pályázata tartalmának megismeréséhez.
 • Írásbeli nyilatkozat, amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri.

A jogviszony időtartama: A vezetői megbízás határozott, 5 éves időtartamú, amely 2023. október 1. napjától 2028. szeptember 30. napjáig tölthető be. 

A munkaviszony határozatlan idejű, a vezetői megbízatást követően a Gyevikult NKft. a pályázót kulturális munkakörben tovább foglalkoztatja.

Javadalmazás: bérezés megegyezés szerint (a munkabérre és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt kérjük a pályázatban megjelölni), béren kívüli juttatás a Gyevikult NKft. javadalmazási szabályzata alapján.

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat szakmai bizottság hallgatja meg és javaslata alapján Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a pályázat elbírálásáról.
A pályázatokat a Képviselő-testület a 2023. évi szeptember havi soros képviselő-testületi ülésen (2023. szeptember 21.) bírálja el. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. 

A pályázat benyújtásának helye és ideje: A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, 2023. szeptember 11. napján 12:00 óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalban (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) személyesen vagy postai úton kell benyújtani, "Gyevikult NKft. ügyvezetői pályázat" megjelöléssel.

A pályázati kiírás közzétételének helye: www.algyo.hu , www.gyevikult.hu

A pályázati kiírás közzétételének ideje: 2023. augusztus 11.

 

További hírek

Nagyon jó hangulatban zajlott az Algyői Könyvtár szervezésében megrendezésre került 2. "Kocsmakvíz" est a Szent Anna Teraszon. A nyertes csapatok a 'Csontdarálók' Nagy Sanyi kapitánnyal és a 'Tolni' csapat Boros Kriszta kapitánnyal. Szoros verseny volt az újonc 'Első helyezett' csapattal, akik a legjobb gyüttmönt csapat címet vihették haza.

2023. szeptember 29. | Kultúra Bővebben

Az Algyői Parlando Énekegyüttes felvételt nyert a Csongrád-Csanád Vármegyei Értéktárba. Az együttes 22 éve ápolja és törekszik megőrizni a magyar operett hagyományait. Fellépéseikkel sokakkal megszerettették ezt a műfajt. A kulturális örökség szakkategóriába sorolt Parlando munkájának méltó elismerése ez.

2023. szeptember 28. | Kultúra Bővebben

A Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre és az Algyői Könyvtár irodalmi és grafika pályázatot hirdet „Amikor a toll kibicsaklik” címmel.

2023. szeptember 27. | Kultúra Bővebben

Az algyői Bóbita Bölcsőde harmadik hónapja nyújt szolgáltatást az újonnan átadott épületben, amely a Tiszavirág utca 44. szám alatt található. Az intézmény népszerű, betelt a 60 férőhely.

2023. szeptember 26. | Oktatás Bővebben

A tabella másodikja, az Algyő az edző váltó Balástya otthonában gyűjtötte be három pontot. Itt is vezetett az esélyesebb vendégcsapat, majd jött az egyenlítés, a meccs végén mégis az Algyő örülhetett, hiszen a 76. percben Csányi Ádám gólja eldöntötte a találkozó sorsát.

2023. szeptember 26. | Sport Bővebben

×