× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Óvodai beíratás

|
2014. április 20. | Oktatás
Hivatkozással a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§-ban foglaltakra az óvodai beíratás időpontját az alábbiakban határozza meg:
  • 2014. április 23. (szerda) és 2014. április 24. (csütörtök) 8-17 óráig
  • Helyszín: Szivárvány Óvoda (6750 Algyő, Kastélykert u. 17.)
A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 17.§ (1) bekezdés értelmében az óvodai beíratáskor be kell mutatni:
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • az óvodába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást
  • valamint a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám)
  • gyermek oltási kiskönyvét
  • gyermek lakcím kártyáját
Kérjük továbbá igazolni, hogy a beíratásnál eljáró személy a gyermek törvényes képviselője, vagy a törvényes képviselő meghatalmazottja. Amennyiben a gyermek nem magyar állampolgár, az érvényes tartózkodási engedély bemutatása is szükséges.
 

További hírek

Tájékoztatom a Tisztelt Algyőieket, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 2024. július 22. napjától 2024. augusztus 25. napjáig az Algyői Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz.

2024. július 16. | Önkormányzat Bővebben

Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény Házi Gondozói Szolgálata pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony keretében házi gondozó munkakör betöltésére.

2024. július 15. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Algyő belterület 1647 hrsz. alatti ingatlanon található nettó 22 m2 alapterületű felépítmény és 9,04 m2 nagyságú terasz határozatlan idejű hasznosítására.

2024. július 09. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Algyő, belterület 996 hrsz., a valóságban Algyő, Kastélykert utca 62. szám alatti üzlethelyiség (jelenleg Kínai üzlet) 2024. október 1. napjával kezdődő határozott/határozatlan idejű hasznosítására vonatkozóan.

2024. július 09. | Önkormányzat Bővebben

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából a Szerocor Konzorcium földi kémiai szúnyoggyérítést végez Algyő Nagyközség belterületén. A szúnyoggyérítés 2024. július 08-án a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre.

2024. július 05. | Gazdaság Bővebben

×