× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Képviselőtestületi állásfoglalás intézményi átszervezésről

|
2024. március 27. | Önkormányzat

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola vezetője és a Szegedi Tankerületi Központ intézményi átszervezési törekvését.

Az intézmény átszervezési terve, miszerint alapfokú művészetoktatási feladatokkal bővítené jelenlegi repertoárját, valamint a jelenlegi 480 főről 540 főre bővítené a tanulók létszámát több kérdést, problémát is felvet:

  • a jelenlegi évfolyamokat tekintve 21 osztály van az intézményben úgy, hogy 5. évfolyamig 3 párhuzamos osztály található minden évfolyamon. Az intézmény beszámolója szerint minden osztály „saját tanteremben” tanul. A létszám 2023/2024. évben a munkaterv szerint 467 fő. A várható beiskolázási adatok alapján az alapító okiratban meghatározott 480 fő reális létszám. A létszám további bővítésére irányuló adatok alapján azt feltételezzük, hogy nem csak a körzetes gyermekek felvételét tervezik, hiszen a körzetes tanulók számára a jelenlegi, maximálisan meghatározott létszám elegendő helyet biztosít.
  • a hivatkozás, miszerint a szülők és diákok nagy részének igénye a művészetoktatás bevezetése, semmilyen adatsorral és kérdőívvel, felméréssel nincs alátámasztva, így nem értelmezhető
  • jelenleg az épületben 16 alaptanterem található, emellett az eredeti terveket követve az iskola rendelkezett szaktantermekkel is (művészeti terem, technika terem, tankonyha, természettudományos terem és egy kis foglalkoztató). Ezen szaktantermek osztályteremmé alakítása azt eredményezi, hogy a szakos órákon végezhető munkafolyamatok, foglakozások nem kivitelezhetők, így mindenképpen egyes szaktárgyak oktatásának lehetőségei romlanak.
  • az épület jelenlegi méretéből adódóan kérdéses, hogyan szeretnének további tanulócsoportokat kialakítani ennél a tanteremszámnál. Esetleg felmerül az épület bővítése? Vagy a jelenlegi tanulócsoportok létszámának növelése? Ez utóbbi mindenképpen hátrányosan érintené az itt tanulókat, hiszen a kisebb létszám esetén a pedagógus által egy gyermekre fordítható idő is értelemszerűen nagyobb, így alacsonyabb tanulócsoport/osztálylétszám esetén nagyobb lehetőség adódik a tanulók igényei szerinti differenciálásra.
  • az utóbbi évek tapasztalata, hogy nagyon nagy az érdeklődés a nyelvi specifikációjú tanulócsoportokra, illetve az iskola a sportiskolai tagozatával kifejezetten elkötelezett volt és talán még most is az, hogy a kiemelt sportágak utánpótlás-nevelésben betöltse szerepét. Egy további tevékenységi kör napi szintű bevonása azzal járna, hogy az eddig kialakított és sikeres irányvonalak eltérülnek, hiszen a tanulók ilyen mértékű szétforgácsolása azt eredményezi, hogy a sok-sok ajánlat között nem tudnak választani, illetve semmiben sem lesznek igazán eredményesek.
  • az intézményben a korábbi években is lehetőség volt a művészeti oktatásban történő részvételre, mind a táncművészet, mind a zeneművészet terén. Tanórán kívüli foglalkozások keretében az azt igénylők választhattak a művészeti ágak és tevékenységek között. Ezeket a kapcsolatokat az intézményvezetés háttérbe helyezte, illetve el is sorvasztotta. Az ez évi munkaterv például semmilyen utalást nem tesz művészeti iskolai tevékenységre. Kérdéses, honnan ez a nagyfokú késztetés, hogy egyik napról a másikra létrehozzanak egy állami fenntartású művészetoktatási telephelyet akkor, amikor az intézmény képes volt ezt eddig is saját hatáskörben kezelni.

Összességében az alapító okirat szerint jelenleg meghatározott létszám megfelelően biztosítja az algyői lakhelyű, körzetes tanulók oktatását. Az eredetileg is tervezett és sikeresen működőd nyelvi specifikációjú és sportiskolai képzések további működtetése indokolt. Az eddigiekben jól működő, választható művészeti tevékenységek biztosítása a cél. 

 

További hírek

Azokat a családokat várják a Bóbita Bölcsődébe április 17-én és 18-án, akik a 2024/25-ös nevelési évben bölcsődei szolgáltatást szeretnének igénybe venni. Délelőtt 9 és délután 3 óra között van mód a beiratkozásra a Tiszavirág utca 44. szám alatti intézményben.

2024. április 17. | Oktatás Bővebben

Algyő területén biológiai szúnyoggyérítést végzett a Szemp-Air Kft. 2024. április 16-án (kedden) a nappali órákban.

2024. április 16. | Gazdaság Bővebben

Átadásra került 2024. április 12-én a felújított Komp utca. A szabadstrandra és a kikötőbe tartó forgalom növekedése miatt nagy szükség volt az út javítására.

2024. április 16. | Önkormányzat Bővebben

Dr. Molnár Mária csecsemő és gyermekorvos két új telefonos applikációt ismertetne meg a lakossággal.

2024. április 16. | Egészség, életmód Bővebben

A Helyi Választási Iroda (Algyői Polgármesteri Hivatal, 6750 Algyő Kastélykert u. 40.) 2024. április 20. napján (szombat) 8.00 és 16.00 óra között az egyéni listás (képviselő) jelölt, a polgármester jelölt és a nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt részére ajánlóív igénylés és kiadás céljából ügyeletet tart.

2024. április 16. | Önkormányzat Bővebben

×