× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Iránytű az ovinak

|
2013. november 27. | Oktatás
Az algyői Szivárvány Óvoda 2013–2014. évi nevelési évre vonatkozó munkatervét az intézmény vezetője, Ozsváth Lászlóné tárta a képviselők elé. A dokumentum összeállításához – ahogy azt a jogszabály is előírja – kikérte a fenntartó, az óvodaszék, a szülői szervezet véleményét is. Példaként szerepelt a beszámolóban, hogy a tűzoltó készülék vásárlásától kezdve a tisztasági és irodaszerek beszerzésén át a csoportnaplók beköttetéséig az óvoda költségvetését terheli. A karbantartási feladatokat a Gyeviép Nonprofit Kft. végezte az óvodában. Így például a bejáró térkövezése és a homlokzat festése, a tisztasági meszelés, a kerítés készítése is az önkormányzati cég feladata volt. A most indult nevelési év tennivalói közé tartozik a Süni és a Maci csoport bútorainak a cseréje, a rendezvények megtartására alkalmas közösségi tér kialakítása, a tornaszoba építése, a mobil épület tetejének a lefedése.

Nem nőtt a gyerekek száma az algyői óvodában, ahol 196 a férőhelyek száma. A szülők megelégedésére alakították ki az ideális csoportszerkezeti formákat. Az óvodapedagógusok egy-egy csoportban 19–23 gyerekkel foglalkoznak, a 8 csoport közül 3 vegyes, míg 5 azonos életkorú gyerekeké. Az oviba a nevelési év közben felvett (2,5–3 éves) csöppségeket a Cica csoport fogadja. A 6 évesek a Pillangó, a Maci és a Margaréta csoportba járnak.

Iskolába az idén tanköteles 64 gyermek közül 45 indul az iskolába. A magasabb szám magyarázata az, hogy a köznevelési törvény a beiskolázás határidejét az adott év augusztus 31. napjához köti. Ugyanakkor az iskolába lépéshez szükséges döntés meghozatalában a szülőket az óvoda egyéni beszélgetéseken fogja segíteni 2014 januárjában.

Az óvodai nevelő és fejlesztő munkát 18 óvodapedagógus végzi, 1 óvodatitkár, 1 pedagógiai asszisztens, 8 (hivatalosan „technikai alkalmazottnak” nevezett) dajka, 2 konyhai kisegítő támogatásával. Hetente kétszer pszichológus is foglalkozik a gyerekekkel. A szakmai munkát a Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Intézetből érkező logopédus és gyógypedagógus segíti ebben a nevelési évben is. A gyermekek egyéni, differenciált fejlesztését és a tehetséggondozást Kovácsné Budai Éva fejlesztőpedagógus napi rendszerességgel végzi: 20 ovissal kiemelten is, 13 kis tehetséggel pedig mikrocsoportban foglalkozik.

A nevelési év helyi rendjét – például az idén szeptember 2-án kezdődő és 2014. augusztus 31-én záruló időszakon belüli szünetek napját, a nemzeti ünnepek megtartásának a napját – is rögzíti a dokumentum. Kiemelt feladatának tekinti az algyői óvoda a szülőföld megismertetését, a zöld-ovi szemlélet gyakorlati megjelenítését, a mindennapos mozgásfejlesztést, az egészségfejlesztést. Közben persze például a szabályzatok aktualizálásra, az intézményben dolgozók csapatépítő programjának is figyelmet szentelnek. Pedagógiai innovációként pedig tehetségműhelyeket működtetnek, mentorálják a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karáról érkező 16 hallgatót.

A szülők mindenkori reális kéréseit, kezdeményezéseit figyelembe veszi a Szivárvány Óvoda. A szülőkkel és a nagyszülőkel igyekeznek az óvodára jellemző családias, közvetlen, a kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapuló kapcsolatot kialakítani, erősíteni. Ezt szolgálja például a családi szoba, ahol a szülőkkel közösen ünneplik – többek között – a farsangot, az anyák napját, de közös játékdélutánokat, szülői értekezleteket is szerveznek.

Szoros a kapcsolat az óvodának a bölcsődével, illetve z iskolával, de a fenntartó önkormányzattal is. Gyeviép Kft. az edzőterem igénybevételt támogatja, a könyvtár és a faluház – többek között – a nagyobb rendezvények szervezésében segít. Az óvónők és a dajkák szakmai értekezletén kívül a tisztasági szemlék rendjét, a nevelési és a szülői értekezletek témáit és időpontjait is rögzíti a dokumentum.

Munkaközösségek is támogatják az óvodapedagógusokat. Például a Zöld út elnevezésű kompetenciafejlesztő munkaközösséget Görög Annamária vezeti. Céljuk – többek között – a Zöld Óvoda, a Madárbarát óvoda cím elnyerésével vállalt feladatok elvégzése, a környezettudatos szemlélet formálása. Feladatuknak tekintik például az algyői Alkotóház támogatásával a népi kismesterségek megismertetését a helyi iparművészek és mesteremberek bevonásával, a folyamatos szeletív hulladékgyűjtés, komposztáló és esővízgyűjtő használatát. A Montessori szakmai munkaközösség – Szénásiné Juhász Brigitta vezetésével – belső továbbképzéseket szervez, eszközöket bővít és nyílt napokon népszerűsíti az algyői óvodát jellemző nevelési módszert. A minőségfejlesztéssel külön team foglalkozik.

A gyermektáncra nagy figyelem hárul: a hagyományőrző csoport foglalkozásainak célja a jeles napok megismertetése, a játékrepertoár bővítése, az ének és az esztétikus mozgás örömének mint élményforrásnak a megtapasztaltatása.

A természetismeretüket gazdagítja a Zöld Manók: a természetbarát gyerekek, akiknek külön foglalkozásokat terveznek. De a Sakoca könyv alapján szervezett sakkfoglalkozások programját is leírja a Szivárvány Óvodának az önkormányzati képviselők elé került, a nevelési évben iránytűt jelentő munkaterv. Hasonlóképpen a Rigócsőr király című Grimm mesére alapozó programok sorát. A dokumentum tartalmazza – többek között – a zeneovi, a hittan foglalkozások rendjét, az edzőterem és a száraz sószoba beosztását.

A gyermek és ifjúságvédelmet, az esélyegyenlőséget támogató pedagógiai munka kiemelt figyelmet kap a Szivárvány Óvodában. A 166 ovis közül 2 sajátos nevelési igényű, míg 22 hátrányos helyzetű, 15 magatartás zavaros, 23 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. Az intézmény 2010 óta akadálymentes. Az esélyegyenlőséget szolgálják a különböző – például a fejbőr, a fogsor – vizsgálata, a tavaszi egészséghét, a gyümölcs- és zöldségnapok, az egészségügyi felvilágosítás és a rendszeres orvosi vizsgálat. Fontosnak tartják, hogy megismerjék a családi nevelési szokásokat, amelyeket közelíteni szeretnének az óvodai nevelési szokásokhoz. Közös cél ugyanis, hogy az óvodáskor végére iskolára alkalmas gyerekek ballagjanak el az óvodából.
 

További hírek

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 2023. december 23. napjától 2024. január 1. napjáig az Algyői Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz.

2023. december 09. | Önkormányzat Bővebben

Javult a határ menti folyóvizek állapota annak a 4,06 millió eurós (1,542 milliárd forintos) költségvetésű, uniós támogatással megvalósuló beruházásnak köszönhetően, mely során négy romániai és két magyarországi településen korszerűsítették a szennyvíz-kezelését – közölte Tóth Godó Valéria, a Szegedi Vízmű Zrt. projektvezetője szerdán Szegeden.

2023. december 08. | Gazdaság Bővebben

Az Algyői kétségkívül az egyik legjobb a Napfény Városának vonzásköréből, ha a halételeket vizsgáljuk. Persze még akkor is komoly vetélytárs a Kiskőrössy, az Öreg Kőrössy és a Fehértói. Amennyiben csak a halászlét vizsgáljuk, a magam részéről Kárpát medencei szinten az Algyőit halászcsárdáét tartom a legmeggyőzőbbnek a tiszai (szegedi) műfajban.

2023. december 07. | Gazdaság Bővebben

Már november 25-e előtt megkezdtük a készülődést a Gyevikult Nkft. által szervezett adventi kézműves programjára. Hiszen a rendezvény egyik foglalkozása a mézeskalács házikó készítés volt. A másik programelemünk ajtódísz készítés volt.

2023. december 05. | Kultúra Bővebben

Székelyhídon került sor a XVII. Érmelléki Kórustalálkozóra, melyen immár másodjára vett részt az Algyői Búzavirág Dalkör.

2023. december 04. | Kultúra Bővebben

×