× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Egy év az oviban

|
2014. augusztus 28. | Oktatás
Az Algyői Szivárvány Óvoda 2013–2014-es nevelési évről készített beszámolója alapján Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tájékozódott az intézményt jellemző statisztikai adatokról, az erőforrások felhasználásáról, a gazdálkodásról, a működést szabályozó dokumentumokról, továbbá kapcsolattartásáról, szolgáltatásairól és további céljairól, feladatairól.

2013 októbere óta egy pedagógiai asszisztens alkalmazására is lehetőség nyílt, így 29 dolgozó – közte, a vezetővel együtt 17 óvodapedagógus – foglalkozik az algyői gyerekekkel. Szükség szerint külső szakemberek, így például logopédus, gyógypedagógus, gyermekorvos, védőnő is segíti a munkát. Újdonságnak számított, hogy a Szegedi Bárczi Gusztáv Pedagógiai Szakszolgálat révén 2 külsô segítő (a tanévben összesen 29 fiatal) is lehetőséget kapott bekapcsolódni az itteni munkába. Ám e tanulók nem voltak elég aktívak, a megbeszélt tevékenységet nem végezték el teljes körűen. E tapasztalatok alapján, illetve 6 új kolléga betanításával járó többletfeladatok miatt az új nevelési évben nem fogad hallgatókat az Algyői Szivárvány Óvoda.

Reggel 5 óra 30 perctől 17 óráig pedagógus és dajka foglalkozik az óvodás gyerekekkel. Az ovisok 7 óra 30 perctől 16 óráig csoportjukban, illetve az udvaron tartózkodnak, előtte és utána más csoportbeli gyerekekkel együtt gondoskodnak róluk a szakemberek.

A kisebb és karbantartási feladatok megoldásában – például a fűnyírás, a virágoskert gondozása, a szemétszállítás, az edzőterem biztosítása, a villanykapcsoló javítása – az algyői Gyeviép NKft. munkatársai segítenek. Ugyanakkor a „gyermekkert” épületeinek védelme és az utcafronti kerítés állapota aggasztó.

Jól felszerelt, esztétikus intézmény az algyői óvoda. A mindennapi testnevelés foglalkozásaihoz a csoportszobát át kell rendezni. A testneveléshez használt eszközök elhasználódtak, korszerűtlenek. Tervezik új mozgásfejlesztő eszközök vásárlását. Az iskola tornaterme a mozgásos játékok idején és a gyógytestnevelésben nyújt segítséget.

Az idei költségvetési évben tervezett óvodai fejlesztések között például székekre és asztalokra 263 ezer forintot szánnak, pólóra és papucsra, linóleumra is költenek.

A költségvetési támogatásból megvalósuló óvodai innovációk közül kiemelték például az utcafronti kerítés faragását (300 ezer forint), a mosogatógép vásárlását (550 ezer forint). A Boldog Gyermekkor Alapítvány támogatásával valósult meg számos program (például a karácsonyi koncert a Szegedi szimfonikusok előadásában, 50 ezer forintért; a szakmai tapasztalatcsere 110 ezer forintért; a vadasparki és a Csongrád-Bokros tanyai kirándulás 120 ezer forintért), valamint vásároltak eszközöket (például karácsonyra játékokat 350 ezer forintért).

Az óvodába egyébként 196 gyerek járhat. A múlt nevelési évben 8 csoportban 171 gyerekkel és 4 magatartási problémával küzdő kicsivel foglalkoztak. A pillanatnyilag óvodába járó gyerekek közül 23 hátrányos helyzetű. Gyermekvédelmi céllal 41 családot látogatnak a szakemberek. Tavaly kisebb-nagyobb baleset miatt 28 gyereket kellett ellátni.

A szakmai munka minőségét garantálják – többek között – a továbbképzések, a munkaközösségekben az óvodapedagógusok önképzése, a kiterjedt szakmai kapcsolatháló. Köszönetét fejezte ki Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az óvoda minden dolgozójának a mögénk került nevelési évben végzett munkáért.
 

További hírek

Tájékoztatom a Tisztelt Algyőieket, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 2024. július 22. napjától 2024. augusztus 25. napjáig az Algyői Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz.

2024. július 16. | Önkormányzat Bővebben

Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény Házi Gondozói Szolgálata pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony keretében házi gondozó munkakör betöltésére.

2024. július 15. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Algyő belterület 1647 hrsz. alatti ingatlanon található nettó 22 m2 alapterületű felépítmény és 9,04 m2 nagyságú terasz határozatlan idejű hasznosítására.

2024. július 09. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Algyő, belterület 996 hrsz., a valóságban Algyő, Kastélykert utca 62. szám alatti üzlethelyiség (jelenleg Kínai üzlet) 2024. október 1. napjával kezdődő határozott/határozatlan idejű hasznosítására vonatkozóan.

2024. július 09. | Önkormányzat Bővebben

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából a Szerocor Konzorcium földi kémiai szúnyoggyérítést végez Algyő Nagyközség belterületén. A szúnyoggyérítés 2024. július 08-án a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre.

2024. július 05. | Gazdaság Bővebben

×