× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

A cégek helyzetéről és a tankerületről is tárgyaltak

|
2022. június 15. | Önkormányzat

Közüzemi számláiról alkudozik a Szegedi Tankerület, több mint 20 millióval tartoznak – ez is kiderült az algyői képviselő-testület májusi rendes ülésén. Döntöttek arról, hogy 5 millióból szépül a Tisza-part, nem költhet többet rá a Gyeviép, illetve intézményi felújításokról is határoztak.

A képviselők a májusi rendes ülésen egyhangúlag fogadták el az Egyesített Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde 2021. évi működéséről szóló beszámolót. Az ülésen Molnár Áron polgármester kiemelte, hogy nagyon sok feladatot elvégez az intézmény, amely az itt élő gyermekek és idősek biztonságát és a megfelelő minőségű szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé számukra. Hozzátette, az is látszik, hogy amennyiben gond lenne, megvan a megfelelő jelző- és ellátórendszer, egyből tudnak intézkedni.
Elfogadta szintén minden képviselő azt a tájékoztatót, amely az egyes szociális feladatok állami támogatásainak elszámolását alátámasztó dokumentumok ellenőrzéséről szólt, szintén az Algyői Egyesített Szociális Intézmény vonatkozásában. A polgármester megjegyezte, sok ellenőrzést kapott az AESZI, ami egyrészt jó, hiszen kiderül belőlük, hogy naprakész az intézmény, csak kicsit sok pluszfeladatot rótt rájuk.

5 millió a Tisza-partra és környékére

A szabadstrand megnyitása óta minden évben elkülönít az önkormányzat forrásokat a Tisza-part és környezetének rendezésére, fejlesztésére. A előterjesztés kapcsán Molnár Áron elmondta, az idén 5 millió forintban meghatározott keretösszeget elsősorban a strandszezonra való felkészítésre és kisebb újításokra költheti a Geviép Nkft. A cég 10 tételben sorolta fel az előterjesztésben a megvalósítani kívántakat, a fejlesztések végösszege bruttó 5,5 millió forint.
Szerepelt bene fák kitermelés tuskóirtással és gallyazással, földmunka a strand területén, geotextil terítés, a fa járólapok tisztítása és mázolása, a Szent Anna terasz kialakítása, kertépítő elemek elhelyezése a padok felújítása mellett, a kerti eszközök letakarítása, napernyők elhelyezése és a padok mázolása.
Végül a testület úgy döntött, hogy az eredetileg tervezett bruttó 5 millió forintot biztosítja, a cégre van bízva, mit hagy el a tervezettekből vagy átcsoportosítással megoldják. Ezzel a módosítással egyhangúlag támogatták az előterjesztést.

Költenek az intézményekre is

Az önkormányzat intézményei az év folyamán folyamatosan jelzik, hogy milyen felújítási igényeik vannak. Idén is a testület elé került a végleges lista. A horgásztanya esetében például belső vakolatjavítások, álmennyezet javítása és konvektorok leszerelése, mögöttük a fal burkolása szerepelt. Az Algyői Szivárvány Óvodánál volt a legtöbb tétel, így például kapufestés, lábazat javítás, belső padok festése kéménybontás is, a polgármesteri hivatalnál az utcafronti ablakok festésre, míg a rendőrség épületénél a tisztasági festés mellett a nyílászárók és a rács festése, a vizesblokk ajtajának javítása. Molnár Áron elmondta, a horgásztanyát pályázati pénzből szeretnék teljesen felújítani, ám vannak olyan dolgok, amelyek rendbetételét nem halaszthatják. A pénzügyi bizottság az óvoda felsorolásából több tételt is kihúzva javasolta a határozat elfogadását, például a kémény elbontását sem tartották halaszthatatlannak, ám a Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnöke, Balázs Zsolt jelezte, hogy a kéménybontás nem várhat a szakemberek szerint, így végül az ő bizottsági javaslatukat támogatták, 5,48 milliót költenek idén az intézményekre.

Jól működik a hulladékudvar

Ezt követően három, a település tisztaságát is érintő előterjesztés következett az ülésen. Elfogadták a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját, a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tavalyi évi munkájáról szóló előterjesztést, illetve a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó beszámolóját is.
Ez utóbbi kapcsán a polgármester elmondta, hogy a Gyeviép Nkft.-től a szegedi társasághoz üzemeltetésre átkerült hulladékudvar rendezett, és jó a kapcsolat velük. Amennyiben például valamilyen kérés felmerül, gyorsan, konstruktívan reagálnak. Egyedül a zöldhulladékkal kapcsolatban vannak panaszok, ám a lakosoknak is rugalmasabbnak kell lenniük a településvezető szerint.
Kitért arra is, hogy bár vagy másfél év volt, mire a lakosság elvitte a komposztálókat, amelyeket pályázaton nyert Algyő, amint elfogytak az edények, egyből jelentkeztek újabb algyőiek, hogy szeretnének kapni. Elmondta, egyelőre nincs, amint lesz újabb lehetőség, jelzi az önkormányzat.
Az Algyő Park Kft. 2021. évi beszámolóját is tárgyalták. Ebből kiderült, hogy nyereséges volt a cég, 50%-kal nagyobb adózás előtti eredményük volt, mint 2020-ban. A testület arról döntött, hogy a társaság taggyűlésén 30 millió forint osztalék kifizetését képviselje az önkormányzat. A napirendi pont kapcsán Molnár Áron elmondta, évek óta felmerül az ügyvezető részéről a kérés, hogy az önkormányzat adja el, akár az Algyő Parknak is a cégbeli részesedését. Ezt azzal indokolja, hogy azok a társaságok, amelyekben önkormányzati tulajdon is van, bizonyos pályázati konstrukciókból ki van zárva. Molnár hozzátette, nem akar ebből a kérdésből vitát generálni, csak tolmácsolta az ügyvezető ismételt kérését.

Közüzemi számlákról alkudoznak

A testületi ülés végén a polgármester beszámolt egy, a Gyevitur Nkft. és az önkormányzat, valamint a tankerület közti vitáról. Emlékeztetett, hogy az algyői iskolát az önkormányzat építette másfél milliárd forintból, és annak idején úgy tűnt logikusnak, hogy a fűtési rendszerét a fürdőére kötik rá. Azóta már igaz nem az önkormányzat tartja fenn az intézményt, ám a számlák a közös rendszer miatt hozzájuk érkeznek. A képviselő-testület korábban a drasztikusan megemelt energiaárak miatt úgy döntött, hogy áremelést hajt végre, ám ezt nem fogadta el a tankerület és nem fizetik ki a számlákat. Május második felére nagyjából 20 millió forint volt az az összeg, amelyet a Szegedi Tankerület nem rendezett a Gyevitur Nkft. felé. Molnár elmondta, hogy tárgyalást kezdeményezett a tankerület vezetőjével, a megadott időpontban egy kisebb grémium fogadta, ám a tankerület vezetője nem vett részt a megbeszélésen. Abban állapodtak meg, kifizetik a számlákat a korábbi áron, az azon felüli részről pedig kimutatást kértek. A tankerület munkatársai el is jöttek Algyőre és megállapították, hogy igazunk van, minden számla, igazolás rendben.
Molnár megjegyezte, szerinte visszaél a tankerület azzal, hogy egy önkormányzat cége a szolgáltatójuk, mert kérdés, hogy vajon az E.ON-nal vagy más nagy cég esetében is vitatnák-e a számlát, és meg mernék-e tenni, hogy nem egyenlítik ki. Hangsúlyozta, lehet vitatni egy számla jogosságát, akár bíróságra is el lehet menni ilyen ügyben, de előbb ki kell fizetni a tartozást.
„Nem tartom korrektnek a tankerület hozzáállását. Levélben szólítjuk fel a Gyeviturral közösen őket, hogy rendezzék tartozásaikat, ha nem, akkor a képviselő-testület dönthet arról, hogy szeptembertől egyáltalán nyújtsanak-e szolgáltatást az iskolának” – közölte.
A testületi ülés óta közeledtek az álláspontok, de lapzártánkig még nem született megállapodás a felek között.

Három cég veszteséges a négyből

Az önkormányzati társaságok mérleg és eredménykimutatásait május végi ülésükön tárgyalták meg a képviselők. Az előterjesztésekből kiderül, hogy a négy cég közül csak a Gyevikult volt nyereséges, ám annak mértéke elmaradt a megelőző évitől.
A Gyevikult Nkft. mérleg főösszege 329 millió forint, adózott eredménye 2,1 millió volt. Az AKTV Kft. tavalyi mérlegének főösszege 101 millió forint fölött volt, viszont 7,2 millió forint mérleg szerinti veszteséggel zárt. A társaság saját tőkéje csaknem 92 millió forint, ami fedezetet nyújt a veszteségre. A Gyevitur Nkft, tavalyai mérlegének főösszege 2 milliárd 32 millió forint volt, az évet 16,5 millió forint veszteséggel zárták. A Gyeviép Nkft. mögött sincs jó év, mérlegének főösszege több mint 475,3 millió forint, az adózott eredményük viszont 7,5 millió forint veszteség lett.
Az ülésen elhangzott, hogy az AKTV-nek a jövőben minden nagyobb beszerzéséről előzetesen tájékoztatnia kell a testületet, ugyanis a mínusz egy részét modemcsere okozta. A másik nagyobb tétel az RTL Zrt.-vel folytatott jogvita miatt keletkezett, ami azóta rendeződött.
A Gyevikult Nkft.-t arra kérték, hogy míg a Faluház teljes felújítására pályázatot találnak, a félretett pénzükből készíttessenek egy energetikai korszerűsítési tervet, és amennyiben nem túl nagy összegből elvégezhetőek bizonyos felújítások, a testület dönthet azok megvalósításáról.
Molnár Áron elmondta, hogy a Gyevitur esetében a törzstőke visszapótlás miatt a mínusz valójában 19 millió forint. Kiemelte, nincs könnyű helyzetben a cég, hiszen árakat nem emelhettek a veszélyhelyzet miatt, közben a rezsi- és alapanyagárak az egekbe szöktek. A fürdő esetében is hozzájárul a veszteség termeléséhez, hogy nem lehet árat emelni.
A Gyeviép esetében Molnárt meglepte, hogy a 470 milliós bevétel mellett termeltek mínuszt 2021-ben. A jégpálya üzemeltetése gazdaságos, ám az üzemeltető személye körüli kérdések miatt a kifizetések átcsúsztak 2022-re, ezért jelentkezett ezen téren mínuszként 5 millió forint. Ez az összeg idén már pluszként jelenik majd meg, hiszen rendezték a felmerült kérdéseket. Mindezekkel együtt fokozottabban ellenőrzik mostantól a cég gazdálkodását.
A testület arról határozott, hogy mindhárom társaságtól az első félév után mérleg- és eredménykimutatást tartalmazó beszámolót várnak. Azt is kérik a cégektől, hogy valamennyi szolgáltatásuk és tevékenységük kapcsán végezzenek önköltségszámítást, hogy kiderüljön, ezen a területen keletkezik-e hiány, illetve azt is elvárja az önkormányzat, hogy vizsgálják felül az éves üzleti tervüket.

 

További hírek

Tájékoztatom a Tisztelt Algyőieket, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 2024. július 22. napjától 2024. augusztus 25. napjáig az Algyői Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz.

2024. július 16. | Önkormányzat Bővebben

Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény Házi Gondozói Szolgálata pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony keretében házi gondozó munkakör betöltésére.

2024. július 15. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Algyő belterület 1647 hrsz. alatti ingatlanon található nettó 22 m2 alapterületű felépítmény és 9,04 m2 nagyságú terasz határozatlan idejű hasznosítására.

2024. július 09. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező Algyő, belterület 996 hrsz., a valóságban Algyő, Kastélykert utca 62. szám alatti üzlethelyiség (jelenleg Kínai üzlet) 2024. október 1. napjával kezdődő határozott/határozatlan idejű hasznosítására vonatkozóan.

2024. július 09. | Önkormányzat Bővebben

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából a Szerocor Konzorcium földi kémiai szúnyoggyérítést végez Algyő Nagyközség belterületén. A szúnyoggyérítés 2024. július 08-án a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre.

2024. július 05. | Gazdaság Bővebben

×