× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Vészélyhelyzet idejére érvényes szabályok

|
2020. november 11. | Önkormányzat

Az Önkormányzat intézményeire és egyes gazdasági társaságaira 2020. november 11. napjától visszavonásig az alábbi szabályok érvényesek:

1. Algyői Polgármesteri Hivatal

Személyes ügyintézés kizárólag halaszthatatlan, rendkívüli esetben, az ügyintézővel előzetesen egyeztetett módon és időpontban történhet. Az ügyintézők elérhetősége megtalálható a https://www.algyo.hu/onkormanyzat/ugyfelfogadas-polgarmesteri-hivatal-szervezeti-felepitese/elerhetosegek linken.

Továbbiakban is az ügyfelek rendelkezésére áll a telefonos, ügyfélkapus, postai úton és e-mailben történő ügyintézés, valamint munkanapokon 8.00 és 10.00 óra között a hivatali nyomtatványok átvehetők a Hivatal előterében elhelyezett polcról. Azokat kitöltve a Hivatal előtti postaládába kérjük bedobni, vagy elektronikus formában a titkarsag@algyo.hu e-mail címre megküldeni.

A nyomtatványok letölthetők a https://www.algyo.hu/onkormanyzat/nyomtatvanyok-bejelentesek/nyomtatvanyok oldalról is.

2. Faluház és telephelyei

A Faluház és telephelyei 2020. november 11. napjától zárva tartanak. Ügyintézés telefonon vagy e-mailben lehetséges munkanapokon 8:00 óra és 16:00 óra között (+36 62 517172, info@gyevikult.hu ).

3. Algyői Könyvtár

Az Algyői Könyvtár 2020. november 11. napjától zárva tart. Ügyintézés telefonon vagy e-mailben lehetséges (+36 62 517170, gyevikonyvtar@gmail.com ).

A kölcsönzéseket meghosszabbítják, késedelmi díjat nem számolnak fel. Valamennyi szolgáltatásukat ellátják:

  • a Könyvtár teraszán a könyvtári kocsiba lehet letenni a visszavitt könyveket;
  • a kölcsönzés e-mail és telefon útján történik, összekészítik a könyveket és kirakják a Könyvtár teraszára, névre szóló táskákban;
  • előzetes egyeztetés után nyomtatást (pendrive-ról vagy emailben elküldött anyagból) és fénymásolást is vállalnak.

4. Algyői Bóbita Bölcsőde

Az Algyői Bóbita Bölcsőde nyitva tart. Beteg gyermeket a bölcsőde nem fogad.

A gyermekeket egy nagykorú személy maszkban az átadóba kísérheti, ahol fogadják, illetve kiadják őket a gondozónők vagy a dajkák. A bölcsődébe érkezéskor és távozáskor a szülőknek a kihelyezett kézfertőtlenítők használata kötelező.

Kérjük a szülőket, hogy az intézmény más területeire ne lépjenek be, ügyintézésüket telefonon és e-mail útján intézzék (+36 62 517368, +36 203589211, bobitabolcsode@algyo.hu ).

5. Algyői Szivárvány Óvoda

Az Algyői Szivárvány Óvoda nyitva tart. Beteg gyermeket az óvoda nem fogad.

A korábban bevezetett eljárásrendnek megfelelően egy nagykorú személy maszkban a testhőmérséklet mérési pontig (bejárat) kísérheti a gyermekeket, ahol fogadják, illetve kiadják őket a dajkák. 

Kérjük a szülőket, hogy az intézmény más területeire ne lépjenek be, ügyintézésüket telefonon és e-mail útján intézzék (+36 62 517194, titkarsag@algyoiovi.hu ).

6. Algyői Egyesített Szociális Intézmény

Szociális problémákkal munkaidőben, naponta 08.00-16.00 óra között a +36 62 267048, +36 20 5548512, +36 20 4259077 telefonszámokon fordulhatnak segítségért az AESZI munkatársaihoz. Egyéb krízishelyzet esetén a +36 20 554 8612 telefonszámon kérhetnek segítséget.

a.) AESZI Szociális étkeztetés

Az intézmény biztosítja a szociális étkeztetettek számára a napi egyszeri meleg étkezést az alábbiak szerint:

Az étkeztetést igénybe vevők az osztókonyhába a nyitott ajtón keresztül adják be ételhordóikat, majd az épületen kívül várakoznak, amíg visszakapják azt. Az intézmény udvarán biztosított a megfelelő térközt hagyó várakozás.

Az intézményi dolgozók kötelesek használni a megfelelő védőfelszerelést (kézfertőtlenítő, gumikesztyű, szájmaszk).

Ügyintézés telefonon lehetséges (+36 62 267048).

b.) AESZI Idősek Napközi Otthona

Az Idősek Napközi Otthona biztosítja a napi étkeztetést, a szociális étkeztetés eljárásrendjének megfelelően, azonban aki teheti, maradjon az otthonában.

Az idősek klubjának rendezvényei (pl.: gyógytorna) elmaradnak, újra indulásukról a későbbiekben értesíti az intézmény a lakosságot.

c.) AESZI Házi Gondozói Szolgálat

Az intézmény biztosítja a házi segítségnyújtást azok számára, akik ellátása másképp nem oldható meg.

Minden ellátott esetében megvizsgálja az intézmény a megoldási lehetőségeket, erről értesítik az ellátottakat és a hozzátartozókat.

Az intézményvezető köteles a családgondozók részére biztosítani a megfelelő védőfelszerelést, használatuk kötelező (gumikesztyű, szájmaszk).

d.) AESZI Család-és Gyermekvédelmi Szolgálat

A családgondozók a személyes ügyintézést, családlátogatásokat és környezettanulmányok végzését kizárólag halaszthatatlan, rendkívüli esetben, előzetesen egyeztetett módon és időpontban végzik (+36 62 267048, +36 20 5548612, i.n.o@algyo.hu ).

e.) AESZI Védőnői Szolgálat

A védőnők a státuszvizsgálatokat, a családlátogatásokat és az újszülött látogatásokat távkonzultációt követően, mérlegelés alapján, egyedi esetkezelés formájában végzik.

Indokolt esetben a gyermekorvos melletti védőben elérhetőek, előzetes telefonos egyeztetés után.

Kérem a szülőket, hogy részesítsék előnyben a telefonos és az e-mailben történő ügyintézést (+36 62 267234, +36 20 5548570, eszi.vedono@gmail.com ).

7. Közétkeztetés

Algyő Nagyközség Önkormányzata az Algyői Szivárvány Óvodában és az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában nevelt és oktatott gyermekek részére a közétkeztetést a továbbiakban is biztosítja. Az étkezés igénylése, lemondása, a díj befizetése a megszokott módon történik.

8. Borbála Fürdő

A Borbála Fürdő 2020. november 11. napjától zárva tart.

9. Levendula Hotel

A Levendula Hotel üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező vendégeket fogad.
A Levendula Hotel konyhája továbbra is működik, biztosítja a közétkeztetést, illetve a házhoz szállítás útján történő ebédrendelést (+36 30 7824247, www.levendulahotelalgyo.hu/etterem/ ). 

10.  Jégpálya

A jégpálya, a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára, edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogatható.

Egyéb rendelkezések:

Algyő Nagyközség közterületein a szájmaszk használata a Kormány rendelkezése értelmében nem kötelező.

Az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetői az intézményekre és gazdasági társaságokra vonatkozó eljárásrendet kidolgozzák, és azt jól látható helyen az intézményben, illetve honlapjukon közzé teszik, arról a lakosságot az összes lehetséges eszköz igénybevételével tájékoztatják.

A veszélyhelyzetet kihirdető kormányrendelet alapján esetlegesen életbe lépő magasabb szintű rendelkezések felülírhatják a jelen tájékoztatásban foglaltakat.

Molnár Áron polgármester

 

További hírek

A csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciójára már nagy szükség volt a nagyközségünkben. Az Aranyhíd utca, a Kócsag és a Tutaj utca kerül most reflektorfénybe.

2024. június 24. | Önkormányzat Bővebben

A Martonosi Szivárvány Óvoda meghívására, szakmaiságra épülő látogatást tettünk testvértelepülésünkön április 26-án.

2024. június 20. | Oktatás Bővebben

Közbeszerzést írnak ki a közvilágítás fejlesztésének második ütemére – erről is döntött májusi rendes ülésén a képviselő-testület, amelynek tagjai összesen húsz napirendi pontot tárgyaltak meg. Módosították a költségvetést is, és elhangzott, hogy egy trafót is kell vásárolniuk.

2024. június 19. | Önkormányzat Bővebben

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából a Szerocor Konzorcium földi kémiai szúnyoggyérítést végez Algyő Nagyközség belterületén.

2024. június 19. | Gazdaság Bővebben

Értesítjük a Tisztelt fogyasztóket, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. 2024. 06. 24-én és 06. 25-én (hétfőn és kedden) 22:00-tól 05:00 óráig Hálózatöblítési munkákat végez.

2024. június 18. | Gazdaság Bővebben

×