× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Nyomtatványok

Letölthető nyomtatványok

A nyomtatványok típusát tekintve Pdf dokumentumok. Az ilyen kiterjesztésű dokumentumokat az ingyenesen letölthető Adobe Reader programmal tekintheti meg. A Pdf dokumentum tulajdonságából adódóan a nyomtatványok nem szerkeszthetőek, néhol az előre definiált mezőkbe lehet csak írni. Ezek a „mezők kiemelése” beállítás mellett világoskék háttérrel jelennek meg a képernyőn. A kötelezően kitöltendő mezőket piros keret jelöli. Egyes nyomtatványok gépi kitöltésre készültek (csak a teljesen kitöltött, hibátlan verzió nyomtatható). A nyomtatható verziójú nyomtatványok nyomtatás után kézzel tölthetőek ki.

 

f

Igazgatási és Szociális Csoport:

     
1. Gyógyszerköltséghez nyújtott települési támogatás
  Nyomtatvány
     
     
2. Helyi ápolási díj
 

Az ápolási díj a 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

   

- Kérelem a helyi ápolási díj megállapításához 

- Vagyonnyilatkozat 

     
3. Helyi lakásfenntartási támogatás
 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás

   

- Helyi lakásfenntartási támogatás igénylése 

- Vagyonnyilatkozat 

     

4.

Gyermekintézményi étkeztetési díj megfizetéséhez támogatást igénylő lap 
     

5.

Igazolás a gyógyszerköltségekről 
     

6.

Kérelem működési engedély kiadásához 
   

csatolandó dokumentumok:

- vállalkozói igazolvány / társasági szerződés és cégkivonat

- 5000Ft illetékbélyeg

- ingatlan tulajdoni lap / bérleti szerződés

- tevékenységtől függően egyéb szakhatósági hozzájárulások

     

7.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem 
   

csatolandó dokumentumok:

- Jövedelem- és vagyonnyilatkozat

- Munkáltatói igazolás

     
8. Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására 
 

A rendkívüli települési támogatás létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, valamint időszakos vagy tartós létfenntartási gondok esetén vehető igénybe

    csatolandó dokumentumok:
- családtag utolsó havi nyugdíjszelvénye / előző évi adóbevallás másolata (vállalkozó) / alkalmi munkavállalása esetén abból származó jövedelemről szóló nyilatkozat
- Munkáltatói igazolás
     
9. Kérelem temetési költségekhez nyújtott települési támogatás megállapításához 
   

csatolandó dokumentumok:

- halotti anyakönyvi kivonat másolata

temetési számlák eredetiben

     
10. Kérelem hulladékszállítási díj kedvezmény megállapítására 
     
11. Társadalmi szervezetek
 

A társadalmi szervezetek támogatásához és adatnyilvántartásához szükséges formanyomtatványok

   

- Adatszolgáltatás társadalmi szervezeteknek  

     
12. Méhtartás bejelentésére szolgáló nyomtatvány 
     
13. Telepengedély nyomtatványok
   

- Bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés 

- Kérelem telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséhez 

- Környezetvédelmi, természet- és tájvédelmi, vízügyi dokumentáció 

  (szakhatósági állásfoglalás kéréséhez)

 

     
14. Mezőgazdasági termelőnek, útdíj fizetése alól mentesítő kérelem 
     
15. Jegyző birtokvédelmi határozatainak bírósági felülvizsgálatához 
   

- Ügyleírás 

- Csatlakozás Hivatali Kapuhoz 

- Linkek 

- Tájékoztatás elektronikus kapcsolattartásról 
     
+ Vagyonnyilatkozat 
     
+ Jövedelem- és vagyonnyilatkozat 
     
+ Munkáltatói igazolás 

 

 

 

Pénzügyi és Adócsoport:

     
1. Építményadó
 

Építményadó köteles az önkormányzat illetékességi területén lévő vállalkozási célú építmény.

Építményadó beszedési számla: 12067008-00393799-00100007

     
     
2. Gépjárműadó
 

Gépjárműadó fizetési kötelezettség terheli a belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű tulajdonosát / üzembentartóját.

Gépjárműadó beszedési számla: 12067008-00329218-00100000

     
     
3. Helyi iparűzési adó
 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

Iparűzési adó beszedési számla: 12067008-00329207-00100004

     
     
4. Idegenforgalmi adó bevallás
 

A szállásadót terhelő nyilvántartási, adóbeszedési, adóbevallási és befizetési kötelezettség.

Idegenforgalmi adó beszedési számla: 12067008-00135369-00100008

     
     
5. Talajterhelési díj
 

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaz.

Talajterhelési díj beszedési számla: 12067008-00113265-00100009

     
     
6. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
 

Termőföld bérbeadása esetén a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján teljesítendő adókötelezettség.

Termőföld bérbeadásából származó beszedési számla: 12067008-00329163-00100007

 

Üzemeltetési Csoport:

     

1.

Közterület-használati engedély iránti kérelem 
   

csatolandó dokumentumok:

- 1 példány helyszínrajzot 1:250 /esetleg 1:500/ méretarányban, amelyen fel kell tüntetni a használni kívánt területen és annak közvetlen környezetében található létesítményeket és növényzetet.

- 3000,- Ft értékű illetéket kell leróni a kérelem nyomtatványon, felragasztott illetékbélyeg formájában.

- hatósági engedélyhez kötött munkával kapcsolatos közterület használat esetén az eljáró hatóság jogerős döntését.

     

2.

Kérelem közterület bontásáról 
   

csatolandó dokumentumok:

- 1 példány helyszínrajzot 1:250 /esetleg 1:500/ méretarányban, amelyen fel kell tüntetni a használni kívánt területen és annak közvetlen környezetében található létesítményeket és növényzetet.

- 3000,- Ft értékű illetéket kell leróni a kérelem nyomtatványon, felragasztott illetékbélyeg formájában.

     

 

 

Fejlesztési Csoport:

     
  -
     
     

ESZI nyomtatványai:

     

1.

Adósságcsökkentési támogatás igénylése ESZI-ADOS (Adósságcsökkentési támogatás igénylése)
     
     

EGYÉB nyomtatványok:

     
 1. Kérelem Gyevi Portéka védjegy használatához 
     
     

 

A PDF (Portable Data Format) az Adobe cég által kifejlesztett adatformátum. Az ilyen kiterjesztésű dokumentumokat az ingyenesen letölthető Adobe Reader programmal tekintheti meg.

Vissza az előző oldalra

×