× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Sikeres volt a jubileumi alapítványi bál

|
2023. április 21. | Kultúra

Az idei eseményen különleges évfordulót ünnepelhettek Algyőn, hiszen most huszonötödik alkalommal rendezték meg az alapítványi bált. Fodorné Nemes Andrea, a Szülői Munkaközösség elnöke összegezte az előkészületeket és a lebonyolítást.

Köszönettel tartozunk azoknak a szülőknek és tanároknak, akik 25 évvel ezelőtt kitalálták és megszervezték az első iskolai bált. Talán ők is csak reménykedhettek akkor benne, hogy hagyományteremtő lesz a kezdeményezésük, és több évtizeden keresztül fennmarad. Az idő őket igazolta, hiszen töretlen a diákok és szülők lelkesedése az alapítvány és a Szülői Munkaközösség (SZMK) által megszervezett rendezvény iránt.

Lelkesen készülődtek az alkalomra az algyői iskolások, kicsik és a nagyok is. Az estét Gondáné Pál Ildikó intézményvezető nyitotta meg. Az alapítványi bál műsorát végzőseink egy angolkeringővel kezdték meg, felkészítő tanáruk Ujváriné Lőrincz Tünde, aki minden évben csodálatos koreográfiát álmodik meg. A nyitótánc után a nyolcadikos diákjaink keringőre kérték fel szüleiket, pedagógusaikat, meghívott vendégeinket. Ezt követően Szabó Anita vezetésével az alsó évfolyamosok előadását láthattuk.

A színvonalas műsort követően a vendéglátásról a Sport&Life Party Service Szeged és a Kastélykert Fogadó, a vendégek szórakoztatásáról pedig a Jaffa Trió gondoskodott egészen hajnalig.

Meg szeretném köszönni mindazoknak a támogatását, akik hozzájárultak a bál megrendezéséhez. Köszönöm a szülőknek a szervezéshez nyújtott segítséget, a Szegedi Tankerületnek és intézményvezető asszonynak a hely biztosítását; a dekorációt Anka Ildikónak, a fellépő diákoknak és felkészítő tanáraiknak a műsor összeállítását. Köszönettel tartozunk Kövér Imrének és a Gyeviép Nkft. dolgozóinak a csarnok szőnyegezéséért és parkettázásáért, valamint a rend visszaállításáért, a terem berendezését, amellyel az alapítványt támogatták; a Gyevikult Nkft.-nek az asztalok biztosítását. Algyő Nagyközség Önkormányzatának hálásan köszönjük az alapítvány rendszeres támogatását. És végül, de nem utolsó sorban mindenkinek köszönjük a segítséget, akik a támogató jegyek megvásárlásával, illetve egyéb módon hozzájárulnak az alapítvány céljainak megvalósításához.

A Szülői Szervezet nevében szeretnénk köszönetet mondani a következő magánszemélyeknek, intézményeknek, cégeknek, vállalkozóknak, akik hozzájárultak az alapítványi bálunk sikeréhez: a tombola fődíj felajánlását köszönjük az est fővédnökeinek Molnár Áron polgármesternek és Füzesy István alpolgármesternek. A báli plakátok, meghívók és belépők megtervezését D. Szilágyi Barbarának. A tombolatárgyak felajánlását Molnárné Dudás Katalinnak, Pethő Helgának, Csajkás Zoltánnak, Ábrahám Anikónak, Tarjányi Tímeának, Olaru Florinnének, a Generali Biztosító helyi képviselőjének, Tóthné Papp Dórinak, Lacziné Benyák Izabellának, Makra Dettinek, Fehér Ádámnak és Lócinak, Gilingerné Sisák Verának, Bakosné Szénási Anitának (A szalon), Mészárosné Ungor Andreának, Zubán Gabriellának, Süli Zsuzsannának, Kovács Marcsinak, a Megújuló Magyarország Kft.-nek, Kiss Róbertnek, a Gyevihús Kft-nek.

Ezúton szeretném megköszönni az iskola összes dolgozójának, minden kedves szülőnek és a gyerekeknek az áldozatos és fáradhatatlan munkáját, segítségét és közreműködését, akik a fellépőruhák szállításában, a szervezésben segítségemre voltak, támogattak a bál előkészületeiben, illetve a levezetésében. Külön szeretném megköszönni Canjavecné Borbás Annamáriának és Sándor Lászlónak a segítségét. Az alapítványi bálon befolyt felajánlásokat versenyek lebonyolítására és díjazására, kül- és beltéri játékok megvásárlására, osztálykirándulások, jutalomutak támogatására, versenyek díjának finanszírozására, valamint az év végi jutalmazásra szeretné az alapítvány fordítani.

Fodorné Nemes Andrea, Szülői Munkaközösség elnöke

A szervezőtársak és a bál résztvevői pedig hálásan köszönik Fodorné Nemes Andreának a rengeteg időt, amit belefektetett az esemény megszervezésébe! Köszönik a sok munkát, az ötletelést, hogy minden a legszebb és a legjobb legyen és nem utolsó sorban a profi lebonyolítást!

forrás: Algyői Hírmondó

 

További hírek

Az elmúlt hétvégén rendezték meg Hatvanban, a XXI. ITF Taekwon-do Nemzetek Kupáját. A versenyre, 8 ország több mint 300 sportolója nevezett. A harcművészek küzdelem és formagyakorlat kategóriákban mérhették össze tudásukat. Az Algyői Sportkör ITF Taekwon-do Szakosztálya 3 fővel képviseltette magát, akik 2 éremmel térhettek haza.

2023. május 31. | Sport Bővebben

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2023. május hó 31. napján tartott ülésén, a 148/2023. (V.31.) Kt, határozatával megállapította, hogy az Algyő Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek koncessziós szerződés keretében történő üzemeltetésére a Szegedi Vízmű Zrt részéről benyújtott pályázat érvényes, a pályázati eljárás eredményes.

2023. május 31. | Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Egészségház u. 42. I. emelet 4. szám alatt megüresedő költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására, 2023. július 01-től.

2023. május 30. | Önkormányzat Bővebben

Az „Esély Otthon az algyői fiataloknak" (EFOP-1.2.11-16-2017-00045) elnevezésű pályázat keretében az Algyő, Kosárfonó utca 16. szám alatti ingatlanban 13 lakás került kialakításra. Algyő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet 11 lakásingatlan kedvezményes használatára.

2023. május 30. | Önkormányzat Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Búvár u. 9. fsz. 2. szám alatt megüresedő költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására, 2023. július 01-től.

2023. május 30. | Önkormányzat Bővebben

×