× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Rendeletek

Algyő Nagyközség Önkományzat Képviselő-testületének rendeletei az alábbi linken érhetőek el: www.njt.hu 

A gyermekek védelméről

Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 12/2000 (V.23.) Önk. sz. rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben, hatályos: 2017.12.01.-től)

A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2005. (XII.23.) önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről /egységes szerkezetben, hatályos: 2015.10.10.-től/

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról /egységes szerkezetben, hatályos: 2018.03.29.-től/

A talajterhelési díjról

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005. (II.5.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról /egységes szerkezetben, hatályos: 2013.02.28.-tól/

Algyő Nagyközség Építési Szabályzatáról (AÉSZ), valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 30/2007. (XII.5.) Ör. Algyő Nagyközség Építési Szabályzatáról (AÉSZ), valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról /egységes szerkezetben, hatályos: 2019.11.01.-től/

Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról /egységes szerkezetben, hatályos: 2020.03.01.-től/

Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

Algyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2001. (VIII.4.) sz. rendelete az Algyő Község Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről /egységes szerkezetben, hatályos: 2018.12.15.-től/

A hulladékgazdálkodási terv 2004-2008. közötti időszakra történő kihirdetésről
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
A vízközműből szolgáltatott ivóvíz és a vízközművek által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről

28-2011(XII.08) A víziközm. szolgáltatott ivóvíz és a vízi közművek által bizt. szennyvízelvezetés.pdf

22-2010( XII.1) A víziközm. szolg. ivóvíz ésa viziközm. által bizt. szennyvízelv..pdf

17-2010(IX.29) A Víziközm. szolg. ivóvíz és a víziközm. által bizt. szennyvíz elv..pdf

23-2009(XII.24) A víziközm. szolg ivóvíz és a víziközm. által bizt szennyvízelv..pdf

30-2008(XII.3) A víziközműből szolg víz és a víziközmű által bizt szennyvízelvezetés.pdf

31-2007 (XII.5) A viziközműből szolg. ivóvíz és a viziközm. által bizt szennyvízelvezetés.pdf

29-2006 (XI.6) A víziközműből szolg víz és a viziközművek által bizt szennyvízelvezetés.pdf

24-2005 (XII.23) A víziközműből szolg. ivóvíz és a víziközművek által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb....pdf

21-2004 (XII.4) A vízközműből szolg. ivóvíz és a víziközművek által bizt. szennyvízelvezetés.pdf

8-2004 (V.5) A vízközműből szolg. ivóvíz és a víziközművek által bizt. szennyvízelvezetés.pdf

21-2003 (XII.30) Víziközműből szolg. ivóvíz és a víziközművek által bizt. szennyvízelvezetés.pdf

26-2002 (XII.31) A víziközművől szolgáltatott ivóvíz és a víziközművek által biztosított szennyvízelvezetés...pdf

22-2001 (XII.22) A víziközműből szolg. ivóvíz és a közművek által bizt. szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági díjanak.....pdf

24-2000 (XII.28) A víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a víziközművek által biztosított szennyvízelvezetés...pdf

34-1999 (XII.30) A víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a víziközművek által biztosított szennyvízelvezetés...pdf

8-1997 (XII.31) A vízközműből szolgáltatott ivóvíz és a vízközművek által biztosított szennyvízelvezetés.pdf

Az Algyői Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapjáról
Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Az elektronikusan végezhető közigazgatási hatósági eljárási cselekményekről és a KET végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről
Az ivóvíz, szennyvízkezelés és tisztítás, valamint a szippantott szennyvíz ártalmatlanítás díjairól
Egyes szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendeletek felülvizgálatáról

×