Hírek önkormányzat Turisztika Közérdekű információk Események

Önkormányzat

Rendeletek

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei az alábbi linken érhetők el: www.njt.hu

Rendeletek nyilvántartása

Rendeletek egységes szerkezetben

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
A helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről
A hivatali helységen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről
A hulladékgazdálkodási terv 2004-2008. közötti időszakra történő kihirdetésről
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
A közterület-felügyeletről
A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról
A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről
A vízközműből szolgáltatott ivóvíz és a vízközművek által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről
28-2011(XII.08) A víziközm. szolgáltatott ivóvíz és a vízi közművek által bizt. szennyvízelvezetés.pdf 22-2010( XII.1) A víziközm. szolg. ivóvíz ésa viziközm. által bizt. szennyvízelv..pdf 17-2010(IX.29) A Víziközm. szolg. ivóvíz és a víziközm. által bizt. szennyvíz elv..pdf 23-2009(XII.24) A víziközm. szolg ivóvíz és a víziközm. által bizt szennyvízelv..pdf 30-2008(XII.3) A víziközműből szolg víz és a víziközmű által bizt szennyvízelvezetés.pdf 31-2007 (XII.5) A viziközműből szolg. ivóvíz és a viziközm. által bizt szennyvízelvezetés.pdf 29-2006 (XI.6) A víziközműből szolg víz és a viziközművek által bizt szennyvízelvezetés.pdf 24-2005 (XII.23) A víziközműből szolg. ivóvíz és a víziközművek által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb....pdf 21-2004 (XII.4) A vízközműből szolg. ivóvíz és a víziközművek által bizt. szennyvízelvezetés.pdf 8-2004 (V.5) A vízközműből szolg. ivóvíz és a víziközművek által bizt. szennyvízelvezetés.pdf 21-2003 (XII.30) Víziközműből szolg. ivóvíz és a víziközművek által bizt. szennyvízelvezetés.pdf 26-2002 (XII.31) A víziközművől szolgáltatott ivóvíz és a víziközművek által biztosított szennyvízelvezetés...pdf 22-2001 (XII.22) A víziközműből szolg. ivóvíz és a közművek által bizt. szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági díjanak.....pdf 24-2000 (XII.28) A víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a víziközművek által biztosított szennyvízelvezetés...pdf 34-1999 (XII.30) A víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a víziközművek által biztosított szennyvízelvezetés...pdf 8-1997 (XII.31) A vízközműből szolgáltatott ivóvíz és a vízközművek által biztosított szennyvízelvezetés.pdf
Algyő Nagyközség Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
Algyő Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
Az Algyő Község Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről
8-2008 (III.5) ANÖ tul lévő önk lakások bérletéről a lakbérek mértékéről sz. 15-2001 (VIII.4) Ör mód.pdf 9-2006 (IV.7) ANÖ tul lévő önk lakások bérletéről a lakbérek mértékéről sz 15-2001(VIII.4) ör mód.pdf 12-2011( V.4) Az Önk. tul. lévő önk-i lakások bérl. és lakb. mért. sz 15-2001( VIII.4) rend mód..pdf 13-2006 (V.5) ANÖ tul lévő önk lakások bérletéről a lakbérek mértékéről sz. 15-2001 (VIII.4) ör mód.pdf 15-2001 (VIII.4) Az Algyő Község Önk. tulajdonában lévő önk. lakások bérlete, a lakbérek mértéke.pdf 18-2002 (XI.28) Algyő Nagyközség tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről.pdf 21-2016.(XI.01.) Algyő Nk. Önk. tul. lévő önk. lak. bérl., a lakbér. mérték. sz. Ör. mód..pdf 23-2013.(XII.23.) önk. lakások bérletéről, lakbér mért. sz. Ör. mód..pdf 24-2009(XII.24) ANÖ tul lévő önk lak. bérletéről a lakb. mért. sz 15-2001(VIII.4) rend. mód..pdf 24-2010 (XII.1) ANÖ tul. lévő önk. bérlak. bérletéről a lakbérek mért. sz. 15-2001 (VIII.4) Rend. mód..pdf 24-2012(VII.06) Algyő Nagyk. Önk. tul. lévő önk lak bérletéről a lakbér mért sz. 15-2001(VIII.04) rend. mód..pdf 25-2017.(IX.29.) Ör..pdf 27-2007 (XII.5) Az önk tulban lévő lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről sz 15-2001(Viii.4) rend mód.pdf 28-2017.(XI.03.) Ör..pdf 32-2011(XII.28) ANÖnk tul.lévő önk lak bérletéről a lakbérek mértékéről sz 15-2001(VIII.4) rend. mód.pdf 35-2006 (XI.6) Az ANÖ tul lévő önkmi lakások bérletéről a lakbérek mértékéről sz 15-2001 (VIII.4) ör mód.pdf 38-2012( XII.07) Algyő Nagyk Önk tul lévő önk. lak. bérl.sz. a lakb. mértékéről sz. 15-2001(VIII.4) rend. mód..pdf
Az Algyői Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapjáról
Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Az elektronikusan végezhető közigazgatási hatósági eljárási cselekményekről és a KET végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről
Az ivóvíz, szennyvízkezelés és tisztítás, valamint a szippantott szennyvíz ártalmatlanítás díjairól
Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
Az utcanév, valamint a házak számozásának rendjéről
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről-2
Egyes szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendeletek felülvizgálatáról
„Esély otthon az algyői fiataloknak” lakhatási támogatásáról
Vissza az előző oldalra