Hírek önkormányzat Turisztika Közérdekű információk Események

Önkormányzat

Algyői Nőegylet

Civil szervezet neve: Algyői Nőegylet
Nyilvántartási szám: 8.Pk.60.071/2000/14.szám Közhasznú szervezet
Adószám: 18467224-1-06
Számlaszám: 57600125-11075545
Levelezési cím: 6750 Algyő, Búvár u. 5.
Telefon: 06/30-9728229
E-mail cím: budai_evi@freemail.hu
Működési helyszín: 6750 Algyő, Búvár u. 5.
Képviselő neve, elérhetősége, címe: Kovácsné Budai Éva
6750 Algyő, Kastélykert u. 70.
Taglétszám: 60 fő
Tisztségviselők: Kovácsné Budai Éva elnök, Vidácsné Bera Edit elnökhelyettes
Vezetőségi Tagok: 
- Dr. Gubacsi Edéné – gazdasági felelős
- Némethné Vida Zsuzsanna 
- Ozsváth Lászlóné
- Juhász Sándorné 
- Süli Zakar Sándorné
- Tóth Jánosné
- Kecskemétiné Hegyi Edit
Működés kezdete: 1986. február 14.
Működésének jellege, tevékenysége:
Az egyesület közhasznú tevékenysége:
Elsődlegesen a szociális tevékenység, tevékenységet kiegészít, ill. támogat hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésével, kulturális tevékenységgel, nevelésoktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés tevékenységekkel.
Célja: tagjai érdekének védelme és képviselete, a nőket hátrányosan érintő társadalmi esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölése, társadalmi megbecsülésük elősegítése.
Tagjait, illetve a település más lakosait, a fiatalokat tájékoztatni a közéletről, különféle ismeretterjesztő, fejlesztő, egészségmegőrző, kulturális programokat, előadásokat és egyéb programokat szervezni részükre. Célja a település érdekét szolgáló közhasznú munkák szervezése, végzése.
Kapcsolatot létesít mindazon állami önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervekkel, amelyek elősegítik a célok megvalósítását. Pályázatok készítése, profiljához illő témában. Együttműködik más Civil szervezetekkel, lehetőség szerint külföldi kapcsolatokat létesít.
Támogatók köre : Algyő Nagyközség Önkormányzata
Flott-An Kft (könyvvitel)

Vissza az előző oldalra