× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Több mint 2 millió forinttal támogatják a gyerektáborokat

|
2023. május 10. | Önkormányzat

Öt szervező intézmény, illetve egyesület adott be pályázatot, és összesen 11 tábor szervezését tervezik a vakáció alatt. Ezek támogatásáról is döntött a képviselő-testület áprilisi rendes ülésén. A könyvtár és az óvoda vezetésére is írtak ki pályázatot, mert mindkét igazgató mandátuma lejár.

Az áprilisi rendes ülésen elfogadták a képviselők a 2022-es költségvetés módosítását. Mostanra lettek véglegesek a számok, 4 milliárd 344 millió 731 ezer forintból gazdálkodott tavaly a nagyközség. A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót is tárgyalták. Az előterjesztésben olvasható, hogy a költségvetésben tervezett feladatok többsége megvalósult, az önkormányzatnak likviditási gondjai nem voltak, sem működési hitel, sem felhalmozási célú hitel felvétele nem történt. A maradvány 1 milliárd 639 millió forint volt. Molnár Áron polgármester elmondta, hogy ez az összeg a szokásosnak mondható, ennél jelentősen kevesebb volt viszont a maradvány a 2020-as és az azt követő évben, akkor ez 700 millió forint körüli összeg volt.
„Ez is mutatja, tudtuk stabilizálni a költségvetés ezen részét is. Ezt nagy dolognak tartom, bár sokszor elsikkad, mert a fejlesztésekről és a beruházásokról beszélünk. Ahhoz azonban, hogy fejleszthessünk, hozzájárultak azok a takarékoskodási intézkedések, amelyeket meghoztunk a költséghatékonyabb működés érdekében. Dicséret illeti a képviselő-testületet is” – fogalmazott.
Kovács Erika, a pénzügyi és adócsoport vezetője elmondta, hogy a több mint 1,6 milliárdos összegű maradvány lekötött betétként szerepel. Mindez azért fontos, mert a lekötött betétekből származó kamat is jelentős, 20 milliós nagyságrendű most. A beszámolót egyhangúlag elfogadták.

Ellenőrzések

A belső ellenőrzés éves összefoglalóját is megtárgyalták. A napirendi pont kapcsán Molnár Áron megjegyezte, hogy néha közérdekű adatkérelmek, olykor névtelen feljelentések jönnek önkormányzat vagy intézményei és cégei ellen, de ezek elé nyugodtan néz, mert a belső ellenőrzések, és az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzések mindig megerősítik, hogy átlátható módon, a szabályoknak megfelelően működik mind az önkormányzat, mind a cégek és intézmények.
Ezek a belső ellenőrzések egyfajta önellenőrzések, általában nincs semmi komoly probléma, apróbb dolgok, javítani valók persze akadnak, ami részben természetes, hiszen a jogszabályok folyamatosan változnak, és ezekre nem mindig lehet rá naprakészen reagálni.
A belső ellenőrzés kiterjedt az informatikai rendszerek, a helyi adókkal kapcsolatos nyilvántartások, a megbízási, vállalkozási szerződések és kötelezettségvállalások, valamint a vagyongazdálkodás ellenőrzésére. A dokumentumból az alábbi részt emelte ki a polgármester: „az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem merült fel”.

Nyári táborok

A gyermektáboroztatási alap felhasználására érkezett támogatási kérelmek elbírálását is tárgyalták. Idén összesen 5 szervező intézmény, illetve egyesület nyújtott be pályázatot az önkormányzathoz, összesen 11 tábor szervezésére igényeltek támogatást. A költségvetésben erre a célra rendelkezésre álló keret 2 millió forint.
Mint ismert tavaly az önkormányzat 1500 forinttal támogatta fejenként és naponta az algyői lakcímmel rendelkező gyerekek táboroztatását, korábban 1000 forint ez az összeg.
Az előterjesztésből kiderül, hogy a Gyevi Art Kulturális Egyesület kézműves gyerektábort rendez július végétől, az Algyő Vízisport Egyesület összesen 4 kajak gyermektábort, a Gyevikult Nkft. öko kézműves tábort június végén, valamint júliusban hagyományőrző és kézműves tábort. A Gyevitur Nkft. augusztusban két turnusban ovi tábort tervez, az Algyői Sportkör is több tábort rendez a vakáció alatt, míg az Algyői Generációk Egyesülete kalandos gyermektábort. Ez utóbbinak még konkrét dátuma nincs, amennyiben lesz jelentkező, kétszer 1 hetet szerveznek. A napirendi pont tárgyalásakor elhangzott, hogy a vakáció alatt mindössze egyetlen olyan hét lesz, amikorra nem terveztek tábort. A gyerektáborokra szánt keretet az általános tartalékból meg is emelték a képviselők, 2 millió 125 ezer forintra.
Arról is döntött a testület, hogy 100 ezer forinttal támogatják a Medikopter Alapítványt. A szervezet fordult az önkormányzathoz, anyagi segítséget kértek ahhoz, hogy az általuk használt defibrillátor eszközökhöz tartozó, gyakran cserére szoruló vérnyomásmérő, szív monitor, vér oxigénszint mérőhöz kiegészítő eszközöket tudjanak vásárolni, illetve azokat tudják pótolni. Molnár Áron elmondta, hogy regionális tevékenységet folytat az alapítvány, és már máskor is támogatták munkájukat. A testület most is így tett, 100 ezer forintot adnak a szervezetnek az eszközbeszerzéshez.

Pályázatok

Két pályázat kiírásáról is döntés született, mivel Ozsváth Lászlóné óvodavezetői megbízatása idén július elsején megszűnik, a könyvtár vezetőjének pedig szeptember végéig szól a vezetői megbízása.
Az óvodavezetői pályázat kapcsán felállítottak egy bizottságot is, amelynek tagjai előzetesen véleményezik a pályázatokat. A humán és ügyrendi bizottság Horváthné Kunstár Andreát, Gyömbér Kornéliát és Bogdán Tamást javasolta a bizottság tagjainak. A pályázatokat az algyői polgármesteri hivatal címére, vagy személyesen Varga Ákos jegyzőnek lehet leadni június 2-áig.
A könyvtár esetében pedig június 15-én délig lehet pályázni a vezetői tisztségre postai úton a hivatalnak címzett levélben, vagy személyesen szintén a jegyzőnek lehet leadni a pályázatot. Ennél a kiírásnál is szükség van egy bizottságra, amelynek tagja lett Kovács László, Nagy Miklós Jenőné, illetve a jegyző által felkért személy.
Az önkormányzat 100 százalékos tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére könyvvizsgálót is választottak, a jövőben Soós-Sándor Tünde munkájára számítanak.
Döntés született arról is az ülésen, hogy a téglagyári tavat üzemeltetésbe adják a Gyeviép Nkft.nek. Erre azért volt szükség, mert a tó eddig az Algyői Természetvédő Horgász Egyesület kezelésében volt, a használatba adási szerződés azonban lejárt, az egyesület pedig nem kívánja folytatni a tó üzemeltetését. Egyhangúlag elfogadták az előterjesztést.

Támogatást kaptak

A Hexum Zrt. felajánlásának felhasználásáról is tárgyaltak az ülésen. A cég 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott az önkormányzatnak, amelyből energetikai fejlesztések megvalósítását kívánja támogatni. Az önkormányzat műszaki csoportja felmérte azokat az önkormányzati tulajdonú épületeket, ahol kazáncserével, hűtő-fűtő klíma beszerelésével vagy egyéb eszközökkel lehetne csökkenteni az üzemeltetési költségeket.
A felmérés alapján az óvodába 3 hűtő-fűtő klíma, a hivatalba 5, a Kosárfonó utcai fecskelakásokban lakásonként 1, azaz összesen 13 páramentesítő berendezés beszerzése lenne indokolt. Ezen felül az AESZI Piac téri épületében kazáncserére van szükség, továbbá az ifjúsági klub és tornaterem helyiségeiben is. Három cégtől kértek árajánlatot, a legkedvezőbb bruttó 13,2 millió volt, vagyis magasabb, mint a Hexum felajánlása. Úgy döntöttek a képviselők, hogy a különbözet kiegészítik, így mindegyik fejlesztés megvalósulhat.

 

További hírek

A csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciójára már nagy szükség volt a nagyközségünkben. Az Aranyhíd utca, a Kócsag és a Tutaj utca kerül most reflektorfénybe.

2024. június 24. | Önkormányzat Bővebben

A Martonosi Szivárvány Óvoda meghívására, szakmaiságra épülő látogatást tettünk testvértelepülésünkön április 26-án.

2024. június 20. | Oktatás Bővebben

Közbeszerzést írnak ki a közvilágítás fejlesztésének második ütemére – erről is döntött májusi rendes ülésén a képviselő-testület, amelynek tagjai összesen húsz napirendi pontot tárgyaltak meg. Módosították a költségvetést is, és elhangzott, hogy egy trafót is kell vásárolniuk.

2024. június 19. | Önkormányzat Bővebben

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából a Szerocor Konzorcium földi kémiai szúnyoggyérítést végez Algyő Nagyközség belterületén.

2024. június 19. | Gazdaság Bővebben

Értesítjük a Tisztelt fogyasztóket, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. 2024. 06. 24-én és 06. 25-én (hétfőn és kedden) 22:00-tól 05:00 óráig Hálózatöblítési munkákat végez.

2024. június 18. | Gazdaság Bővebben

×