× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Pályázati felhívás építési telkek értékesítésére

|
2015. június 27. | Önkormányzat
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, belterület 1785/4 és 1785/5 hrsz. alatti, egyenként 800m2 területű, közművesítés nélküli építési telkek nyilvános versenytárgyaláson való értékesítésére.

A versenytárgyalásos értékesítés helye: Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) tanácsterem.

A versenytárgyalásos értékesítés ideje: 2015. augusztus 14. (péntek) 10.00 óra

A versenytárgyaláson a kiinduló nettó vételár telkenként: 3.937.008,- Ft. (br. 5.000.000,- Ft.)

A befizetendő pályázati biztosíték (bánatpénz) összege telkenként: 300.000,- Ft.
  • A bánatpénz befizetésének helye és ideje: Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) pénztárában, 2015. augusztus 14. (péntek) 8.00-10.00 óráig.
  • A bánatpénz befizetése a versenytárgyaláson való részvételnek a feltétele. A bánatpénz az ingatlan vételárába beszámít.
A versenytárgyaláson a ráajánlás (licit) összege: nettó 100.000,- Ft összegenként történik. A versenytárgyaláson kialakult legmagasabb nettó vételár ÁFÁ-val növelten, a telek tényleges vételára.

A pályázaton részt vehet: Természetes és jogi személy.

A pályázat feltételei:
  • A pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlanon, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő építmény helyezhető el.
  • A pályázó tudomásul veszi, hogy Algyő Nagyközség Önkormányzata közművesítést fog elvégezni az ingatlanokon és a közművesítés befejezésének időpontjától számított 3 éven belül köteles az ingatlant beépíteni.
  • A pályázó tudomásul veszi, hogy a beépítési kötelezettség biztosítására az Algyő Nagyközség Önkormányzata az ingatlanra elidegenítési tilalmat, a beépítési kötelezettség nem teljesítése esetére eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot jegyeztet be az ingatlanra az ingatlan nyilvántartásba.
  • A vásárlás során a vevő tudomással bír arról, hogy a közműfejlesztés során 20% közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítésére kötelezett (de megállapított felső határértékkel bíró) az ingatlan tulajdonos, mivel közműfejlesztési hozzájárulás fizetését előírja a 2011. június 6-tól hatályos, módosított 6/2005 (II.5.) Ör. számú rendelete.
Az adásvételi szerződés megkötésének időpontja, feltétele: A nyertes pályázóval az adásvételi szerződés megkötésére a versenytárgyalást követő 15 napon belül kerül sor. A bánatpénzzel csökkentett vételárat, az adásvételi szerződés aláírásakor köteles maradéktalanul megfizetni. Az előzőek nem teljesítése esetén elveszti a szerződéskötési jogosultságát, valamint a letétbe helyezett bánatpénzt.

Amennyiben az előírt határidőn belül a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre az adásvételi szerződés, úgy a Polgármesteri Hivatal haladéktalanul értesíti a versenytárgyalás eredménye szerint következő legmagasabb vételárat ajánló pályázót. Amennyiben többen tettek azonos összegű vételárajánlatot, a vevő személyéről sorsolás dönt. A szerződéskötésre az értesítés kézhez vételétől számított 15 napon belül van lehetőség. Ezen határidő jogvesztő.

A nem nyertes pályázó részére a bánatpénz visszafizetése: a versenytárgyalás befejezését követően, a Polgármesteri Hivatal pénztárában történik.

Az adásvételi szerződés aláírásakor az eladó maradéktalanul és visszavonhatatlanul hozzájárul a vevő tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetéséhez.

A telek birtokbaadása: A vételár teljes összegének a kiegyenlítését követő 5 napon belül történik.

Az ingatlan beépíthetősége: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete által jóváhagyott Szabályozási Terv előírásai szerint:
  • „Lke” jelű kertvárosias lakóterület,
  • az építmények, oldalhatáros beépítéssel,
  • a telek max. 40 %-os beépítettsége mellett, 
  • 6 m max. építménymagassággal helyezhetők el.
A terület jellemzően laza beépítettségű, előkertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. A területen az országos települési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben (OTÉK) foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el.
 

További hírek

A Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre és az Algyői Könyvtár irodalmi és grafika pályázatot hirdet „Amikor a toll kibicsaklik” címmel.

2023. szeptember 27. | Kultúra Bővebben

Az algyői Bóbita Bölcsőde harmadik hónapja nyújt szolgáltatást az újonnan átadott épületben, amely a Tiszavirág utca 44. szám alatt található. Az intézmény népszerű, betelt a 60 férőhely.

2023. szeptember 26. | Oktatás Bővebben

A tabella másodikja, az Algyő az edző váltó Balástya otthonában gyűjtötte be három pontot. Itt is vezetett az esélyesebb vendégcsapat, majd jött az egyenlítés, a meccs végén mégis az Algyő örülhetett, hiszen a 76. percben Csányi Ádám gólja eldöntötte a találkozó sorsát.

2023. szeptember 26. | Sport Bővebben

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Osztálya CS-I01/02175-2/2023. sz. határozata alapján Algyő Nagyközség közigazgatási területére 2023. szeptember 30. – 2023. október 21-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el!

2023. szeptember 26. | Gazdaság Bővebben

Az Algyő SK életében sok változás történik az idei szezontól, de a munka nem áll meg. Az edzők ugyanolyan lelkesen vetik bele magukat a legkisebbektől egészen a felnőtt korosztály trenírozásába, mint ahogy azt eddig is megszokhattuk tőlük.

2023. szeptember 25. | Sport Bővebben

×