× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Pályázat a Gyeviép NKft. ügyvezetői igazgatói álláshely betöltésére

|
2015. március 05. | Önkormányzat
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Gyeviép NKft. ügyvezetői igazgatói álláshely betöltésére.

Az ügyvezető feladata:
 • a társaság alapító okiratában, a hatályos jogszabályokban, valamint Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületével kötött megállapodásban meghatározottak szerint biztosítani a társaság hatékony és eredményes működését,
 • a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt,
 • a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.
Az ügyvezető jogállása: A Polgári Törvénykönyv Harmadik könyv III. cím VI. fejezetében a vezető tisztségviselő részére megállapított jogok és kötelezettségeire vonatkozó szabályok kerülnek alkalmazásra.

Képesítési és egyéb feltételek:
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • a cég profiljába illő felsőfokú végzettség,
 • legalább 5 év vezetői gyakorlat.
Az elbírálásnál előnyt jelent:
 • településüzemeltetés vagy településfejlesztés terén szerzett szakmai gyakorlat, tapasztalat,
 • gazdasági társaság, vállalkozások vezetésében való jártasság,
 • Algyő településen magas fokú helyismeret.
Pályázathoz csatolni kell:
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk-ban foglalt összeférhetetlenségi okok
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • ügyvezetésre vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
Pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó szakmai koncepcióját, a pályázatban meghatározott feladatok végrehajtására vonatkozó részletes, rövid- és hosszú távú szakmai, üzemszervezési, vezetési, gazdálkodási, marketing és PR elképzeléseit.

A pályázat benyújtásának határideje 2015. március 12. 14.00 óra

A megbízás legkorábban 2015. április 1-től tölthető be

Bérezés megegyezés szerint

A pályázat elbírálása:
 • A pályázatot Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a benyújtást követő első rendes ülésén, amelyről valamennyi pályázó írásban kap értesítést.
 • A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatot Molnár Áron polgármesterhez kell benyújtani. Levelezési cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Érdeklődni a 62/517-517 telefonon lehet. A pályázati anyagon kérjük feltüntetni: "ügyvezető igazgatói pályázat"
 

További hírek

Algyő Nagyközség Önkormányzatnak kérésére a Gyeviép Nkft. munkatársai elkészítették az új bölcsődéhez szánt parkoló részt. Az épülettel szemben, az iskola vonalában mintegy 90 méter hosszan szórt útpadkát alakítottak ki.

2023. szeptember 21. | Önkormányzat Bővebben

Az Algyő Foltvarrók Köre augusztus 26-án, szombaton ellátogatott a Magyar Foltvarró Céh által szervezett Országos Foltvarró Fesztiválra, Budapestre a Kultúrszövőgyárba.

2023. szeptember 21. | Kultúra Bővebben

Napjainkban meglehetősen gyorsan kézhez kaphatunk bestseller könyveket a saját anyanyelvünkön. Ez olyan természetessé vált, hogy bele sem gondolunk, hogy egy viszonylag frissen megírt, több száz oldalas idegen nyelvű regény hogyan kerülhet az éjjeliszekrényünkre magyarul. A fordítás rejtelmeiről Illés Róbert, algyői műfordítóval beszélgettünk.

2023. szeptember 21. | Kultúra Bővebben

A szabadstrand területén új kikapcsolódási és sportolási lehetőség nyílt az oda érkezők számára. 936.000 forint kivitelezés összegből kialakításra került ott egy új strandkézilabda pálya.

2023. szeptember 20. | Sport Bővebben

Füzesy István és az ALTE idén nyolcadik alkalommal rendezte meg a Tisza-Parti Partyt, amely nyolcadik alkalommal is nagy sikert aratott. Ezúttal a búcsú hétvégéjén várták a szabadstrandra a kikapcsolódni vágyókat.

2023. szeptember 20. | Napjaink Bővebben

×