× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Pályázat a Gyeviép NKft. ügyvezetői igazgatói álláshely betöltésére

|
2015. március 05. | Önkormányzat
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Gyeviép NKft. ügyvezetői igazgatói álláshely betöltésére.

Az ügyvezető feladata:
 • a társaság alapító okiratában, a hatályos jogszabályokban, valamint Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületével kötött megállapodásban meghatározottak szerint biztosítani a társaság hatékony és eredményes működését,
 • a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt,
 • a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.
Az ügyvezető jogállása: A Polgári Törvénykönyv Harmadik könyv III. cím VI. fejezetében a vezető tisztségviselő részére megállapított jogok és kötelezettségeire vonatkozó szabályok kerülnek alkalmazásra.

Képesítési és egyéb feltételek:
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • a cég profiljába illő felsőfokú végzettség,
 • legalább 5 év vezetői gyakorlat.
Az elbírálásnál előnyt jelent:
 • településüzemeltetés vagy településfejlesztés terén szerzett szakmai gyakorlat, tapasztalat,
 • gazdasági társaság, vállalkozások vezetésében való jártasság,
 • Algyő településen magas fokú helyismeret.
Pályázathoz csatolni kell:
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk-ban foglalt összeférhetetlenségi okok
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • ügyvezetésre vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
Pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó szakmai koncepcióját, a pályázatban meghatározott feladatok végrehajtására vonatkozó részletes, rövid- és hosszú távú szakmai, üzemszervezési, vezetési, gazdálkodási, marketing és PR elképzeléseit.

A pályázat benyújtásának határideje 2015. március 12. 14.00 óra

A megbízás legkorábban 2015. április 1-től tölthető be

Bérezés megegyezés szerint

A pályázat elbírálása:
 • A pályázatot Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a benyújtást követő első rendes ülésén, amelyről valamennyi pályázó írásban kap értesítést.
 • A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatot Molnár Áron polgármesterhez kell benyújtani. Levelezési cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Érdeklődni a 62/517-517 telefonon lehet. A pályázati anyagon kérjük feltüntetni: "ügyvezető igazgatói pályázat"
 

További hírek

Második alkalommal került megrendezésre Algyőn a Finta János Emlékverseny. Az Algyői SK Asztalitenisz szakosztálya szervezte az eseményt, ahol vendégcsapat volt a Pincehelyi Asztalitenisz szakosztály.

2024. május 16. | Sport Bővebben

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magánbiztonsági és Önkormányzati Tanszék május 15-én ünnepelte 10 éves fennállását. Algyő biztonsága, a megfelelő intézkedések tervezése érdekében Dr. Füzesy István alpolgármester közreműködésével folyamatosan együttműködünk a Tanszékkel.

2024. május 16. | Rendőrség Bővebben

Gerendáson rendezte meg a Spárta Taekwon-do Klub a VII. Fehér Kupa és VII. Spárta Kupa nevű ITF Taekwon-do versenyt, melyen a Csongrád és Békés megyéből érkező klubok mellett, az Algyői Sportkör ITF Taekwon-do szakosztálya is 5 versenyzővel képviseltette magát.

2024. május 15. | Sport Bővebben

Algyőn a horgásztavakon került megrendezésre Sarok Krisztián és az Önkormányzat szervezésében 2024 május 11-én szombaton az első Családi horgászverseny.

2024. május 14. | Sport Bővebben

Az Algyői horgásztavak halállománya ismét szép háromnyaras potykákkal bővült. Reméljük az újoncok jól megmozgatják az I-es és II-es tavak törzsállományát. A hétvégi versenyen szép fogást és sok örömöt okozhat a családoknak, illetve vasárnaptól minden horgászni vágyónak.

2024. május 10. | Gazdaság Bővebben

×