× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Lakáspályázat

|
2023. május 30. | Önkormányzat

Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Egészségház u. 42. I. emelet 4. szám alatt megüresedő költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására, 2023. július 01-től.

 1. A pályázaton részt vehetnek:
  • önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek,
  • akik kereső tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élők havi nettó jövedelme legalább 100.000,- Ft/hó,
  • a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár,
  • legalább egy éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Algyőn,
  • 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kaukciót fizetnek meg.
 2. Az elbírálás során előnyt élvezhetnek azok a pályázók, akik:
  1. vállalják, hogy 5 évnél rövidebb idő alatt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémájukat más módon megoldják,
  2. lakás előtakarékossági szerződéssel rendelkeznek,
  3. egy vagy több gyermeket nevelnek,
  4. első lakásszerzők.
 3. Kizáró okok a pályázónak:
  • a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú,
  • lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetve kiürítésétől számítva 10 év még nem telt el,
  • korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki felróható magatartás miatt szűnt meg,
  • lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás elfogadása óta 5 év még nem telt el,
  • lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette,
  • 60 napon túli köztartozása áll fenn.

   Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen.
 4. A lakások adatai: Algyő, Egészségház u. 42. I. em.
  • 4.79,5 m2 alapterület, 3 szoba
  • komfortfokozata: összkomfort
  • bérbeadás jogcíme: költségalapú
  • lakbér: 55.173.,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint
 5. A bérleti jogviszony időtartama legfeljebb 5 év lehet. A bérleti jogviszony Algyő Nagyközség Önkormányzata döntése értelmében a bérleti időszak tartalma alatt önkormányzati érdekekre való hivatkozással 60 napos felmondási idővel megszüntethető.
 6. A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani 2023. június 14-én, szerdán 12 óráig kizárólag személyesen, az Algyői Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.
 7. A pályázatok elbírálásának ideje: 2023. június 22. Az eredményről az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerződés, amennyiben erre a pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti. 

ügyintéző: Lepényné Pocsai Dorina tel: +36 62 517517

 

További hírek

Nagyon jó hangulatban zajlott az Algyői Könyvtár szervezésében megrendezésre került 2. "Kocsmakvíz" est a Szent Anna Teraszon. A nyertes csapatok a 'Csontdarálók' Nagy Sanyi kapitánnyal és a 'Tolni' csapat Boros Kriszta kapitánnyal. Szoros verseny volt az újonc 'Első helyezett' csapattal, akik a legjobb gyüttmönt csapat címet vihették haza.

2023. szeptember 29. | Kultúra Bővebben

Az Algyői Parlando Énekegyüttes felvételt nyert a Csongrád-Csanád Vármegyei Értéktárba. Az együttes 22 éve ápolja és törekszik megőrizni a magyar operett hagyományait. Fellépéseikkel sokakkal megszerettették ezt a műfajt. A kulturális örökség szakkategóriába sorolt Parlando munkájának méltó elismerése ez.

2023. szeptember 28. | Kultúra Bővebben

A Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre és az Algyői Könyvtár irodalmi és grafika pályázatot hirdet „Amikor a toll kibicsaklik” címmel.

2023. szeptember 27. | Kultúra Bővebben

Az algyői Bóbita Bölcsőde harmadik hónapja nyújt szolgáltatást az újonnan átadott épületben, amely a Tiszavirág utca 44. szám alatt található. Az intézmény népszerű, betelt a 60 férőhely.

2023. szeptember 26. | Oktatás Bővebben

A tabella másodikja, az Algyő az edző váltó Balástya otthonában gyűjtötte be három pontot. Itt is vezetett az esélyesebb vendégcsapat, majd jött az egyenlítés, a meccs végén mégis az Algyő örülhetett, hiszen a 76. percben Csányi Ádám gólja eldöntötte a találkozó sorsát.

2023. szeptember 26. | Sport Bővebben

×