× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Koncessziós pályázat víziközművek üzemeltetésére

|
2023. március 10. | Önkormányzat

Algyő Nagyközség Önkormányzata (címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40., a továbbiakban úgyis mint “Kiíró”, vagy az “Ellátásért Felelős”), mint Ellátásért Felelős a 46/2023. (II.23.) számú képviselő testületi határozat alapján, a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban a Vksztv.) 15. § -ában és 27. § -ában, valamint a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: a Vhr.) II. fejezetében meghatározottak figyelembe vételével, koncessziós pályázatot ír ki az Algyő Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművek üzemeltetésére, ivóvíz- és a szennyvíz ágazatban, az alábbiak szerint:

Az Ellátásért felelős/Kiíró adatai:

 • neve: Algyő Nagyközség Önkormányzata
 • székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
 • nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár
 • törzskönyvi azonosító száma: 726973
 • államháztartás egyedi azonosító száma: 736570
 • adószáma: 15726975-2-06
 • törvényes képviselője: Molnár Áron polgármester
 • telefonszáma: +36 62 517517
 • e-mail címe: titkarsag@algyo.hu
 • hivatali kapu:
  • Önkormányzat rövid neve: ALGYOONK
  • KRID azonosító: 553094979
 • weblapja: www.algyo.hu

Az Ellátásért felelős/Kiíró kapcsolattartója:

A pályázat tárgya: Algyő Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek üzemeltetése (ivóvíz- és a szennyvíz ágazatban) a Vksztv. 15. § (2) bekezdés b) pontja szerinti koncessziós szerződés keretében, a Vksztv. IV. fejezet 9. pontjának figyelembe vételével.

A Vksztv. 15. § (1) bekezdése szerint a vízközmű-üzemeltetési jogviszonyra (létesítésére, tartalmára, módosítására, megszüntetésére) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény rendelkezései szerinti elvek mentén, a Vksztv.-ben foglalt speciális szabályokat kell alkalmazni.

A pályázati eljáráson való részvétel feltétele a Pályázati kiírási dokumentáció megvásárlása.

A Pályázati kiírási dokumentációval kapcsolatos adatok:

 • Beszerzésének helye és módja: a jelen hirdetmény közzétételétől kezdődően a Kiíró székhelyén: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40., munkanapokon 8:00-15:30 óra között.
 • Pályázati Kiírási Dokumentáció vételára: 500.000,- Ft + ÁFA.
 • A vételárat Algyő Nagyközség Önkormányzata 12067008-00190442-00100003 számú bankszámlájára kell befizetni. A befizetésről szóló igazolás bemutatása a Pályázati Kiírási Dokumentáció Pályázó részére való átadásának feltétele.
 • Beszerzésének jogvesztő határideje: 2023. március 20. napja délelőtt 10:00 óra.

Pályázat benyújtásának jogvesztő határideje: 2023. május 19. délelőtt 10:00 óra.

A Pályázatot írásos formában, a Kiíró székhelyén: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40., munkanapokon 8:00-15:30 óra között lehet benyújtani.

Algyő Nagyközség Önkormányzata ezúton felhívja a Tisztelt Pályázókat a koncessziós pályázat benyújtására!

 

További hírek

A Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre és az Algyői Könyvtár irodalmi és grafika pályázatot hirdet „Amikor a toll kibicsaklik” címmel.

2023. szeptember 27. | Kultúra Bővebben

Az algyői Bóbita Bölcsőde harmadik hónapja nyújt szolgáltatást az újonnan átadott épületben, amely a Tiszavirág utca 44. szám alatt található. Az intézmény népszerű, betelt a 60 férőhely.

2023. szeptember 26. | Oktatás Bővebben

A tabella másodikja, az Algyő az edző váltó Balástya otthonában gyűjtötte be három pontot. Itt is vezetett az esélyesebb vendégcsapat, majd jött az egyenlítés, a meccs végén mégis az Algyő örülhetett, hiszen a 76. percben Csányi Ádám gólja eldöntötte a találkozó sorsát.

2023. szeptember 26. | Sport Bővebben

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Osztálya CS-I01/02175-2/2023. sz. határozata alapján Algyő Nagyközség közigazgatási területére 2023. szeptember 30. – 2023. október 21-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el!

2023. szeptember 26. | Gazdaság Bővebben

Az Algyő SK életében sok változás történik az idei szezontól, de a munka nem áll meg. Az edzők ugyanolyan lelkesen vetik bele magukat a legkisebbektől egészen a felnőtt korosztály trenírozásába, mint ahogy azt eddig is megszokhattuk tőlük.

2023. szeptember 25. | Sport Bővebben

×