× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Borbála Fürdő "cukrászda" helyiségének bérbeadása

|
2021. szeptember 01. | Gazdaság

A Gyevitur NKft. (6750 Algyő Téglás u. 151) az alábbi ajánlatételi felhívást teszi közzé a vagyonkezelésében álló 6750 Algyő Sport u. 9. szám alatti „Cukrászda” ingatlan jelen felhívás mellékletben meghatározott üres, használaton kívüli helyiségének 2021.10.01. időponttól kezdődő határozott időre történő bérbeadására.
 
I. Bérbeadandó helyiség
 
A bérbe adandó helyiség(ek) természetben Algyőn a Borbála Fürdőben található „Cukrászda” helyiséget jelenti.

Az érdeklődők részére (előzetesen bejelentkezés alapján) a meghirdetett helyiségek megtekintésére a Bérbeadó lehetőséget biztosít.
 
II. A pályázati feltételek
 
Az ajánlatokat név feltüntetése mellett, hivatalos cégszerű aláírással, kizárólag írásban, zárt, sérülésmentes borítékban, 1 db eredeti példányban, a pályázatra utaló jelzéssel személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

 1. Az ajánlatok benyújtásának helye: 6750 Algyő Téglás u. 151. (Levendula Hotel)
 2. Az ajánlat benyújtásának (beérkezésének) határideje 2021. szeptember 24. napján 13:00 óra. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
 3. A részvétel feltételei:
  3.1. Ajánlatot bármely természetes személy, jogi személy (gazdasági társaság, szövetkezet, egyesület, alapítvány, stb.), egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég benyújthat.
  3.2. Ajánlattevő az ajánlatát egy maximum 4 oldalas üzleti tervben köteles megadni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott havi bérleti díjat, a bérlet időtartamát és a helyiségben folytatni kívánt tevékenység leírását.
 4. A pályázathoz benyújtandó iratok, dokumentumok:
  • Üzleti terv, amely tartalmazza a megajánlott havi bérleti díjat, a bérlet időtartamát és a helyiségben folytatni kívánt tevékenység leírását
  • cégnek minősülő Ajánlattevő esetében cégkivonat másolat, alapítvány vagy egyesület esetében bírósági bejegyzésről szóló végzés, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásból származó kivonat, vagy EV igazolvány másolat;
  • nem természetes személy esetén aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta másolat,
  • meghatalmazott (képviselő) eljárása esetén a meghatalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása,
  • Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy
   a.) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely minőségét a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani,
   b.) vele szemben az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény 25 § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok nem állnak fenn és a szerződés megkötéséhez a jogszabályi feltételeknek megfelel.
 5. Ajánlatok rangsorolása, eredmények ismertetése:
  Bérbeadó a megpályázható helyiséget 1. és 2. helyezett Ajánlattevőt hirdet 2021. szeptember 30. napján. Az eredményről az ajánlattevők elektronikus levélben írásbeli tájékoztatást kapnak
  Bérbeadó az érvényes pályázatok közül a megajánlott bérleti díj és a futamidő szorzataként meghatározható várható bérleti díjbevétel mértéke alapján hirdet nyertest. Az azonos összegű ajánlatok közül a rangsor a vállalt bérleti időtartam, illetve az esetleges saját fejlesztések mértékével segítenek döntést hozni
 6. Ajánlatok érvénytelensége, szerződéskötés megtagadása:
  Érvénytelen az Ajánlat ha;
  • nem tartalmaz ajánlatot a bérleti díjra,
  • nem tartalmaz ajánlatot a bérlet időtartamára;
  • nem tartalmazza az Ajánlattevő által a megpályázott helyiségben folytatni kívánt konkrét kereskedelmi vagy szolgáltatási tevékenységet;
  • az Ajánlattevő átláthatóságáról és/vagy a jogszabályban meghatározott kizáró okokról nem, vagy nem megfelelően nyilatkozott;
  • az Ajánlattevőnek a Bérbeadóval szemben lejárt tartozása áll fenn, vagy a pályázati határidőt megelőző 1 évben 90 napot meghaladó fizetési késedelemmel rendelkezett;
  • egyéb okból nem felel meg a pályázati kiírásnak vagy a vonatkozó jogszabályoknak.
 7. Szerződéskötés:
  Bérbeadó az 1. helyen kihirdetett Ajánlattevővel köt bérleti szerződést, amennyiben az Ajánlattevő ajánlata érvényes és a Bérbeadó a 6. pontban rögzített valamely okból nem tagadja meg a szerződéskötést.
  Az 1. helyezett visszalépése, pályázatának érvénytelensége, vagy az 1. helyezettel történő szerződéskötés megtagadásának esetén Bérbeadó a 2. helyezettel köti meg a bérleti szerződést.
  Szerződéskötésre legkésőbb az eredmények ismertetésétől számított 5 napon belül kerül sor, az 1. és 2. helyezett Ajánlattevők ezért a pályázatok benyújtásának határidejét követő 30. napig vannak kötve a pályázataikban foglalt ajánlataikhoz.
 8. Szerződéses feltételek:
  A pályázat nyertese az ajánlatában megajánlott összegű bérleti díjon köteles megkötni a bérleti szerződést, kiegészítve azzal hogy az almérőórákkal rendelkező rezsi költség teljes mértében a bérlőt terhelik.
  A bérleti jogviszony ideje alatt a helyiségek karbantartása a Bérlő feladata és költsége a Bérlőt terheli. Amennyiben a helyiségben folytatandó tevékenység zajos, úgy a leendő Bérlőnek saját költségén el kell végeznie a helyiség megfelelő hangszigetelését. 
  A meghirdetett helyiségekre a bérleti díjfizetési kötelezettségének kezdete megegyezik a bérleti időszak kezdetével.
  A helyiségeket a szerződés megszűnésével rendeltetésre alkalmas állapotban a szerződésben meghatározottak szerint kell visszaadni.
 9. Egyéb rendelkezések:
  A pályázattal kapcsolatban felmerülő minden költség – annak sikerétől függetlenül – a Ajánlattevőt terheli.
  A pályázattal kapcsolatos információkat az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 10. Benyújtandó mellékletek:
  1. rendelkezésre álló cégkivonat / bejegyző végzés / egyéni vállalkozói igazolvány másolat vagy kivonat az egyéni vállalkozói nyilvántartásból
  2. aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta másolat
  3. Átláthatósági és a jogszabályi kizáró okok fennállásával kapcsolatos nyilatkozat(ok) 
  4. Meghatalmazott (képviselő) eljárása esetén a meghatalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása
 

További hírek

Vajda Attila olimpiai bajnok kenus is a település vendége volt augusztus elején, Algyőn szálltak meg ugyanis már ötödik alkalommal a kajak-kenu szerelmesei. Az ALTE és a civil szervezetek gyümölccsel, süteménnyel és programmal készültek fogadásukra.

2021. szeptember 20. | Sport Bővebben

Női kézilabda NB I./B, Keleti csoport, 1. forduló: Levendula Hotel FKSE-Algyő–Kispest 36–31 (20–17)

2021. szeptember 15. | Sport Bővebben

Már csak az Algyő áll pontveszteség nélkül a megyei I. osztályban. A negyedik fordulóban a Tiszasziget elveszítette a veretlenségét, a péntek esti szegedi rangadó pedig döntetlennel ért véget.

2021. szeptember 15. | Sport Bővebben

A végéhez ért a Levendula Hotel FKSE-Algyő NB I/B-s női kézilabdacsapatának felkészülése. Farkas József tanítványai a hétvégén bemutatkozhatnak az új osztályban, az előző kiírás bronzérmese lesz a vendég a Fehér Ignác Általános Iskola Sportcsarnokában.

2021. szeptember 10. | Sport Bővebben

Megvan az Algyő szezonbeli első győzelme. Az algyőiek korábban is lezárhatták volna a találkozót a játékot bátran felvállaló deszkiekkel szemben, végül egy öngóllal dőlt el végleg a három pont sorsa.

2021. szeptember 10. | Sport Bővebben

×