× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

2015. március 1. napjától változik a szociális támogatás rendszer

|
2015. március 12. | Önkormányzat
A szociális támogatási rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás az ellátások biztosítása területén átalakul. Ennek egyik eredménye az, hogy a szociális ellátási rendszer kiszámíthatóbb, átláthatóbb, biztonságosabb lesz, valamint az Állam nagyobb részt vállal a feladatellátásban, mint korábban. Az állam az ellátásokat közvetlenül juttatja el a jogosultakhoz, így a pénzek kifizetése a továbbiakban nem függ az önkormányzatok esetleges pénzügyi problémáitól. A támogatások folyósítása egyszerűbb lesz. A kifizetések útvonala, amely korábban az Állam - Kincstár - Önkormányzat – Jogosult lépcsőkből állt, lerövidül, és helyette az érintett – a Kormányhivatal útján – közvetlenül az Államtól kapja az ellátást. Átláthatóbb lesz az elszámolás, egyszerűbb az eljárás, csökken a pénzügyi bürokrácia.

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:
  • a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
  • az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (Fontos tudni, hogy ez egy új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá.)
A rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogosultjai a 2015 márciusában esedékes kifizetéseket még a települési önkormányzatoktól kapják az eddig megszokott formában.

2015 áprilisától az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatást már a Csongrád Megyei Kormányhivatal folyósítja a jogosultak részére, így a 2015 áprilisában esedékes támogatások vagy postai úton, vagy bankszámlára történő átutalással kerülnek folyósításra. 

Az aktív korúak ellátása keretében a járási hivatalokhoz 2015. március 1. napjától átkerülő ellátások szabályai

Az aktív korúak ellátásának a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás minősül. Aktív korú az a 18. életévét betöltött személy, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be.

1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás:
 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban – az ellátással kapcsolatos hatáskörváltozáson túl – nem várható változás.
2015. március 1-jétől a korábban rendszeres szociális segélyt igénybe vevő személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakul:
  • a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak azok, akik a jogszabályban meghatározott tartalmú nyilatkozatban vállalják az együttműködést az ellátást folyósító szervvel, és
  • a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltik, vagy
  • az adott települési önkormányzat szociális rendeletében foglalt feltételek szerinti 2015. március 1. napját megelőzően rendszeres szociális segélyre voltak jogosultak.
  • foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapít meg továbbá a járási hivatal 2015. március hó 1. napjától, ha a kérelmező keresőtevékenységet nem folytat és családjának megélhetése más módon nem biztosított.
2. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás:

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás új ellátásforma, amelyre a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy részre erre válik jogosulttá.  Az újonnan bevezetendő ellátásban a szociális törvény szabályai szerint egyrészt az egészségkárosodottak másrészt a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók fognak részesülni. Egészségkárosodottak az minősül, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, valamint aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, továbbá aki vakok személyi járadékában, illetve, aki fogyatékossági támogatásban részesül.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultság, illetve az ellátás összegének megállapítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az ellátás havi összegének számítása a rendszeres szociális segélynél alkalmazott szabályhoz képest annyiban eltér, hogy az ellátás az öregségi nyugdíjminimum 90%-a helyett 92%-áig egészíti ki a családi jövedelmet.

Továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak azok az ellátások, amelyeket már most is a járási hivatalokban lehetett igényelni:
Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

  1. alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
  2. időskorúak járadéka,
  3. alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
  4. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
Csongrád Megyében a foglalkoztatást helyettesítő támogatással kapcsolatos ügyek elbírálását a járási munkaügyi hivatalok munkatársai fogják ellátni. Ennek köszönhetően az érintett ügyfelek teljes körű, komplex szolgáltatásban részesülnek, hiszen a munkaügyi hivatalok munkatársai az ügyintézés során a foglalkoztatást helyettesítő támogatást igénybe venni kívánó, álláskereső ügyfelek részére az ügyintézés során akár a végzettségüknek megfelelő munkalehetőséget is kínálni tudnak.

Az újonnan a járási hivatalokhoz kerülő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatással, valamint a továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartozó ellátásokkal kapcsolatos ügyek elbírálását a járási hivatalok hatósági osztályai bonyolítják le.

Az ügyfélfogadás a járási hivatalokhoz tartozó valamennyi szociális ellátás esetében Csongrád Megyében minden járási hivatal székhelyen (Szeged, Hódmezővásárhely, Szentes, Makó, Csongrád, Mórahalom és Kistelek településeken) egységesen, az alábbiak szerint alakul:

     Hétfő: 8:00-17:00
     Kedd: 8:00-16:00
     Szerda: 8:00-16:00
     Csütörtök: 8:00-16:00
     Péntek: 8:00-12:00

Szeged

A szociális ellátások (egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, alanyi ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) ügyében – a Szegedi Járási Hivatalnál – 6724 Szeged, Huszár u. 1. szám alatt fogadják a tisztelt ügyfeleket.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás ügyben az alábbi telefonszámok hívhatók, és az alábbi ügyintézők fogadják az ügyfeleket

Ügyintéző neve: Szabóné Török Ildikó (561-620); Szanka Csilla (561-620); ügyfélszolgálat (680-092 és 680-065)

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ügyében – a Szegedi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségénél - 6722 Szeged, Bocskai utca 10-12. szám alatt az alábbi ügyintézők fogadják a tisztelt ügyfeleket:

Ügyintéző neve: Ördögh Gézáné (62/561-561/612); Dr. Juhász Tibor (62/561-561/611); Czimbalmosné Németh Ildikó (62/561-561/610); Sári Réka (62/561-561); Fekete Melinda (62/561-561); Lajosné Hegedűs Tímea (62/561-561); Jancsi Andrea (62/561-561); Dönci Ilona (62/561-561)

Rendkívül fontos megjegyezni, hogy a fent meghatározott helyszíneken felül a járási hivatalokhoz tartozó valamennyi szociális ellátásra – így az újonnan átkerülő ellátásokra, valamint a már korábban is járási hivatalok hatáskörébe tartozó ellátásokra - vonatkozó kérelmeket be lehet nyújtani a kérelmező lakcíme szerinti polgármesteri hivatalánál, kormányablaknál, valamint a települési ügysegédnél is. A benyújtott kérelmek elbírálása minden esetben a járási hivatalok hatósági osztályán, illetve a járási munkaügyi hivatalokban történik.
 

További hírek

Az algyői Bóbita Bölcsőde harmadik hónapja nyújt szolgáltatást az újonnan átadott épületben, amely a Tiszavirág utca 44. szám alatt található. Az intézmény népszerű, betelt a 60 férőhely.

2023. szeptember 26. | Oktatás Bővebben

A tabella másodikja, az Algyő az edző váltó Balástya otthonában gyűjtötte be három pontot. Itt is vezetett az esélyesebb vendégcsapat, majd jött az egyenlítés, a meccs végén mégis az Algyő örülhetett, hiszen a 76. percben Csányi Ádám gólja eldöntötte a találkozó sorsát.

2023. szeptember 26. | Sport Bővebben

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Osztálya CS-I01/02175-2/2023. sz. határozata alapján Algyő Nagyközség közigazgatási területére 2023. szeptember 30. – 2023. október 21-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el!

2023. szeptember 26. | Gazdaság Bővebben

Az Algyő SK életében sok változás történik az idei szezontól, de a munka nem áll meg. Az edzők ugyanolyan lelkesen vetik bele magukat a legkisebbektől egészen a felnőtt korosztály trenírozásába, mint ahogy azt eddig is megszokhattuk tőlük.

2023. szeptember 25. | Sport Bővebben

Palya Bea Egyszálének koncertje nyitotta meg a Szent Anna napi búcsú rendezvénysorozatát a templomban. A művésznő hatalmas mosollyal és szeretettel érkezett meg, és már a beéneklésnél is betöltötte hangja a templomot. A koncert után pedig a Hírmondóval is beszélgetett kicsit.

2023. szeptember 24. | Kultúra Bővebben

×