Algyő
...a Tisza virága

A 2017. szeptember 10. napjára kitűzött települési önkormányzati képviselők és polgármester időközi választásán az alábbi választási bizottságok működnek Algyő településen:

  1. helyi választási bizottság;
  2. 4 db szavazatszámláló bizottság.

A helyi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot, valamint a szavazatszámláló bizottság három tagját - és szükséges számban póttagokat - a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki az adott választáson jelöltként indulhat.

A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet a választási bizottság választott tagja a fentieken túl: párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.

A helyi választási bizottság további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a választáson induló független jelöltek bízzák meg.

A szavazatszámláló bizottságba a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.

A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei azonosak.

A helyi választási bizottság megbízott tagját a helyi választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni, 2017. augusztus 25. napja 16:00 óráig.

A bejelentés tartalmazza:

  • a megbízó nevét;
  • a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját;
  • melyik választási bizottságba delegálja a megbízott tagot a megbízó.

A megbízott tag választójogát a választási iroda ellenőrzi. Ha a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a választási bizottság elnöke a választási bizottság elé terjeszti az ügyet. A választási bizottság a bejelentéstől számított három napon belül határozattal dönt a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról.

A szavazatszámláló bizottság megbízott tagja esetében a helyi választási iroda vezetője határozattal visszautasítja a megbízást, ha az nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek.

A helyi választási bizottság megbízott tagja a megbízását követő öt napon belül, a szavazatszámláló bizottság tagja legkésőbb a szavazást megelőző második napon a polgármester előtt esküt vagy fogadalmat tesz, ezt követően gyakorolhatja jogait.

Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodához lehet fordulni az alábbi telefonszámokon: 62/517-511, 62/517-517, 927-es mellék.

A Választási Iroda vezetője: Angyal Zsolt, 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Tel.: 62/517-511, Fax: 62/517-516, e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Dr. Varga Ákos HVI jogi helyettes