Algyő
...a Tisza virága

Tájékoztatom a Tisztelt Algyői Lakosokat, hogy Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 31. napján 185/2017.(V.31.) Kt. határozatával feloszlatta magát.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 55. § (1) bekezdése szerint: A képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel kimondhatja a feloszlását. A képviselő-testület feloszlása nem mondható ki a választást követő hat hónapon belül, valamint az általános választást megelőző év november 30. napját követően. Fentiek alapján időközi választást kell kitűzni, mivel az önkormányzati képviselő-testület feloszlott. Az időközi választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő nyolcvanadik és századik nap közé essen.

A képviselő-testület az új képviselő-testület alakuló üléséig, a polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét.

A jogszabályi rendelkezések értelmében a Képviselő-testület döntése az érdemi munkát a polgármesteri hivatalban, az intézményeknél, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál nem érinti.

Angyal Zsolt sk. aljegyző