Hírek önkormányzat Turisztika Közérdekű információk Események

Hírek

Pályázati hirdetmény

Pályázati hirdetmény

Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a hatályos vagyonrendelet alapján, valamint Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 255/2019. (VII. 30.) Kt. határozata értelmében nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítésére.

1.) Kiíró megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzata
Kiíró címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Kiíró telefonszáma: +36 62/517-517
Kiíró telefaxszáma: +36 62/517-516

2.) Az eljárás célja és fajtája:
2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás
2.b.) A pályázat célja
Algyő belterület 1820, 1837, 1859 és az 1785/75 hrsz. alatti, 1/1 részben Algyő Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgy:
    
    Hrsz.    Megnevezés    Terület nagysága m2
1.    Algyő    1820    beépítetlen terület    501
2.    Algyő    1837    beépítetlen terület    523
3.    Algyő    1859    beépítetlen terület    858
4.    Algyő    1785/75    beépítetlen terület    1124

3.b.) Műszaki feltétel:
Az ingatlanok Algyő Nagyközség DNy–i részén, a településközponttól kb. 900 m, a 47-es főúttól kb. 1 km távolságra helyezkednek el, a Kastélykert utca és a Tiszavirág utca kereszteződésétől délre határolt területen. A terület közvetlen szomszédságában általános iskola, sportközpont, illetve fürdő található. A terület közművesített. Az értékesített területek megvásárlóit beépítési kötelezettség terheli, melynek határideje az adásvételi szerződés megkötését követő 2 év.

A területen az országos települési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 13.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el. Algyő Nagyközség Szabályozási Terve értelmében a terület a „Lk” építési övezetbe tartozik, ami kisvárosi lakóterületet jelent. A szabályozási terv rendelkezéseivel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhető. Az újonnan épülő építmények tervezésénél kérjük felöltés tényét és mértékét figyelembe venni.

3.c.) Jogi feltételek:
- Az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.
- Az 1785/75 hrsz. alatti terület földmérő által kimért telekhatárára szomszéd ingatlanok tulajdonosai kerítés építettek. Az ingatlan megvásárlása esetén vevőt a telekhatár rendezése terheli.
- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 30 napon belül meg kell kötni, ezen határidő jogvesztő. A teljes vételárat a szerződés aláírásakor maradéktalanul meg kell fizetni.
- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést, a visszalépésről az Algyői Polgármesteri Hivatal küld értesítést. Amennyiben többen tettek azonos összegű vételárajánlatot, a vevő személyéről sorsolás dönt. A szerződéskötésre fennálló határidő az értesítés kézhez vételétől kezdődik.
- Az ingatlan tulajdonosát ingatlan nyilvántartásba bejegyzett, az adásvételi szerződés aláírásától számított 2 éven belüli beépítési kötelezettség terheli. Az ingatlan be nem építése esetén, a 2 év letelte után az önkormányzat – ingatlan nyilvántartásba bejegyzett - visszavásárlási jogát érvényesítheti.
- A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.
- A licit eljáráson a ráajánlás (licit) összege bruttó 100.000,- Ft. összegenként történik.
- Ajánlati biztosíték:
    A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely ingatlanonként 300.000,- Ft. Ezt az összeget az önkormányzat 12067008-00190442-00100003 számú bankszámlájára kell befizetni a licitálás napját megelőző napig.
    A befizetésről szóló igazolás bemutatása a liciteljáráson való részvétel feltétele.
    A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 8 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:
4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlanok megállapított legalacsonyabb ára: bruttó 8.500,- Ft/m2

    
    Hrsz.    Megnevezés    Terület
nagysága (m2)    Kikáltási ár (bruttó Ft)
1.    Algyő    1820    beépítetlen terület    501    4.258.500,-
2.    Algyő    1837    beépítetlen terület    523    4.445.500,-
3.    Algyő    1859    beépítetlen terület    858    7.293.000,-
4.    Algyő    1785/75    beépítetlen terület    1124    9.554.000,-

4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötéskor köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat 12067008-00190442-00100003 számú számlájára.
4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.
4.d.) Az ingatlanok birtokbaadása a vételár teljes összegének a kiegyenlítését követő 5 napon belül történik.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:
A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény megjelenésének ideje: 2019. július 31.
A licitálás ideje: 2019. szeptember 18. (szerda) 16.00 óra
A licitálás helye: Algyői Polgármesteri Hivatal,
6750 Algyő, Kastélykert u. 40., Ülésterem
A pályázati biztosíték megfizetésének ideje: 2019. szeptember 17. (kedd) 12.00 óra

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:
Algyői Polgármesteri Hivatal,
Angyal Zsolt aljegyző
6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
E-mail:        angyal.zsolt@algyo.hu
Telefon:         +36-62/517-517, Fax.: +36-62/517-516
Honlap:         www.algyo.hu
Ügyfélfogadás:    hétfő: 8.00-12.00 óra, szerda: 8.00-12.00 óra és 13.00-17.00 óra, péntek: 8.00-12.00 óra között

Galéria

További híreink

Gázszolgáltatási szünettel járó karbantartás
Gázszolgáltatási szünettel járó karbantartás

2019. augusztus 7-én 10 óra és 14 óra közötti időszakban gázszolgáltatási szünettel járó karbantartás lesz Algyő területén.

Útátjárók teljes szélességű és időszakos lezárása
Útátjárók teljes szélességű és időszakos lezárása

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a tárgyi projekt keretében, az építési technológia miatt, az alábbi helyeken és időközökben szükséges az útátjárók teljes szélességű és időszakos (megközelítőleg 2-3 óra egybefüggő időtartamú) lezárása.

Az algyőiek kedvenc ízeiből készült receptkönyv
Az algyőiek kedvenc ízeiből készült receptkönyv

A helyieket kérdezték meg, mit főznek szívesen. Szombaton mutatták be a könyvet az Algyői Tájház udvarán.

Magyar zászló igénylés
Magyar zászló igénylés

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. októberi ülésén határozott arról, hogy az algyői ingatlanok tulajdonosai térítésmentesen igényelhetnek magyar zászlót házaik nemzeti ünnepeken történő fellobogózása érdekében.

Anna Napi Búcsú és a hétvége programjai
Anna Napi Búcsú és a hétvége programjai

Anna Napi Búcsú és a hétvége programjai