× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Pályázati felhívás megüresedő költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására

|
2024. június 03. | Önkormányzat

Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Búvár u. 9. I. em. 2. szám alatt megüresedő költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására, 2024. július 15-től.

1. A pályázaton részt vehet, aki:

 1. a pályázat benyújtását megelőzően legalább 1 éve algyői bejelentett lakóhellyel, vagy algyői tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy Algyőn – közvetlenül a pályázat benyújtását megelőzően – 1 év igazolt munkaviszonnyal rendelkezik, illetőleg egyéb kereső tevékenységet folytat,
 2. életvitelszerűen Algyőn lakik,
 3. és a vele együttköltöző személyeknek az egy főre eső havi nettó összjövedelemének 33%-a nem kevesebb, mint a megpályázott önkormányzati lakás havi lakbére,
 4. vállalja négy havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését.

2. Az elbírálás során előnyt élvezhetnek azok a pályázó, aki:

 1. a 30. életévet nem töltötte be,
 2. igazoltan házas, vagy élettársi kapcsolatban él,
 3. vele együtt élő kiskorú gyermeke(i) van(nak),
 4. a gyermekét egyedül nevelő szülő,
 5. aki a többi pályázóhoz viszonyítva Algyő közösségi életében nagyobb szerepet vállal,
 6. aki vállalja az 5 évnél rövidebb bérleti szerződés megkötését,
 7. lakás előtakarékossági szerződéssel rendelkezik.

3. Kizáró okok a pályázó(nak) vagy a vele együtt költöző személynek:

 1. az ország területén bárhol rendelkezik önálló beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakásnak minősülő, beköltözhető tulajdoni hányaddal, önkormányzati bérlakással,
 2. korábban rendelkezett beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakástulajdonnak minősülő, beköltözhető tulajdoni hányaddal, önkormányzati bérlakással, és azt a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül elajándékozta, vagy elidegenítette, illetve a bérletéről térítés ellenében lemondott, bérlőtársi jogviszonyáról lemondott, vagy a lakás bérleti jogviszonyát felmondással megszüntette,
 3. az ország területén bárhol elhelyezkedő ingatlan önálló lakásnak minősülő, beköltözhető tulajdoni hányadán fennálló haszonélvezeti joggal rendelkezik,
  d) bérleti jogviszonya vagy tulajdonjoga – a lakáscélú hitel felmondása következtében megszűnő tulajdonjog kivételével – a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül neki felróható okból szűnt meg, illetve a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül önkormányzati bérlakásból végrehajtás útján költöztették ki,
 4. a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét nem töltötte be, kivéve, ha házasságkötéssel nagykorúvá vált,
 5. a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt, az eredményhirdetéstől számított 2 évig, vagy
 6. a pályázat kiírásának időpontjában a bérbeadó felé lakbér vagy bármely más jogcímen hátraléka, tartozása áll fenn.
 7. a pályázó a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú.

Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen.

4. A lakások adatai: Algyő, Búvár u. 9. I. em. 2. sz., 53 m2 alapterület, 2 szoba, komfortfokozata: összkomfort, bérbeadás jogcíme: költségalapú, lakbér: 43.248,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint.

5. A bérleti jogviszony időtartama legfeljebb 5 év lehet.

6. A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani 2024. június 12-én, szerdán 12 óráig kizárólag személyesen, az Algyői Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével. 

7. A pályázatok elbírálásának ideje: 2024. június havi soros testületi ülés. Az eredményről az érintetteket értesítjük. Az értesítéstől számított 5 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerződés, amennyiben erre a pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti. 

ügyintéző: Lepényné Pocsai Dorina, tel: +36 62 517517 / 916, email: lepenyne.p.dorina@algyo.hu

 

További hírek

A pályázat célja, hogy támogatást biztosítson a Fehér Ignác Tanulmányi Ösztöndíj segítségével a kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, tehetséges algyői tanulóknak.

2024. június 13. | Oktatás Bővebben

Választás napközbeni részvételi adatai

2024. június 09. | Önkormányzat Bővebben

Esztergomban rendezték meg az elmúlt hétvégén az idei Kick-Box Utánpótás Magyar Bajnokságot. Ezen az eseményen dőlt el, hogy kik kerülnek be a magyar válogatott keretébe és képviselhetik Magyarországot az augusztus végén, Budapesten rendezendő utánpótlás világbajnokságon.

2024. június 06. | Sport Bővebben

A Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott A Szakkör programon 2023-ban számos mesterség bemutatásával indult ingyenes foglalkozássorozat. Ezek közül a Gyevikult Nkft. nemezelést harmadik, vesszőfonás szakkört második alkalommal hirdetett meg az Algyői Tájházban. Az itt készült alkotásokból nyílt kiállítás.

2024. június 05. | Kultúra Bővebben

Hagyományőrzés új köntösben. Papp Csilla Alkotó-díjas kézművesünk a sujtás ékszerkészítés mestere. Olyan formákat álmod meg és hoz létre, amelyek nemcsak az ékszert teszik egyedivé, hanem annak a viselőjét is.

2024. június 04. | Kultúra Bővebben

×