× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Pályázati felhívás költségalapú bérlakásra

|
2021. június 17. | Önkormányzat

Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Búvár u. 9. emelet 3. szám alatt megüresedő költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására.

 1. A pályázaton részt vehetnek:
  • önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek
  • kereső tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élők havi nettó jövedelme legalább 100.000,- Ft/hó
  • a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár
  • legalább egy éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Algyőn
  • 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot fizetnek meg
 2.  Az elbírálás során előnyt élvezhetnek azok a pályázók, akik:
  1. vállalják, hogy 5 évnél rövidebb idő alatt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémájukat más módon megoldják.
  2. lakás előtakarékossági szerződéssel rendelkeznek
  3. egy vagy több gyermeket nevelnek
  4. első lakásszerzők
 3. Kizáró okok a pályázó(nak):
  • a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú
  • lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetve kiürítésétől számítva 10 év még nem telt el,
  • korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki felróható magatartás miatt szűnt meg,
  • lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás elfogadása óta 5 év még nem telt el
  • lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette
  • 60 napon túli köztartozása áll fenn
  • Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen.
 4. A lakások adatai: Algyő, Búvár u. 9. emelet 3. sz.
  • 53 m2 alapterület, 2 szoba
  • komfortfokozata: összkomfort
  • bérbeadás jogcíme: költségalapú
  • lakbér 28.302,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint
 5. A bérleti jogviszony időtartama legfeljebb 5 év lehet. A bérleti jogviszony Algyő Nagyközség Önkormányzata döntése értelmében a bérleti időszak tartalma alatt önkormányzati érdekekre való hivatkozással 60 napos felmondási idővel megszüntethető.
 6. A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani 2021. július 05. hétfő 09.00 óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.
 7. A pályázatok elbírálásának ideje: 2021. július 08. Az eredményről az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerződés, amennyiben erre a pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti.
 8. A lakásingatlan 2021. augusztus 01. napjától vehető használatba.

Ügyintéző: Horgos Nóra, tel: +36 62 517517 (928-as mellék) ,email: horgos.nora@algyo.hu

 

További hírek

Hazai pályán kapott ki az Algyő

2021. október 12. | Sport Bővebben

Az ATIVIZIG a vízszintszabályozó műtárgyakat ellenőrzi.

2021. október 06. | Gazdaság Bővebben

Algyő három ponttal távozott Mórahalomról, és szerzett értékes győzelmet: habár a hazaiak előtt felcsillant a pontszerzés reménye a fordulást követően, végül a szerencse is rákacsintott az Algyőre, és győzött.

2021. október 06. | Sport Bővebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.

2021. október 04. | Oktatás Bővebben

Szeptember elején két napos katasztrófavédelmi gyakorlat zajlott községünkben, amelyen több mint kétszáz szakember és önkéntesek is részt vett.

2021. szeptember 30. | Rendőrség Bővebben

×