Hírek önkormányzat Turisztika Közérdekű információk Események

Hírek

Pályázati felhívás költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására

Pályázati felhívás költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására

Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Búvár u. 9. fszt. 5. szám alatt megüresedett költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására.

1. A pályázaton részt vehetnek:

 • önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek
 • kereső tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élők havi nettó jövedelme legalább 100.000,- Ft/hó
 • a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár
 • legalább egy éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Algyőn
 • 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot fizetnek meg

2. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

 1. vállalják, hogy 5 évnél rövidebb idő alatt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémájukat más módon megoldják.
 2. lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkeznek
 3. egy vagy több gyermeket nevelnek
 4. első lakásszerzők

3. Kizáró okok: A pályázó(nak):

 • a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú
 • lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetve kiürítésétől számítva 10 év még nem telt el,
 • korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki felróható magatartás miatt szűnt meg,
 • lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás elfogadása óta 5 év még nem telt el
 • lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette
 • 60 napon túli köztartozása áll fenn
  Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen. A lakásban kisállat nem tartható.

4. A lakás adatai: Algyő, Búvár u. 9. fszt. 5. sz., 72 m2 alapterület, 3 szoba, komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 38.448,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint

5. A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyő, Kastélykert u. 40) kell benyújtani 2019. november 20-án 12 óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.

6. A pályázatok elbírálásának ideje: 2019. november 28-i Képviselő-testületi ülés. Az eredményről az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerződés, amennyiben erre pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti. A lakás leghamarabb 2020. január 13. napjától foglalható el.

További híreink

Az ifik nagyon, a serdülők szűken nyertek
Az ifik nagyon, a serdülők szűken nyertek

Férfi ifjúsági bajnokság, NB II Keleti csoport: FKSE-Algyő- Mizse KC 46-26 (21-14) Férfi serdülő bajnokság, NB II Keleti csoport: FKSE-Algyő- Kiskunhalas UKSC 25-23 (15-11)

Továbbra is száz százalékos hazai pályán a csapatunk!
Továbbra is száz százalékos hazai pályán a csapatunk!

Legyőztük a listavezetőt! Ez a csapat történetében először fordult elő, mármint, hogy a Lajosmizse legyen a listavezető, mert azért a Mizsét általában le szoktuk győzni.

Pataki László amatőr grafikai kiállítása
Pataki László amatőr grafikai kiállítása

Pataki László amatőr grafikai kiállítása

Adventi készülődés
Adventi készülődés

Adventi készülődés

Bérletárusítás
Bérletárusítás

Bérletárusítás az Algyői Faluházban 2019. november 4-5. 9 órától 17 óráig. Ebédszünet 12-12.30 óra között.