Hírek önkormányzat Turisztika Közérdekű információk Események

Hírek

Pályázat költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására

Pályázat költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására

Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Búvár u. 9. fszt. 3. szám alatt megüresedett költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására

1. A pályázaton részt vehetnek:
- önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek
- kereső tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élők havi nettó jövedelme legalább 100.000,- Ft/hó
- a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár
- legalább egy éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Algyőn
- 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot fizetnek meg

2. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
1. vállalják, hogy 5 évnél rövidebb idő alatt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémájukat más módon megoldják.
2. lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkeznek
3. egy vagy több gyermeket nevelnek
4. első lakásszerzők

3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):
- a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú
- lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetve kiürítésétől számítva 10 év még nem telt el,
- korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki felróható magatartás miatt szűnt meg,
- lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás elfogadása óta 5 év még nem telt el
- lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette
- 60 napon túli köztartozása áll fenn
Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen. A lakásban kisállat nem tartható.

4. A lakás adatai:
Algyő, Búvár u. 9. fszt. 3. sz.
55 m2 alapterület, 2 szoba
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 29.370,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint

5. A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyő, Kastélykert u. 40) kell benyújtani 2020. május 19-én 12 óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.

6. A pályázatok elbírálásának ideje: 2020. május 21-i polgármesteri döntés. Az eredményről az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerződés, amennyiben erre pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti. A lakás leghamarabb 2020. június 1. napjától foglalható el.

kapcsolódó anyagok: pályázati adatlap

További híreink

Első nyilvános Szentmise
Első nyilvános Szentmise

Első nyilvános Szentmise

Pályázati felhívás Gyevi Portéka védjegy használatára
Pályázati felhívás Gyevi Portéka védjegy használatára

Algyő Nagyközség Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja az algyői vállalkozók, és a helyi termékek támogatását. A korona vírus miatt kialakított veszélyhelyzet hatására bekövetkezett gazdasági és megélhetési nehézségek aktuálissá, még fontosabbá teszik a helyi vállalkozók erősítését, a helyi termékek forgalmának támogatását. Ennek elősegítése érdekében Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megalkotta a GYEVI PORTÉKA védjegyet.

Szelektív hulladékszállítási szolgáltatás
Szelektív hulladékszállítási szolgáltatás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy hulladékgyűjtési szolgáltatásunk teljes körű átszervezése következtében Algyő Nagyközség területén a szelektív hulladékszállítási szolgáltatást 2020. június 1-től minden páratlan pénteki napon végezzük.

Érettségiző diákok figyelmébe! Megváltozott jegy- és bérletvásárlási lehetőségek
Érettségiző diákok figyelmébe! Megváltozott jegy- és bérletvásárlási lehetőségek

A koronavírus-járvány következtében megváltoztak a jegy- és bérletvásárlási lehetőségek, ezért ahhoz, hogy a vizsgákra történő utazásodhoz szükséges menetjegyedet, bérletedet időben meg tudd váltani, az alábbi elővételi módokról tájékoztatunk.

Komposztáló edények kiosztása
Komposztáló edények kiosztása

Algyő Nagyközség Önkormányzata, mint a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagja sikeresen pályázott a KEHOP-3.2.1. -15-2016-00006 azonosító számú projektben, mely során 400 darab, 300 literes komposztáló edényt nyert el. A komposztáló edények kiosztását az önkormányzat írásos jelentkezéshez köti, mely igényt, (tekintettel a járványügyi helyzetre) az önkormányzathoz eljuttatott e-mailen kell leadni. Az igénylés feltétele, hogy az igénylő, a nevére és a lakóingatlanára szóló hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel rendelkezzen.