Hivatkozással a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§-ban foglaltakra a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben az óvodai beíratás időpontjait a 2015. április 27. (hétfő) 8-17 óra és 2015. április 28. (kedd) 8-17 óra napokban határozom meg.

A beíratás helye: 6750, Algyő, Kastélykert u. 17. (Szivárvány Óvoda épülete).

A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 17.§ (1) bekezdés értelmében az óvodai beíratáskor be kell mutatni a:

  • gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • az óvodába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást,
  • a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám).

Kérjük továbbá igazolni, hogy a beíratásnál eljáró személy a gyermek törvényes képviselője, vagy a törvényes képviselő meghatalmazottja.