× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Magas patogenitású madárinfluenza elleni védőkörzet

|
2022. november 10. | Gazdaság

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya (továbbiakban: Hatóság), mint élelmiszerlánc¬ biztonsági és állategészségügyi feladat-és hatáskörben eljáró hatóság Algyő észak-nyugati közigazgatási külterületére védőkörzetet rendel el.

A magas patogenitású madárinfluenza járványkitörési hely - Sándorfalva (GPS 46.338722 és 20.157778) koordinátái által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területén.

A hatóság a védőkörzetben az alábbi intézkedéseket rendeli el baromfitartó gazdaságokra / háztáji udvarokra (továbbiakban gazdaságok):

 1. Minden         baromfiállományt,          egyéb,  fogságban          tartott  szárnyast            és takarmányukat a gazdaság/ udvar kijelölt épületében zártan kell tartani.
  Ha ez nem megoldható vagy az állatok jólétét veszélyeztetné, akkora területet kell lekeríteni és madárhálóval minden oldalról és fentről is lefedni a kifutóból/legelőből, melynek alapterülete megegyezik az ólazott tartásnál az állatok számára szükséges alapterülettel, hogy a gazdaság más baromfi¬ állományaival, más fogságban tartott madarakkal, továbbá a vadon élő madarakkal ne érintkezhessenek.
 2. A baromfit zárt térben vagy olyan védelmet biztosító helyen kell etetni és itatni, amely kellőképpen megakadályozza a vadon élő madarak berepülését, és így azoknak a baromfi táplálására szolgáló élelemmel vagy vízzel való érintkezését.
 3. Az állati hullákat a lehető leghamarabb ártalmatlanítani kell.
 4. A baromfi vagy más, fogságban tartott madarak, valamint a hús, takarmány, trágya, hígtrágya és alom, és minden más, vírussal történt kontaminációra gyanús dolog vagy anyag szállítására használt járművet és eszközt a fertőzést követően a jogszabályi előírásokban meghatározott módon takarítási, fertőtlenítési eljárásnak kell alávetni.
 5. A gazdaságba belépő vagy onnan távozó személyek által használt minden, a vírussal történt kontaminációra gyanús járművet haladéktalanul a jogszabályi előírásokban meghatározott módon takarítási, fertőtlenítési eljárásnak kell alávetni.
 6. A gazdaságba csak a megyei kormányhivatal engedélyével vihető be baromfi, más, fogságban tartott szárnyas vagy háziasított emlős.
 7. A gazdaságban a megnövekedett morbiditást vagy mortalitást, vagy a gazdaság termelési adataiban bekövetkezett jelentős változást a tulajdonosnak haladéktalanul jelentenie  kell a járási hivatalnak.
 8. A gazdaságba belépő, vagy onnan távozó valamennyi személynek be kell tartania a madárinfluenza terjedésének megakadályozását célzó járvány¬ védelmi intézkedéseket.
 9. Használt alom, trágya kiviteli tilalma: 
  - Tilos a védőkörzetekben lévő gazdaságokból a baromfi vagy más madarak tartásából származó használt almot, trágyát vagy hígtrágyát kivinni vagy szétszórni.
 10. A baromfi, tojás, baromfihús és állati hullák szállításának tilalma:
  - A védőkörzet területén belül tilos a gazdaságok magánjellegű szervizútjain történő szállítás kivételével a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak, tojás és a baromfi vagy más madarak hulláinak gazdaságokból az utakon történő és vasúti szállítása.
  - A védőkörzetben lévő vágóhidakról, daraboló üzemekből és hűtőházakból tilos a baromfihús szállítása.
 11. Egyéb tilalmak:
  - A védőkörzetben tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vásárainak, piacainak, kiállításainak vagy egyéb csoportos  bemutatásának, illetve versenyének a rendezése.
  -A védőkörzetben tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vadállomány újratelepítése céljából történő szabadon engedése.
 12. Az élőállat és termék szállítási tilalmak nem vonatkoznak a védőkörzeten közúton, vagy vasúton történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállításra.
 13. Az élőállat és termék szállítások speciális eseteiben egyedi kérelemre felmentések adhatók a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/ 2007.(XII.04.) FVM rendeletben leírtak szerint.

A határozat annak visszavonásáig hatályos.

Algyő Nagyközség Önkormányzata

 

További hírek

Algyőn két helyszín, vállalkozás, a Levendula Szálloda és a Vámos cukrászda szerezte meg a kerékpárosbarát szolgáltató címet. Ezen a két helyen a kerékpárosok számára összekészített szerszámokkal, eszközökkel teli láda áll majd a biciklisek rendelkezésére, amelyekkel orvosolhatóak lesznek a tekerés közben felmerülő problémák.

2023. március 22. | Egészség, életmód Bővebben

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Osztálya CS-I01/00747-2/2023. sz. határozata alapján Algyő Nagyközség közigazgatási területére 2023. április 1. – 2023. április 21-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el!

2023. március 21. | Gazdaság Bővebben

Március 11-én rendezték meg Veszprémben az év egyik legnagyobb hazai ITF Taekwon-do eseményét, a 2023. évi Gyermek, Serdülő, Ifjúsági és Felnőtt Magyar Bajnokságot. A rendezvényre az ország minden tájáról, 36 klub 351 versenyzője nevezett.

2023. március 21. | Sport Bővebben

A február 25-én tartott Sportbál keretein belül adták át az Algyő Jó Tanulója–Jó Sportolója kitüntetéseket, amelyet mind a sportban, mind a tanulásban eredményesen szereplő fiatalok kaptak meg.

2023. március 14. | Sport Bővebben

Elfogadták a nagyközség idei költségvetését és döntöttek a képviselők a civil szervezetek támogatásáról is a testület februári ülésén. Az is eldőlt, hogy TAO-s finanszírozással egy hektáros napelemparkot létesítenek a Borbála fürdőnél, amivel az energiafüggőségét csökkenti a település.

2023. március 13. | Önkormányzat Bővebben

×