Hírek önkormányzat Turisztika Közérdekű információk Események

Hírek

Lakossági fórum

Lakossági fórum

Algyő Nagyközség Önkormányzatának 72/2019. (II.21.) Kt. határozata; a 114/2019. (III.29.) Kt.. határozata, valamint 130/2019.(IV.18.) Kt. határozata alapján ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Algyő Nagyközség Településszerkezeti tervének óvoda/bölcsőde építés ügyében részleges módosításra kerül sor, melynek kapcsán az érintett feleket az alábbiakról tájékoztatom:

Aktuális módosítás lényege:

Algyő Nagyközség a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívásra nyújtott be pályázatot „Algyői Bóbita Bölcsőde férőhelybővítése” címmel. Az új feladat ellátási helyszín a Fehér Ignác Általános Iskola mellett elhelyezkedő telekcsoporton kerül megtervezésre, amelynek a tulajdonviszonyai, ingatlan-nyilvántartási helyzete és településrendezési előírásai a projekthez való igazítást igényelnek.

  1. Óvoda/bölcsőde építés céljából „Ki” különleges intézményi terület kategóriába kerülnek a következő helyrajzi számú telkek: 1771/12 és 1771/94 (Vk központi vegyes területből, 0,21 hektáron); 1771/95 (Z zöldterületből, 0,47 hektáron); 1772/1; 1772/2 és 1773/2 (KÖu közlekedési területből, 0,32 hektáron). Összesen 1,0 hektár „Ki” Különleges intézményi területjelű terület keletkezik.
  2. Irmamajorban a 01289/3 helyrajzi számú telek b) és c) alrészlete „Eg” gazdasági erdőterület (0,4 hektár), a 01291 és 01292 helyrajzi számú telek „Ev” védelmi erdőterület átsorolást nyer (összesen 1,0 hektár). Az 1. számú módosítás miatt kieső biológiai aktivitásérték pótlására mezőgazdasági területből Ev vagy Eg erdőterületbe kerülnek át a már nagyrészt fával borított területek.
  3. A belterülettől D-re működnek kertészetek Gipe jelű ipari övezetben. A meglévő adottságokra tekintettel lehetőséget kíván adni a módosítás az AÉSZ 12. § kiegészítésével, növényház (üvegház) és fóliasátor is elhelyezhető legyen ezeken a telkeken. Az alábbi AÉSZ idézetben a kiegészítő előírással:
    (1A) Az övezetnek a 01766 helyrajzi számú útról megközelített telkein növényház (üvegház), fóliasátor a teleknek a szomszédos telekkel közös határától legalább 1,50 m távolságra helyezhető.

A fentiek alapján a lakossági fórumra 2019. augusztus 21 - én 16.00 órakor kerül sor, az Algyői Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Kastélykert u. 40.).

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (5) bekezdés c) pontjában előírt munkaközi partnerségi tájékoztatás meghirdetésére Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Algyő Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel, kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (V. 10.) önkormányzati rendelete szerint került sor. Lakossági fórumon és az azt megelőző és követő 8 -8 napos véleményezési időszakban közölhetik az érdekeltek a módosítással kapcsolatos észrevételeiket.

Molnár Áron polgármester

kapcsolódó anyagok: Településrendezés részleges módosítása 2019

Galéria

További híreink

XXXII. EMBER A GÁTON … éjszakai teljesítménytúrák
XXXII. EMBER A GÁTON … éjszakai teljesítménytúrák

A Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség (CSMTSZ) 2019. szeptember 14-én (szombaton) harminckettedik alkalommal rendezi meg hagyományos éjszakai teljesítménytúráját.

Tájékoztatás Algyő Nagyközség területén tartandó ebösszeírással kapcsolatosan
Tájékoztatás Algyő Nagyközség területén tartandó ebösszeírással kapcsolatosan

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. § (1) bekezdése alapján Algyő Nagyközség Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 2019. június 1. napjától – 2019. október 31. napjáig terjedő időszakban ebösszeírást végez az Algyő Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában.

Az Algyői Helyi Választási Iroda Hirdetménye
Az Algyői Helyi Választási Iroda Hirdetménye

Az Algyői Helyi Választási Iroda vezetőjeként az ajánlási küszöbszámokat az alábbiak szerint határozom meg a 2019. évi önkormányzati képviselők és polgármester választása kapcsán. Algyő Nagyközség választópolgárainak száma 2019. augusztus 7. napján: 4.445 fő. Ajánlási küszöbszám polgármester választás esetén: 134. Ajánlási küszöbszám egyéni listás (képviselő) választás esetén: 45.

Hivatali zárva tartás
Hivatali zárva tartás

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2019. augusztus 10. napján, szombaton a hivatal zárva tart.

Tájékoztatás útátjárók lezárásáról
Tájékoztatás útátjárók lezárásáról

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a tárgyi projekt keretében, az építési technológia miatt, az alábbi helyeken és időközökben szükséges az útátjárók teljes szélességű lezárása: