× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Általános iskolai beíratkozás

|
2014. március 05. | Oktatás
Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerülete fenntartásában működő általános iskolai beiratkozásról a 2014/2015. tanévre.

1., Az általános iskolai beiratkozás kijelölt időpontjai:
  • 2014. április 28. (hétfő) 8,00-18,00 óra
  • 2014. április 29. (kedd) 8,00-18,00 óra
  • 2014. április 30. (szerda) 8,00-18,00 óra
Helye: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola

2., A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet: óvodai szakvélemény; nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény; sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye
  • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya
3., A beiskolázási eljárás során az iskolában elérhető és kitöltendő nyomtatványok:
  • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bíróság ítélet, gyám esetén: gyámhivatali határozat)
  • nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára
4., Az iskolák felvételi körzete:

Település: Algyő
Beiskolázási körzet: Algyő Nagyközség teljes közigazgatási területe

5., A tankötelezettség külföldön történő megkezdése:

A szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni. (A Szegedi Járás vonatkozásában: Szegedi Járási Hivatal, Hatósági Osztály, 6724 Szeged, Huszár u. 1., tel.: 62/561-629.)
 

További hírek

Szeptember elsején ünnepelte születésnapját, az algyői Bóbita Bölcsőde, ugyanis 2007 őszén nyitotta meg kapuit. Az intézmény az elmúlt 15 évben mintegy 400 kisgyermek számára biztosított ellátást.

2022. szeptember 24. | Bővebben

Zsinórban harmadjára nyert az Algyő, pedig sokáig pontszerzésre állt az FK 1899 Szeged, viszont a végén a hazaiaknak sikerült feltörniük a szegediek kapuját, és ezzel felléptek a dobogó harmadik fokára.

2022. szeptember 23. | Sport Bővebben

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormány rendelet bekezdése értelmében a Kormány címképzésért felelős szervként, az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki.

2022. szeptember 22. | Önkormányzat Bővebben

A település a rendszerváltás után önállósult, levált Szegedről. Azóta az itt olajkutakat működtető Moltól érkező iparűzési adónak köszönhetően gazdag településnek számít. Illetve: annak számított.

2022. szeptember 22. | Napjaink Bővebben

Felhívom a figyelmet, hogy a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal mézelő méhek nyúlós költésrothadásának megállapítása miatt méhegészségügyi települési zárlatot rendelt el – a csatolt térkép alapján – az alábbi területre

2022. szeptember 21. | Bővebben

×