× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Algyő napja: október 1.

|
2014. október 09. | Napjaink

Megemlékezéssel, kitüntetésekkel, kiállítással ünnepelték az algyőiek a helyi „függetlenség napját” 2014. október 1-jén. Emlékezetes: az 1996. október 27-i népszavazáson döntöttek a Szegedtől való leválásról az algyőiek. A "döntés napján" a választópolgárok 62%-a voksolt, közel 73%-uk mondott igent az önálló önkormányzatiságra. 1997. október 1-jén Algyő község eredeti közigazgatási határaival jött létre. Azóta október 1.: Algyő napja.

Megkoszorúzták az algyői temetőben a hősök emlékművét Algyő elöljárói – Herczeg József polgármester és Angyal Zsolt jegyző –, néhány önkormányzati képviselő, valamint a nagyközség lakóinak és az itt dolgozóknak egy csoportja.

Algyő Napján, 2014. október 1-jén a hősök és a díszpolgárok sírjának megkoszorúzását követően Herczeg József polgármester nyitotta meg az Ablak a múltra című fotókiállítást a könyvtárban. Fehér Ignác emléktáblájának megkoszorúzásával folytatódott az Algyő napi ünnep.

Algyő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete ünnepi ülését a faluház dísztermében tartották. Külön köszöntötték az algyői képviselő-testület eddigi és egykor volt tagjait, az intézmények vezetőit és munkatársait, valamint a civil szervezetek képviselőit, az elmúlt évek kitüntetettjeit. Az Algyő Napja alkalmából rendezett ünnepségre megtelt a faluház nagyterme.

"Merjünk nagyot álmodni, legyen erőnk mindezt megvalósítani" – idézte Széchenyi István szavait Herczeg József polgármester ünnepi köszöntőjében. Elmondta: Algyő újkori önállóvá válásának az ünnepe október 1., amikor köszöntik azokat is, akik kiemelkedôen sokat tettek és tesznek a község felvirágoztatásáért, akiknek a munkája példaértékű. "Az erő önökkel van" – mondta. De a közös munka és összefogás eredménye megmutatkozik Algyő arculatán is. Mondandóját a francia író, Antoine de Saint-Exupéry fohászával zárta: "Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz…" Majd átadta a 11 települési kitüntetést és elismerést.

 • Bakos Józsefnek a település kulturális és közösségi életében hosszú időn át kifejtett munkája elismeréseként Algyő Nagyközségéért kitüntetést adományozott. A lakatosmester foglalkozású Bakos József autókarosszériák építésére vállalkozott, nemzetközi sikereket ért el. Az elsők között buzdított Algyő önállóságának visszaszerzésére, az első komoly összegű felajánlást is ő tette annak az alapítványnak, amelynek eredményeként felépülhetett a Faluház. Önkormányzati képviselőként 1991-től szolgálta szülőfaluját, miközben az ismét önálló település kulturális életének is tevékeny alakítója lett. A Gyeviart Egyesület, a Parlandó Énekegyüttes, a harmonika barátok szervezőjeként közismert, akinek kedves hangszere a harmonika.

 • Idősebb Bakos Andrásnak a helyi közéletben kifejtett tevékenységéért Algyő Nagyközségért kitüntetéstadományozott az önkormányzat. Mezőgazdasági végzettségéhez felsőfokú államháztartási képzettségeket szerzett, 1993-ban alapította feleségével azt a könyvelő irodát, amelyet máig vezet. 1997 óta vesz részt a közéletben, a pénzügyi bizottsági munkájában. Algyőt önmagát jól ismerő közösségnek tartja, a település városias jellege mellett szeretné, ha megőrizné csöndességét is. Tagja a faluvédők csoportjának és a horgász egyesületnek.

 • Németh Józsefné a közösségben kifejtett, hosszú évtizedeken át tartó, odaadó munkájáért Algyő Nagyközségért kitüntetésben részesült. A munkahelyi elfoglaltságok melletti közösségi szerepvállalásban Németh Józsefné Török Aranka példamutató, amiképpen példaértékű a 40 éves köztisztviselői pályája és a megbízható családi háttere is. Gazdag életútja, a közösségért végzett aktivitása, emberi hozzáállása érdemessé teszi őt a megtisztelő cím adományozására.

 • Kneip Ferencné sok éves közösségi munkájáért Algyő Nagyközségéért kitüntetést vehetett át. Méltatásában kiemelték, hogy az Algyői Szôke Tisza Nyugdíjas Klub vezetőjeként nagy figyelmet fordít az emberi kapcsolatok ápolására, az idős emberek segítésére. Egyesületük részt vesz a nagyközség közéletében. A nyugdíjasok kirándulásai profi szervezőjeként is ismert. Az egyesület jó kapcsolatokat ápol a környező települések civil szervezeteivel, a mozgás fontosságának jegyében kerékpártúrát is szervez, sütés tanfolyamot indítottak, asszonykórust hívtak életre.

 • Izbékiné Cseuz Gabriella rajz – angol szakos pedagógus a kézművesség és az algyői alkotók körében végzett példamutató munkásságáért Alkotói Díj elismerést nyert el Algyő önkormányzatból. Tudását autodidakta módon is fejleszti az internet segítségével. Öt éve indult a foltvarró kör, kiállításokon mutatkoznak be. Ügyes csapatkapitány, a Zsibongó együttes fellépő ruháit is a Foltvarrók varrták, de algyői ajándékokat is készítettek. Tagjai a foltvarró céhnek. 2013-ban első helyezett lett az Algyő az én falum pályázaton. A varrás mellett a néptánc is a hobbija.

 • Bai Istvánné részére az oktató-nevelő munka területén szakmai tevékenységért Elismerő oklevél címet adományozott az algyői önkormányzati képviselő-testület. Bainé Tóth Erika 1978 óta óvodapedagógus, 1997 óta az algyői Szivárvány óvodában megismert Montessori módszer híveként képezte tovább magát. A versíró és versszerető óvónő nyugdíjba vonult. A civil szervezetek közül a Faluvédő egyesületet szolgálja, annak titkáraként.

 • Farkas Imre a helyi termékek előállítása terén elért teljesítményét Elismerő oklevél címet kapott. Villanyszerelőként dolgozott, villamostekercselő üzemet vezetett. 1998-ban ajándékként kapott egy kecskét. Azóta családi vállalkozássá bővült a kecsketenyésztés és a tejtermékek előállítása. A helyi civil életből is kiveszi részét: tagja az algyői Faluvédő egyesületnek, a Gazdakörnek is. Hozzájárul a falusi turizmus alternatívi bővítéséhez.

 • Hegedűs Edit a fiatalok néptánc oktatásában elért eredményeiért Elismerő oklevél címet vehetett át. A tanítónő 1989 óta táncol. Az algyői felnőtt tánccsoportot, a Zsibongót 2013 ősze óta vezeti. A népzene és a néptánc iránti szeretete példaértékű a diákok és munkatársai előtt is. Családanyaként is folytatja a tánc szeretetének átadását. A hagyományőrzés jegyében lépnek fel az algyői rendezvényeken, táncházakat is szervez.

 • Juhász Józsefné Terhes Annának az óvodában végzett áldozatos munkájáért Elismerő oklevél címet érdemelt ki. Segítőkészségét és határozottságát a gyermekek és a szülők egyaránt szeretik. 28 évet töltött az algyői óvodában dajkaként.

 • Nagy Józsefnének a településen az oktató-nevelő munka terén elért eredményeiért Elismerő oklevél címet adományozott az önkormányzat. Óvoda pedagógusként 1995 óta dolgozik az algyői óvodában – féltő gonddal foglalkozik a gyerekekkel. A Monrtessori módszert követve törekedett az újra.

 • Toldy Eszternek az oktató-nevelő munkában felmutatott teljesítményért Elismerő oklevél címet kapott. 1992-ben jött el családjával a Vajdaságból, óvodapedagógusként törekedett az újra. Vallja – Váci Mihály szavaival –: „És érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy”.

A nagyközség ünnepének fényét Zoltán Péter Bessenyei Ferenc Díjas klarinétmûvész és Borsos Annamária Príma Díjas zongoraművész mûsora tovább növelte.

 

További hírek

Második alkalommal került megrendezésre Algyőn a Finta János Emlékverseny. Az Algyői SK Asztalitenisz szakosztálya szervezte az eseményt, ahol vendégcsapat volt a Pincehelyi Asztalitenisz szakosztály.

2024. május 16. | Sport Bővebben

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magánbiztonsági és Önkormányzati Tanszék május 15-én ünnepelte 10 éves fennállását. Algyő biztonsága, a megfelelő intézkedések tervezése érdekében Dr. Füzesy István alpolgármester közreműködésével folyamatosan együttműködünk a Tanszékkel.

2024. május 16. | Rendőrség Bővebben

Gerendáson rendezte meg a Spárta Taekwon-do Klub a VII. Fehér Kupa és VII. Spárta Kupa nevű ITF Taekwon-do versenyt, melyen a Csongrád és Békés megyéből érkező klubok mellett, az Algyői Sportkör ITF Taekwon-do szakosztálya is 5 versenyzővel képviseltette magát.

2024. május 15. | Sport Bővebben

Algyőn a horgásztavakon került megrendezésre Sarok Krisztián és az Önkormányzat szervezésében 2024 május 11-én szombaton az első Családi horgászverseny.

2024. május 14. | Sport Bővebben

Az Algyői horgásztavak halállománya ismét szép háromnyaras potykákkal bővült. Reméljük az újoncok jól megmozgatják az I-es és II-es tavak törzsállományát. A hétvégi versenyen szép fogást és sok örömöt okozhat a családoknak, illetve vasárnaptól minden horgászni vágyónak.

2024. május 10. | Gazdaság Bővebben

×