Algyő
...a Tisza virága

Rendeletek

A rendeletek, előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok megtekintéséhez Adobe Reader szükséges !

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei az alábbi linken érhetők el: www.njt.hu

Rendeletek nyilvántartása:

- 2002 - 2012

2013 - 2015 

Rendeletek egységes szerkezetben:

    2017.05.11-től hatályos:

- 2/2016. (I.29.) ör. a gazdaságélénkítésről

    .......

     .........

    2016.07.23-től hatályos:

- 30/2007. (XII.5.) Ör. Algyő Nagyközség építési szabályzatáról (AÉSZ), valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Mellékletek (szabályozási terv, településszerkezeti terv)

    2015.04.12.-től hatályos:

- 13/2014. (XI.6.) Ör. az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

    2015.03.01.-től hatályos:

- 22/2013. (XII.23.) Ör. a társadalmi szervezetek támogatásáról

    2016.01.30.-tól hatályos:

- 10/2015. (IV.30.) ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

    2016.01.01.-től hatályos:

- 21-2015.(IX.30.) Ör. az újszülött gyermekek és a házasulandó személyek támogatásáról

- 1/2015. (II.27.) Ör. A helyi adókról egységes szerkezetben 

    2015.11.11.-től hatályos

- 20/2015. (IX.30.) A fiatalok első lakásszerzéséről és lakhatási támogatásáról

    2015.10.10.-től hatályos

- 27/2005. (XII.23) Ör. a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről

- 2/2015. (II.27.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

    2015.08.01.-től hatályos:

- 3/2015. (II.27.) Ör. a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről

    2015.07.01.-től hatályos:

- 15/2015. (VI.30.) Kt. sz. rendelete a köztisztaságról

    2014.01.01.-től hatályos:

- 13/2013. (X.1.) Ör. a közterület-használatról és használati díjáról

- 12/2000. (V.23.) Ör. a gyermekek védelméről

- 15/2001. (VIII.4.) Ör. Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

    2013.07.09.-től hatályos:

- 11/2013. (VII.8.) ör. Algyő Nagyközség Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól

    2013.04.01.-től hatályos:

- 2/2013. (II.28.) ör. az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

    2013.03.01.-től hatályos:

- 7/2005. (II.5.) ör. a talajterhelési díjról

    2012.12.10.-től hatályos:

- 30/2012. (X.5.) Ör. a vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról

    2012.11.13.-tól hatályos:

- 15/2009. (VI.30.) Ör. a szeszesital fogyasztásának közterületen történő korlátozásáról

    2012.10.06.-tól hatályos:

- 18/2011. (VI.1.) Ör. a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

    2012.10.01.-től hatályos:

- 32/2012. (X.5.) Ör. az állatok tartásáról

    2012.05.31.-től hatályos:

- 15/2000. (X.20.) Ör. a parlagfű irtásról

    2012.05.05.-től hatályos:

- 6/2012. (III.5.) Ör. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről mellékletek

    2012.05.04.-től hatályos:

- 14/2012. (V.4.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról mellékletek

    2012.04.15.-től hatályos:

- 25/1998. (IX.25.) Ör. Algyő Község jelképeinek megalkotásáról és használatáról

    2012.01.01.-től hatályos:

- 8/1997. (XII.31.) Ör.a vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és a vízi közművek által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről

    2011.06.06.-tól hatályos:

- 6/2005. (II.5.) Ör. az önkormányzat által végzett beruházásokhoz kapcsolódó lakossági közművesítés hozzájárulásról    

    2011.01.01.-től hatályos:

- 19/2001. (XI.4.) Ör. a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

- 11/2009. (VI.4.) Ör. az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

    2010.11.05.-től hatályos:

- 2/1997. (XII.19) Kt. rendelete a képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

    2009.08.01.-től hatályos:

- 24/2008. (VIII.6.) Ör. a távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, és a díjalkalmazás feltételeiről

    2008.06.01.-től hatályos:

- 20/2008. (VI.4.) Ör. a gépjármű várakozóhelyek kialakításáról

    2007.11.01.-től hatályos:

- 24/2007. (XI.6.) Ör. a közművelődésről, és a nyilvános könyvtári ellátási feladatokról

    2007.10.03.-tól hatályos:

- 18/2007. (X.3.) Ör. a kitüntető címek, díjak és elismerő oklevél alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet

    2007.07.01.-től hatályos:

- 12/2007. (VII.5.) Ör. az utcanév, valamint a házak számozásának rendjéről

    2005.11.01.-től hatályos:

- 22/2005. (XI.8.) az elektronikusan végezhető közigazgatási hatósági eljárási cselekményekről és a Ket. végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről

    2005.05.05.-től hatályos:

- 13/2002. (V.5.) Ör. a háziorvosi körzetek meghatározásáról

    2000.01.28.-tól hatályos:

- 2/2000. (I.24.) Ör. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

    1998.09.25.-től hatályos:

- 28/1998. (IX.25.) Ör. mezei őrszolgálatról

Hatályon kívül helyezett rendeletek:   

- 7/1998. (II.27.) Kt. sz. rendelete a köztisztaságról

 - 20/2000. (XII.12.) Ör. az építményadóról 

- 33/1999. (XII.19.) Ör. a helyi iparűzési adóról 

- 4/2002. (I.3.) Ör. az idegenforgalmi adóról 

- 1/2003. (I.27.) Ör. az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

- 6/2015. (IV.10.) Kt. sz. rendelete a köztisztaságról

- 7/1998. (II.27.) Kt. sz. rendelete a köztisztaságról

- 9/2013. (VI.7.) ör. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

- 4/2011. (II.28.) Ör. a társadalmi szervezetek támogatásáról

- 36/2012. (XI.12.) Ör. a tiltott közösségellenes magatartásokról

- 23/2011. (VIII.3.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

- 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

- 12/2009. (VI.4.) Ör. a közterületen történő dohányzás rendjéről

- 11/2009. (VI.4.) Ör. az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

- 7/2006. (IV.7.) Ör. a luxusadóról

- 20/2004. (II.28.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról    

- 25/2012. (VIII.03.) ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

- 20/2003. (XII.4.) Ör. a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól

- 2/2003. (II.26.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

- 18/2001. (IX.22.) Ör. a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörökről

- 7/2000. (III.24.) Ör. a lakossági szennyvízcsatorna bekötésekhez való hozzájárulásokról

- 37/1999. (XII.30.) Ör. a településen alkalmazott könyvtári díjakról

- 17/1999. (VI.30.) Ör. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

- 12/2004. (V.5.) Ör. a közterület-használat rendjéről

- 16/1998. (IX.25.) Ör. a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1998. (VI.26) Kt. rendelet módosításáról és egységes szerkezetben történő kiadásáról

- 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról

- 9/1998. (IV.9.) Ör. a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

- 3/1997. (XII.19.) Ör. a vállalkozók kommunális adójáról

 

Előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok

2017. évben megtartott soros és rendkívüli nyílt üléseken készült jegyzőkönyvek határozatai:

- 2017.05.18. - előterjesztés (nyílt)

- 2017.04.26. - előterjesztés (nyílt)

- 2017.04.20. - határozat (rendkívüli)

- 2017.04.18. - határozat (rendkívüli)

- 2017.04.04. - határozat (rendkívüli)

- 2017.04.04. - határozat - zárt (rendkívüli)

- 2017.03.23. - határozat

- 2017.03.23. - határozat - zárt

-2017.02.28. - határozat

- 2017.02.28. - határozat - zárt

- 2016.02.23. - határozat (rendkívüli)

- 2017.02.15. - határozat (rendkívüli)

- 2017.01.19. - határozat

- 2017.01.19. - határozat - zárt

2016. évben megtartott soros és rendkívüli nyílt üléseken készült jegyzőkönyvek határozatai:

- 2016.12.15. - határozat

- 2016.12.15. - határozat - zárt

- 2016.11.17. - határozat

- 2016.11.17. - határozat - zárt

- 2016.10.20. - határozat

- 2016.10.20. - határozat - zárt

- 2016.09.22. - határozat

- 2016.09.22. - határozat - zárt

- 2016.09.13. - határozat (rendkívüli)

- 2016.09.13. - határozat - zárt (rendkívüli)

- 2016.08.04. - határozat (rendkívüli)

- 2016.07.21. - határozat

- 2016.07.21. - határozat - zárt

- 2016.07.12. - határozat (rendkívüli)

- 2016.07.12. - határozat - zárt (rendkívüli)

- 2016.07.07. - határozat - zárt (rendkívüli)

- 2016.06.23. - határozat

- 2016.06.23. - határozat - zárt

- 2016.06.09. - határozat (rendkívüli)

- 2016.05.31. - határozat (rendkívüli)

- 2016.05.19. - határozat

- 2016.05.19. - határozat - zárt

- 2016.04.28. - határozat (rendkívüli)

- 2016.04.28. - határozat - zárt (rendkívüli)

- 2016.04.21. - határozat

- 2016.04.21. - határozat - zárt

- 2016.04.06. - határozat - zárt (rendkívüli)

- 2016.04.06. - határozat (rendkívüli)

- 2016.03.24. - határozat - zárt

- 2016.03.24. - határozat

- 2016.03.01. - határozat - zárt (rendkívüli)

- 2016.03.01. - határozat (rendkívüli)

- 2016.02.18. - határozat - zárt

- 2016.02.18. - határozat

- 2016.02.08. - határozat (rendkívüli)

- 2016.01.21. - határozat - zárt

- 2016.01.21. - határozat

- 2016.01.11. - határozat - zárt (rendkívüli)

- 2016.01.11. - határozat (rendkívüli)

- 2016.01.06. - határozat (rendkívüli)

 

2015. évben megtartott soros és rendkívüli nyílt üléseken készült jegyzőkönyvek határozatai:

- 2015.12.17. - határozat - zárt

- 2015.12.17. - hatarozat

- 2015.12.04. - határozat - zárt (rendkívüli)

- 2015.11.19. - határozat - zárt

- 2015.11.19. - határozat

         - 430/2015 Kt. sz. határozat melléklete

         - 431/2015 Kt. sz. határozat melléklete

         - 432/2015 Kt. sz. határozat melléklete

- 2015.10.22. - határozat - zárt

- 2015.10.22. - határozat

- 2015.10.19. - határozat (rendkívüli)

- 2015.09.28. - határozat - zárt (rendkívüli)

- 2015.09.28. - határozat (rendkívüli)

- 2015.09.17. - határozat - zárt

- 2015.09.17. - határozat

- 2015.09.07. - határozat - zárt (rendkívüli)

- 2015.09.07. - határozat (rendkívüli)

- 2015.07.23. - határozat - zárt

- 2015.07.23. - határozat

- 2015.07.02. - határozat - zárt (rendkívüli)

- 2015.07.02. - határozat (rendkívüli)

- 2015.06.18. - határozat - zárt

- 2015.06.18. - hatarozat

- 2015.06.03. - határozat (rendkívüli)

- 2015.05.21. - határozat - zárt

- 2015.05.21. - határozat

- 2015.05.14. - határozat - zárt (rendkívüli)

- 2015.05.13. - határozat - zárt (rendkívüli)

- 2015.05.11. - határozat (rendkívüli)

- 2015.05.06. - határozat (rendkívüli)

- 2015.04.27. - határozat (rendkívüli)

- 2015.04.23. - határozat - zárt

- 2015.04.23. - határozat

- 2015.04.13. - határozat (rendkívüli)

- 2015.03.26. - határozat - zárt

- 2015.03.26. - határozat

- 2015.03.09. - határozat (rendkívüli)

- 2015.03.04. - határozat (rendkívüli)

- 2015.02.26. - határozat

- 2015.02.03. - határozat - zárt (rendkívüli)

- 2015.02.02. - határozat - zárt (rendkívüli)

- 2015.01.28. - határozat (rendkívüli)

- 2015.01.22. - határozat - zárt

- 2015.01.22. - határozat

- 2015.01.08. - határozat (rendkívüli)

 

2014. évi nem képviselő-testületi jegyzőkönyvek:

- 2014.09.04. - jegyzőkönyv a közmeghallgatásról

2014. évben megtartott soros és rendkívüli nyílt üléseken készült jegyzőkönyvek határozatai:

- 2014.12.18. - jegyzőkönyv kivonat

- 2014.11.27. - jegyzőkönyv kivonat

- 2014.11.14. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2014.11.06. - jegyzőkönyv kivonat

- 2014.09.24. - jegyzőkönyv kivonat

- 2014.09.02. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2014.08.27. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2014.07.30. - jegyzőkönyv kivonat

- 2014.07.18. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2014.06.25. - jegyzőkönyv kivonat

- 2014.05.28. - jegyzőkönyv kivonat

- 2014.05.23. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2014.05.14. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2014.04.30. - jegyzőkönyv kivonat

- 2014.04.09. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2014.03.26. - jegyzőkönyv kivonat

- 2014.03.11. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2014.02.26. - jegyzőkönyv kivonat

- 2014.02.12. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2014.01.29. - jegyzőkönyv kivonat

- 2014.01.13. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

2013. évi nem képviselő-testületi jegyzőkönyvek:

-

2013. évben megtartott soros és rendkívüli nyílt üléseken készült jegyzőkönyvek határozatai:

- 2013. év összes nyílt ülésének határozata, jegyzőkönyve

- 2013.12.18. - jegyzőkönyv kivonat

- 2013.11.27. - jegyzőkönyv kivonat

- 2013.10.30. - jegyzőkönyv kivonat

- 2013.09.25. - jegyzőkönyv kivonat

- 2013.09.12. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2013.09.04. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2013.08.16. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2013.07.31. - jegyzőkönyv kivonat

- 2013.07.10. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2013.06.26. - jegyzőkönyv kivonat

- 2013.06.14. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2013.05.29. - jegyzőkönyv kivonat

- 2013.04.24. - jegyzőkönyv kivonat

- 2013.03.27. - jegyzőkönyv kivonat

- 2013.02.27. - jegyzőkönyv kivonat

- 2013.02.19. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2013.01.30. - jegyzőkönyv kivonat

- 2013.01.10. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

2012. évi nem képviselő-testületi jegyzőkönyvek:

- 2012.04.04. - jegyzőkönyv a szülői értekezleten elhangzottakról

2012. évben megtartott soros és rendkívüli nyílt üléseken készült jegyzőkönyvek határozatai:

- 2012. év összes nyílt ülésének határozata, jegyzőkönyve

- 2012.12.17. - jegyzőkönyv kivonat

- 2012.12.13. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2012.11.28. - jegyzőkönyv kivonat

- 2012.11.13. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2012.10.31. - jegyzőkönyv kivonat

- 2012.10.08. - jegyzőkönyv kivonat (rendkivüli)

- 2012.09.26. - jegyzőkönyv kivonat

- 2012.09.14. - jegyzőkönyv kivonat (rendkivüli)

- 2012.08.16. - jegyzőkönyv kivonat (rendkivüli)

- 2012.08.13. - jegyzőkönyv kivonat (rendkivüli)

- 2012.07.25. - jegyzőkönyv kivonat

- 2012.07.04. - jegyzőkönyv kivonat (rendkivüli)

- 2012.06.27. - jegyzőkönyv kivonat

- 2012.05.23. - jegyzőkönyv kivonat

- 2012.04.25. - jegyzőkönyv kivonat

- 2012.03.28. - jegyzőkönyv kivonat

- 2012.03.22. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2012.03.20. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2012.03.05. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2012.02.29. - jegyzőkönyv kivonat

- 2012.01.25. - jegyzőkönyv kivonat

2011. évi nem képviselő-testületi jegyzőkönyvek:

-

2011. évben megtartott soros és rendkívüli nyílt üléseken készült jegyzőkönyvek határozatai:

- 2011. év összes nyílt ülésének határozata, jegyzőkönyve

- 2011.12.21. - jegyzőkönyv kivonat

- 2011.11.30. - jegyzőkönyv kivonat

- 2011.11.03. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2011.10.26. - jegyzőkönyv kivonat

- 2011.10.19. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2011.09.28. - jegyzőkönyv kivonat

- 2011.08.28. - jegyzőkönyv kivonat (rendkívüli)

- 2011.07.27. - jegyzőkönyv kivonat

- 2011.06.29. - jegyzőkönyv kivonat

- 2011.05.25. - jegyzőkönyv kivonat

- 2011.04.27. - jegyzőkönyv kivonat