Algyő
...a Tisza virága

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2004.05.01. napjától létrehozta az Egyesített Szociális Intézményt, mely egyesíti a korábbi Idősek Napközi Otthonát, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot, valamint a Védőnői Szolgálatot. Az újonnan épült bölcsödében 2007.09.03.-tól várjuk a kicsi gyermekeket.

 

Az intézmény székhelye:

ESZI Idősek Napközi Otthona 

Cím: 6750.Algyő, Piac tér 17. 

Tel./Fax:(62)-267-048

ESZI Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata 

Cím: 6750.Algyő, Piac tér 17.

Tel./Fax:(62)-267-866

 

Telephelyei:

Bóbita Bölcsöde 

Cím: 6750.Algyő, Kastélykert u. 15.

Tel.:(62)-517-368

Fax:(62)-517-367

ESZI Védőnői Szolgálata

6750.Algyő, Egészségház u.42.

Tel.:(62)-267-234 

Az intézmény integrált szervezeti formában összefogja a település szociális és egészségügyi alap-és szakosított ellátásait, összesen hat szakfeladatot.

 

Az intézmény székhelyén négy szakfeladatot lát el:

1. Étkeztetés:

Engedélyezett létszám: 50 fő.

Elsősorban időskorú, szociális helyzetükből adódóan rászoruló személyek számára biztosított napi egyszeri meleg ebéd.

Az étkezésért az ellátást szabályozó önkormányzati rendeletben leírtaknak megfelelően kell térítési díjat fizetni.

Igénybejelentés: a klubvezetőnél, helyben.

 

2. Nappali ellátás ( Idősek klubja ):

Engedélyezett létszám: 30 fő.

Időskorúak napközbeni ellátása: háromszori étkezés, egész napos gondozónői felügyelet, programok, foglalkozások szervezése, hetente orvosi ellátás, gyógytorna biztosított.

A klub szolgáltatásai az étkezést kivéve térítésmentesek.

Igénybejelentés: a klubvezetőnél, helyben.

 

3. Családsegítés:

A nagyközség területén élő családok problémáinak kezelésében és megoldásában nyújtanak segítséget a családgondozók.

Kiemelt prevenciós feladatuk a gyermekek védelme.

 

4. Gyermekjóléti szolgáltatás:

A gyermekek testi-, értelmi-, érzelmi-, és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult veszélyhelyzet megszüntetése, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése.

 

Az intézmény telephelyein a következő két szakfeladatot látja el:

1. Bóbita Bölcsöde:

 

2. Védőnői szolgálat:

A település közigazgatási területén élő kismamák terhesgondozása, állapotuk figyelemmel kísérése, valamint a 0-tól 16 éves korosztály komplex ellátása tartozik a védőnői feladatok közé.

 

AZ INTÉZMÉNY ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

Székhelyén:

Idősek Napközi Otthona

Algyő, Piac tér 17. Tel.: 267-048

Hétfőtől péntekig: 09-15 óráig, 15 óra után telefonos időpont egyeztetés alapján

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Algyő, Piac tér 17. Tel.: 267-866

Hétfőtől csütörtökig: 8-15 óráig, pénteken: 8-10 óráig

 

Telephelyein:

Bóbita Bölcsöde

Algyő, Kastélykert u.15. Tel.:(62)-517-368

Hétfőtől csütörtökig: 08-15 óráig, pénteken: 8-10 óráig

 

Védőnői szolgálat

Algyő, Egészségház u.42. Tel.: 267-234

Védőnői tanácsadás: kedd 13-15 óráig

Védőnői fogadóóra: csütörtökön 9-10 óráig

Terhes tanácsadás: Szeged, Vasas Sz.P.u.1-3.

Hétfőtől csütörtökig: 8-13 óráig, pénteken: 8-11 óráig  

6750 Algyő, Egészségház u.42.

terhes tanácsadás,

védőnői szolgálat, gyermekorvos

háziorvosi rendelés fog- és szájbetegség szakorvos

Dr. Molnár Mária

csecsemő és gyermekorvos

Mobil: 30 / 96-33-756

Telefon: 62 / 268-038

rendelés:

Hétfő : 8:00 - 12:00
Kedd : 8:00 - 11:00
Szerda : 13:00 - 16:00
Csütörtök : 8:00 - 10:00
Péntek : 8:00 - 11:00

Csecsemőtanácsadás:

Csütörtök : 10:30 - 14:30

Dr. Bakó Ildikó

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

Telefon: 62 / 267-202

Mobil: 30 / 635-4717

rendelés:

Hétfő : 8:00 - 12:00
Kedd : 8:00 - 12:00
Szerda : 12:00 - 16:00
Csütörtök : 12:00 - 16:00
Péntek : 8:00 - 12:00

Üzem-egészségügyi mérés ● hivatalos jogosítvány hosszabí-tásának megszervezése

Dr. Kovács Ágnas

fogszakorvos

Telefon: 62 / 765-920

rendelés:

Hétfő : 12:00 - 18:00
Kedd : 12:00 - 18:00
Szerda : 8:15 - 14:15
Csütörtök : 7:00 - 13:00
Péntek : 8:15 - 14:15

szájsebészeti beavatkozások ● műgyökér beültetés (inplantáció) ● fogpótlások minden fajtája ● fogászati röntgen ● ultra-hangos fogkő eltávolítás ● fogfehérítés, fogékszer ● tömések minden fajtája ● góckutatás

UNIQA és MOL-utalványt elfogad

ESZI Védőnői Szolgálata

Telefon: 62 / 267-234

Védőnői fogadóóra:

Csütörtök : 9:00 - 10:00

Önálló védőnői tanácsadás:

Kedd : 13:00 - 15:00

Először jelentkező kismamákat továbbra is ide várjuk.

Lakatos Albertné Dr. Tóth Mária

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

Telefon: 62 / 267-707

Mobil: 30 / 638-1863

rendelés:

Hétfő : 12:30 - 16:30
Kedd : 7:30 - 11:30
Szerda : 12:30 - 16:30
Csütörtök : 7:30 - 11:30
Péntek : 7:30 - 11:30

vérvétel minden héten ● otthoni szakápolás ● kezelések mini-fizikoterápiás készülékkel otthonában vagy a rendelőben ● fényterápiás kezelések ● foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat  megszervezése, hivatásos jogosítvány hosszabbítása

Dr. Szíjártó Márta

fog- és szájbetegségek szakorvosa

6750 Algyő, Bartók Béla u. 76. I. em. 5.

Telefon: 20 / 965-09-97

rendelés: hétfőtől csütörtökig, előzetes megbeszélés alapján a hét többi napján is van rendelés

fényre kötő fehér tömések ● porcelán pótlások minden fajtája ● ultrahangos fogkőeltávolítás

UNIQA, MOL, OTP-utalványt elfogad

Terhes tanácsadás

rendel: dr. Sári Tamás

cím: Szeged, Vasas Szent Péter utca 1-3.

Hétfő-Csütörtök : 9:00 - 13:00

Törökné Dr. Kálmán Antónia

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

Telefon: 62 / 267-909

Mobil: 30 / 249-5708

rendelés:

Hétfő : 12:30 - 16:30 
Kedd : 7:30 - 12:00 
Szerda : 12:30 - 16:30 
Csütörtök : 7:30 - 12:00 
Péntek : 7:30 - 12:00 
 

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül

Országos Mentőszolgálat Központi Orvosi Ügyelete

cím: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17.

Telefon: 62 / 433-104

rendelés:

Hétfő : 16:00 - másnap reggel 7:30
Kedd : 16:00 - másnap reggel 7:30
Szerda : 16:00 - másnap reggel 7:30
Csütörtök : 16:00 - másnap reggel 7:30
Péntek : 16:00 - másnap reggel 7:30
Szombat, Vasárnap, ünnepnap : 7:30 - másnap reggel 7:30