Algyő
...a Tisza virága

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 188/2018. (V.24.) Kt. határozatban foglaltak alapján a 6750 Algyő, Búvár u. 1647 hrsz. alatti, kivett közterület és kiszolgáló épület megjelölésű ingatlan részét képező 39 m2 alapterületű „elárusító pavilon” megjelölésű helyiségnek határozatlan idejű bérleti jogára, 3 hónap felmondási idő kikötése mellett, 2018. július 10. napjával kezdődően.

A fent megjelölt helyiség kizárólag „kereskedelmi tevékenység” céljából bérelhető. A bérleti díj minimális értéke 70.000,- Ft. A bérleti díj nem tartalmazza a rezsi költségét, annak megfizetése bérlőt terheli.

A pályázó által benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó nevét, címét,
  • a helyiség bérleti díjára tett konkrét ajánlatot,
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy sem adó, sem adók módjára behajtandó köztartozása nincs,
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati felhívásban foglaltakat elfogadja.

A pályázathoz csatolni kell: a tevékenység folytatására jogosító engedély másolatát.

A helyiség bérlőjét a pályázók közül a Képviselő-testület meghatalmazása alapján, licitálásos eljáráson a Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság választja ki. Amennyiben több pályázat érkezik az ingatlan bérletére, licitálásos eljárás során a legmagasabb ajánlatot tévővel lesz a szerződés megkötve. A licitlépcső 5.000,- Ft.

A bérleti jogviszony létesítésének feltétele: 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kaució letétbe helyezése.

A helyiség megtekinthető: A Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és üzemeltetési Csoportjával telefonon történt előzetes egyeztetést követően. Tel.: 06-62/517-517

A pályázat benyújtandó: Algyő Nagyközség Önkormányzata részére (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) levélben vagy személyesen Angyal Zsolt aljegyzőnél.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 9-én (hétfő) 9.00 óra.

Több pályázat esetén a licitálásos eljárás lefolytatásának helye: Algyői Polgármesteri Hivatal 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.

Ideje: 2018. július 9-én (hétfő) 9.30 óra